Práce na Slovensku nebo v cizině: Jak se řeší nárok na důchod

Práce v zahraničí není výjimečná a může mít významný dopad na důchodové nároky. Týká se to i lidí, kteří v době společného Československa pracovali na Slovensku, protože jim může být vyplácen dílčí slovenský důchod. Základem při práci v zahraničí je to, aby mělo Česko s touto zemí uzavřenou mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení.

Foto: Adobe Stock

Pokud pracujete v zahraničí, může vám tam vzniknout nárok na důchod. Stejně tak se pobyt v zahraničí může počítat pro potřeby starobního důchodu, který bude vyplácen v Česku. Takže pokud někdo pracoval například 10 let v Německu nebo na Slovensku, bude se mu tato práce počítat také jako doba pojištění pro český důchod.

Práce na Slovensku v době federace

Rozdělení Československa na samostatné Česko a Slovensko mělo významný dopad na důchody, protože od roku 1993 jsou důchodové systémy Česka a Slovenska oddělené. V době společného státu ale někteří lidé pracovali v jedné či druhé zemi, případně pro firmy, které v nich působily, což ovlivňuje jejich důchodové nároky.

Zjednodušeně platí, že důchod vám vyplácí ten stát, na jehož území jste před tímto rokem pracovali, respektive tam měl sídlo váš zaměstnavatel.

Mohou nastat tyto situace:

  • Měli jste trvalé bydliště v ČR, pracovali jste na Slovensku a váš zaměstnavatel měl sídlo v ČR. Pak se nic nemění a máte nárok na klasický český důchod.
  • Měli jste trvalé bydliště v ČR, pracovali jste v ČR, ale zaměstnavatel měl sídlo na Slovensku. Pak vám bude za tuto dobu přiznán slovenský důchod a bude vyplácen slovenskými úřady (Sociálna poisťovňa).
  • Měli jste před rozdělením země trvalý pobyt na Slovensku a pracovali jste v ČR, tak bude opět rozhodovat sídlo zaměstnavatele. Pokud měl sídlo v ČR, týká se vás český důchod, pokud na Slovensku, musíte se pro řešení situace obrátit na pobočku úřadu Sociálna poisťovňa.

Pokud si s prací na Slovensku nevíte rady nebo máte v dobách pojištění nějaké nepřesnosti, určitě se obraťte pro radu na úředníky České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), oni tyto situace řeší a poradí vám.

ČSSZ a Sociálna poisťovňa také dvakrát ročně pořádají speciální poradenské dny, na kterých experti obou institucí bezplatně radí všem budoucím důchodcům, kteří pracovali v Česku i na Slovensku a mají důchodové nároky z obou států. Nejbližší poradenský den se koná 30. listopadu 2023 a podrobnější informace o něm najdete v tomto článku.

Úředníci ČSSZ popsali, co vede k nízkému důchodu nebo úplnému zamítnutí žádosti

Práce v zahraničí

Obecně platí, že nárok na český důchod máte, pokud splňujete české podmínky, tedy máte důchodový věk a minimální počet let důchodového pojištění. Pokud jste všechny doby nezískali v Česku, může se přihlížet také k práci v zemích EU nebo zemích, které mají s Českem smlouvu o sociálním zabezpečení. Aktuální seznam těchto zemí najdete na webu ČSSZ.

„Pokud chce žadatel uplatnit nárok na důchod z jednoho nebo více států EU, stačí podat žádost pouze v jednom státě. Ta se pak považuje za žádost uplatněnou ve všech členských státech EU, kde byl žadatel pojištěn,“ uvedl ředitel ČSSZ František Boháček v rozhovoru pro České důchody, ve kterém problematiku důchodů při práci v zahraničí podrobně vysvětlil.

Podle potřeby tak můžete žádat o důchod v kterékoliv zemi, kde splňujete místní podmínky pro důchod. A každý stát pak vyplácí důchod za dobu, kterou jste v dané zemi pracovali. V praxi se tak může stát, že budete pobírat důchod složený z dílčích důchodů jednotlivých zemí. Každý navíc může být přiznán od jiného data.

Pokud jste pracovali ve státě, se kterým Česko smlouvu nemá, musíte podat žádost o důchod v tomto státě a ten váš nárok na důchod posoudí výhradně podle svých vlastních předpisů.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu