ČSSZ varuje: Zkontrolujte si důchodové doby, zaměstnavatelé zanedbávají povinnosti

Ztracené dokumenty a neplnění povinností mohou způsobit ztrátu nároku na důchod. Upozornila na to Česká správa sociálního zabezpečení a budoucí důchodce vyzvala, ať si zkontrolují, jestli mají evidenci práce v pořádku.

Foto: České důchody
Česká správa sociálního zabezpečení (ústředí).

Lidé by si měli pravidelně kontrolovat, jestli mají v pořádku evidenci důchodového pojištění a to, že zaměstnavatel plní všechny povinnosti. Stává se totiž, že zaměstnavatelé nehlásí své zaměstnance k účasti na nemocenském a důchodovém pojištění a neodevzdávají důležité evidenční listy.

Na tuto skutečnosti nyní upozornila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) a na všechny pracující Čechy apelovala, že když se problém podcení, ne vždy se doby důchodového pojištění podaří zpětně doplnit.

„Došetřování dob důchodového pojištění zpětně za několik let je časově velmi náročná činnost a ne vždy se doby pojištění podaří došetřit. Přitom získaná doba pojištění má vedle celoživotních výdělků zásadní vliv na to, zda vám vůbec při dosažení důchodového věku nárok na důchod vznikne,“ uvedla ČSSZ. Znamená to, že když se nějaké odpracované roky ztratí a nepodaří se je dohledat, nemusí budoucí senior získat nárok na důchod.

Neodevzdání evidenčních listů

„Drtivá většina zaměstnavatelů svoje povinnosti plní, nikdy však není možné vyloučit, že zaměstnavatel nedopatřením nepřihlásí pojištěnce k účasti na nemocenském a důchodovém pojištění nebo za něj neodevzdá evidenční list důchodového pojištění,“ konstatuje úřad s tím, že se pravidelně snaží evidenci kontrolovat a případné problémy se zaměstnavateli řešit. Ne vždy se to ale povede. „Pokud se sejde několik pochybení zaměstnavatele najednou, může se stát, že doba pojištění nebude u České správy sociálního zabezpečení zaevidována,“ dodává.

Úředníci upozorňují, že doba důchodového pojištění, tedy takzvané odpracované roky, jsou důležitou podmínkou pro získání nároku nejen na starobní, ale také invalidní důchod. A pokud stát zaměstnání neeviduje, je to v podstatě stejné, jako by člověk nepracoval. „Prakticky to znamená, že se taková doba zaměstnání neprojeví v počtu získaných let důchodového pojištění a při odchodu do důchodu to pak může být nemilé překvapení,“ varuje ČSSZ.

Každý zaměstnavatel je podle zákona povinen každou práci evidovat a následně ji v ročních intervalech ČSSZ vykazovat prostřednictvím evidenčního listu důchodového pojištění. Stejnopis evidenčního listu důchodového pojištění je zaměstnavatel povinen předat rovněž zaměstnanci. „Ne všichni si tyto dokumenty uschovávají za několik desítek let své pracovní kariéry,“ říká úřad.

Jak řešit chybějící práci v evidenci pro důchod: Najděte doklady a sežeňte svědky

Jak zkontrolovat, že máte vše v pořádku?

ČSSZ nyní popsala, jak byste si měli evidované doby zkontrolovat:

  1. Využijte ePortál ČSSZ, do kterého se můžete přihlásit prostřednictvím takzvané e-identity nebo datové schránky.
  2. Poté zvolte funkci Náhled na informativní osobní list důchodového pojištění a zobrazte si přehled vaší aktuální evidence.
  3. Prostřednictvím portálu můžete také požádat o vyhotovení informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP), na který máte jednou ročně zdarma nárok. Zvolte funkci Žádost o informativní osobní list důchodového pojištění.
  4. O list IOLDP můžete požádat i tradiční cestou. Stáhnete si tiskopis z webu ČSSZ, vyplňte ho a odešlete na adresu ČSSZ, Křížová 25, Praha 5, 225 08.

ČSSZ doporučuje všechny informace kontrolovat pravidelně, aby se v případě problému vše dalo s předstihem řešit. Pokud měníte práci, je vhodné s kontrolou chvíli počkat. „Tyto informace doporučujeme kontrolovat s určitým časovým odstupem po nástupu do nového zaměstnání nebo po jeho skončení. Zaměstnavatel má na přihlášení zaměstnance k účasti na nemocenském a důchodovém pojištění 8 dnů. Stejnou lhůtu má zaměstnavatel i při skončení zaměstnání. V některých případech je tato lhůta delší,“ vysvětluje sociální správa.

Pokud některá vaše práce v evidenci chybí, začnete situaci řešit co nejdříve. Připravili jsme k tomu podrobný návod.

Foto: České důchody/David Budai

Více k tématu