Jak doložit vojnu pro důchod: Vojenská knížka nebo armádní archiv

Některým mužům chybí v důchodové evidenci záznam o základní vojenské službě. K doložení může sloužit vojenská knížka, ale pokud ji nemáte, je nutné se obrátit na armádní archiv. Záznamy o vojenské službě před rokem 1993 jsou uloženy na Slovensku.

Foto: Adobe Stock
Povinná vojna se počítá do důchodu. (ilustrační foto)

Doba vojenské služby se počítá jako náhradní doba pro potřeby důchodu, a to ze 100 %. V některých případech vojna v důchodové evidenci chybí a je potřeba ji doložit, abyste  zbytečně nepřišli o doby pojištění.

Nejprve si zkontrolujte, jestli máte vojnu evidovanou. Vojna absolvovaná před rokem 1996 se bude nacházet pod označením zaměstnání. Dále jsou dvě možnosti:

  • Pokud vojna proběhla před rokem 1986, tedy ještě v období, kdy se pro důchod nezohledňují výdělky, nebude v době vojny žádný údaj ve sloupci VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD ani ve sloupci DOBA.
  • Pokud vojna proběhla (alespoň zčásti) po roce 1986, bude se také nacházet číselný údaj ve sloupci DOBA. Jde o počet dnů odpovídající vojenské službě, která se po roce 1986 eviduje jako vyloučená doba.
Takto obvykle vypadá vojna v IOLDP.Foto: České důchody

Máte-li vojnu správně evidovanou a nemáte žádné mezery, je vše v pořádku. Pokud však vojna chybí, objeví se vám ve výpisu mezera (neevidovaná doba). Pak jsou dvě možnosti, jak je možné vojnu doložit.

1. Vojenská knížka

Pokud máte schovaný originál vojenské knížky, stačí ji doložit úředníkům ČSSZ při žádosti o důchod. Údaje z vojenské knížky ověří už přímo úředníci, takže není potřeba cokoliv dalšího shánět nebo dodatečně ověřovat a dokládat.

Poté, co vám dorazí rozhodnutí o přiznání důchodu, si zkontrolujte, zda vám vojnu opravdu započítali. Snadno se to dozvíte z osobního listu důchodového pojištění, který obdržíte spolu s rozhodnutím. Obsahuje všechny doby pojištění i výdělky, které vám byly do důchodu započítány.

2. Potvrzení o vykonání vojenské služby

Jestliže jste již vojenskou knížku vyhodili nebo ji nemůžete najít, není potřeba mít obavy. Vojenskou službu lze doložit potvrzením, jen se připravte na určitou administrativu navíc.

Důležitou roli hraje skutečnost, kdy jste vojnu absolvovali. Všechny záznamy o osobách, které prošly brannou povinností před rokem 1993, tedy před rozdělením Československa, jsou uloženy na Slovensku. Takže:

  • Pokud jste byli na vojně před rokem 1993, obraťte se na tento úřad: Vojenský archív – centrálna registratúra Trnava, Univerzitné námestie 2, Trnava, PSČ 917 01.
  • Pokud jste byli na vojně v roce 1993 a později, obraťte se na tento úřad: Správní archiv Armády České republiky Olomouc, náměstí Republiky 408/4, PSČ 779 00.

Vzhledem k tomu, že muži, kteří v současné době odcházejí do důchodu nebo o něj budou žádat v nejbližších letech, obvykle absolvovali vojnu ještě v Československé lidové armádě, je nutné potvrzení řešit na Slovensku. Vojenský archiv v Trnavě ukládá všechny osobní spisy mužstva už z doby první republiky, takže by neměl být problém vaše údaje dohledat.

Žádost se podává písemně a není nutné k tomu žádný speciální tiskopis či formulář. V žádosti je nutné uvést jméno, příjmení, datum narození a důvod žádosti (napište: potvrzení pro sociální účely – důchod). Na důvod žádosti nezapomeňte, protože pro tento účel není žádost zpoplatněna, a také ji nezapomeňte podepsat. Pak ji pošlete na výše uvedenou adresu archivu v Trnavě.

Vyřízení žádosti by mělo být hotovo do 30 dnů, ale je možné, že nastane drobné zpoždění, protože archiv vyřizuje stovky žádostí měsíčně. Může se také stát, že s dohledáním bude problém, pak vás kontaktují a vyžádají si podrobnější údaje. Podrobnosti, které by mohly pomoci k dohledání, jsou například: vojenská posádka, jméno velitele, zařazení žadatele na funkci u útvaru, číslo vojenské odbornosti, případný řešený úraz, hospitalizace v nemocnici a podobně.

Foto: Adobe Stock (hlavní), České důchody (v textu)

Více k tématu