Záleží na každém roku: Přehled životních okolností, které se počítají do důchodu

Délka důchodového pojištění je velmi důležitá při výpočtu důchodu, proto je dobré mít přehled v tom, co všechno se do něj počítá. Snadno si tak můžete zkontrolovat, jestli vám úředníci jednotlivé životní etapy dobře evidují.

Foto: Adobe Stock
Muž přemýšlí o svém budoucím důchodu. (ilustrační foto)

Abyste měli jistotu, že získáte nárok na starobní důchod, musíte kromě důchodového věku splňovat také podmínku minimálního počtu let důchodového pojištění. Momentálně je nutné mít alespoň 35 let pojištění, případně 30 let bez započítání náhradních dob.

Už dlouho přitom platí, že zdaleka ne všechna životní období se do důchodu počítají. Některá se nepočítají, jiná pouze omezeně. Platí to také o práci, která u většiny lidí tvoří většinu z celkové doby pojištění, ale v některých případech se nepočítá, i když se z výdělku platí daně.

Při evidenci důchodového pojištění lze rozlišovat dvě základní životní okolnosti, které důchod pozitivně ovlivňují. Předně jde o práci, ze které se odvádí sociální pojištění. A dále pak o náhradní doby, při kterých lidé reálně nepracují, ale délka důchodového pojištění se navyšuje. Naproti tomu doba, kdy není evidována práce ani náhradní doba, snižuje konečnou výši důchodu.

1. Zaměstnání

Každé zaměstnání, ze kterého se odvádí sociální pojištění, se počítá do důchodu. Výjimkou jsou takzvané „malé práce“ na dohody s nízkými výdělky nebo honoráře do 10 tisíc korun. Více o nich píšeme v tomto článku.

2. Podnikání

Každé podnikání a samostatná výdělečná činnost, ze kterého se odvádí sociální pojištění, se počítá do důchodu. V 90. letech povinnost platit pojištění neplatila vždy, proto si na to dejte pozor. Naproti tomu do důchodu se nepočítá podnikání, kdy si podnikatel pouze vyplácí zisky z podílu ve firmě.

3. Studium

V minulosti se studium do důchodu počítalo, od roku 2010 se již nepočítá. Pravidla se navíc průběžně měnila a jinak se počítá studium před 18. rokem života a po 18. roku. Obecně platí, že pro většinu dnešních padesátníků a šedesátníků se počítá učení, střední i vysoká škola, a to s krácením na 80 %. Počítá se dokončené i nedokončené studium.

4. Péče o dítě

Do důchodu se počítá péče o každé dítě do 4 let, a to jako náhradní doba. Mužům se také počítá otcovská dovolená, konkrétně jde o 7 dnů (od roku 2022 půjde o 14 dnů) po narození dítěte, které muž tráví doma.

5. Péče o postižené děti nebo blízké osoby

Počítá se také péče o nemocné nebo postižené děti a blízké osoby (rodič, vnuk, prarodič a další případy), pokud to splňuje pravidla daná zákonem. Do roku 2007 se hodnotila péče o osoby v různé bezmocnosti, po tomto roce jde o přesně stanovené případy.

6. Vojenská nebo civilní služba

Roky, které muži trávili na vojně nebo v civilní službě, se počítají jako náhradní doba do důchodu. Vojna se počítá ze 100 %, civilní služba pak z 80 %.

7. Invalidní důchod 3. stupně

Invalidní důchodce, který má invaliditu 3. stupně, má vše vedeno jako náhradní dobu. Nejde ale o nižší stupně invalidity. V minulosti se do důchodu počítala také takzvaná plná invalidita.

8. Nezaměstnanost

Evidence na úřadu práce se počítá do důchodu, ale pouze omezeně. Nezaměstnanost, kdy pobíráte finanční podporu nebo se rekvalifikujete, případně čerpáte odstupné, se počítá vždy. Ale nezaměstnanost bez podpory se započítá jen ve výši 3 let, a to zpětně od žádosti o důchodu. Navíc nezaměstnanost před 55. rokem života se počítá maximálně v délce jednoho roku. Vše se pak ještě plošně krátí na 80 %. Podrobně nezaměstnanost rozebíráme v samostatném článku.

9. Neschopenka

Pokud jste jako zaměstnanci nemocní a jdete na neschopenku, tak se tyto dny započítávají do důchodu jako odpracované roky. Stejné je to při podnikání, pokud si platíte nemocenské pojištění.

10. Dobrovolné pojištění

Každý se může dobrovolně přihlásit k placení důchodového pojištění. Momentálně jde o 2482 korun měsíčně a započítat lze až 15 let dobrovolného placení. V některých případech lze důchodové pojištění doplatit i zpětně, podrobně o tom píšeme v tomto článku.

ČSSZ varuje: Zkontrolujte si důchodové doby, zaměstnavatelé zanedbávají povinnosti

Při počítání délky důchodového pojištění je zároveň nutné si uvědomit následující pravidla:

  • Při hodnocení se počítají pouze celé roky pojištění. Pokud tedy například máte evidováno 40 let a 350 dnů, počítá se pouze 40 let.
  • U některých náhradních dob dochází k automatickému krácení na 80 %. To znamená, že například ze 100 dnů se do důchodu započítá jen 80 dnů.
  • Do důchodu se počítá jen doba, kterou má Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) evidovanou. Pokud jste například pracovali, ale úřad o tom nemá informace a nelze to zpětně doložit, tak se vám tato práce do důchodu nezapočítá.

Právě ČSSZ opakovaně upozorňuje, že by si lidé měli pravidelně svou evidenci kontrolovat, například prostřednictvím Informativního listu důchodového pojištění (IOLDP) nebo nově přes důchodovou aplikaci. Problémem jsou zejména zaměstnavatelé, kteří neplní své povinnosti a neodevzdávají evidenční listy důchodového pojištění. Problémem mohou být i doby z 80. nebo 90. let, ve kterých se mohou objevovat nepřesnosti.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu