Do důchodu lze nyní odejít nejdříve v 58 letech: Přehled všech věkových podmínek

Část lidí může odejít do důchodu už před 60. rokem života, musí ale splňovat přesně dané podmínky a požádat o předčasný důchod. Konkrétně jde o ženy s více dětmi a horníky. Většina lidí může o důchod požádat nejdříve v 60 letech.

Foto: Adobe Stock
Muž přemýšlí, kdy půjde do důchodu. (ilustrační foto)

Řádný důchodový věk je nyní zastropován na 65 letech, ale všichni lidé narození před rokem 1965 (a část žen narozených před rokem 1972) ho zatím mají nižší. Každý rok se přitom tento věk plošně zvyšuje, přičemž ženám roste rychleji než mužům. Čím více dětí žena porodila, o to dříve může do důchodu odejít.

TIP: V naší kalkulačce si můžete spočítat váš důchodový věk a zároveň zjistit, kolik dnů vám zbývá do jeho dosažení.

V den dosažení svého důchodového věku můžete odejít do řádného starobního důchodu, žádost o důchod můžete podat až čtyři měsíce před tímto datem nebo kdykoliv později (podrobný návod si přečtěte zde). Vždy se přitom vyplatí hlídat vhodné načasování data přiznání důchodu, abyste měli uzavřené celoroční cykly odpracovaných let. Více o tom píšeme v tomto článku.

Pokud chcete odejít do důchodu dříve, můžete požádat o předčasný důchod. Platí přitom tato věková pravidla:

  • Pokud je váš řádný důchodový věk nižší než 63 let, můžete odejít do předčasného důchodu až o 3 roky dříve.
  • Pokud je váš řádný důchodový věk vyšší než 63 let, můžete odejít do předčasného důchodu až o 5 let dříve, nejdříve však v 60 letech.

Nejnižší teoretický věk, kdy mohou lidé odejít do předčasného důchodu, je 50 let a týká se žen narozených před rokem 1943, které měly více než pět dětí. V případě mužů, u kterých se počet dětí nezohledňuje, je nejnižší věk 57 a platí pro ty, kteří se narodili před rokem 1941. Tito lidé už pochopitelně s největší pravděpodobností v důchodu jsou, takže pro potřeby tohoto článku nejsou relevantní.

Většinou v 60 letech

Při pohledu na lidi, kteří mají hranici odchodu do předčasného nebo řádného důchodu teprve před sebou, jsou minimální věky o něco vyšší. V současné době platí, že nejnižší důchodový věk mají ženy narozené v roce 1965, kterým se narodilo pět a více dětí, konkrétně jde o věk 61 let a 8 měsíců. Tyto ženy tedy mohou požádat o předčasný důchod už v 58 letech a 8 měsících.

Muži dnes mohou o předčasný důchod požádat nejdříve v 60 letech. Právě hranice 60 let je v současné době minimální hranicí odchodu do předčasného důchodu pro většinu mužů a žen (s méně než třemi dětmi), kteří mají běžná zaměstnání. Už delší dobu politici hovoří o nižším důchodovém věku pro lidi v náročných profesích, ale zatím zůstává pouze u plánu.

Jak se počítá práce do důchodu: Dejte si pozor na chytáky, výjimky a mezery

Nižší věk pro horníky

Specifická pravidla pro určení důchodového věku mají horníci. Podle počtu odpracovaných let v hlubinných nebo uranových dolech a v závislosti na období, kdy tato práce probíhala, se důchodový věk horníků snižuje až na 50 let. Důchodový věk 50 let mají například ti, kteří pracovali v uranových dolech více než 10 let, takže teoreticky jim nárok na předčasný důchod vzniká ve 47 letech. Opět ale platí, že tito lidé už v důchodu zřejmě dávno jsou.

Nejnovější legislativa z roku 2016 zavedla pravidlo, podle kterého se řádný důchodový věk snižuje o 7 let těm horníkům, kteří mají za sebou 3300 směn v hlubinných dolech, případně 2200 směn v uranových dolech. Takže například horníci narození v roce 1965 mohou odejít do důchodu v 58 letech.

Problematika hornických důchodů je složitá a má mnoho podmínek, takže vyžaduje individuální posouzení. Pokud se vás tento nárok týká, doporučujeme obrátit se na vaši okresní správu sociálního zabezpečení, případně na infolinku ČSSZ, číslo je 800 050 248.

Podmínka doby pojištění

Ať už se rozhodnete odejít do důchodu až po dosažení důchodového věku, nebo dáte přednost předčasnému důchodu, platí pro vás pravidlo, že musíte mít minimálně 35 let důchodového pojištění, případně 30 let bez náhradních dob. Pokud tuto minimální dobu nemáte, žádost o důchod vám bude zamítnuta.

V případě předčasného důchodu také pamatujte na trvalé krácení výše důchodu, o kterém jsme více psali v tomto článku. Důležitou roli zde hrají cykly trvající 90 dnů a platí, že čím dříve o důchod před řádným důchodovým věkem požádáte, tím výraznější krácení je.

10 typů lidí, kterým hrozí, že nedostanou žádný důchod

Do předdůchodu o 5 let dříve

Alternativou k předčasnému důchodu je takzvaný předdůchod. Jde o volbu pro ty, kdo mají našetřeno dostatek peněz v rámci penzijního spoření či penzijního připojištění. Funguje to tak, že si v době předdůchodu z vlastních úspor vyplácíte penzi. Podrobněji jsme se této problematice věnovali v tomto článku.

Do předdůchodu je možné odejít až pět let před dosažením řádného důchodového věku. Takže pokud máte například důchodový věk 64 let, můžete mít předdůchod od 59 let. Důležité je ale zmínit, že přestože si předdůchod platíte z vlastních uspořených peněz, nepočítá se do doby důchodového pojištění, ale pouze jako vyloučená doba.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu