Počítání nezaměstnanosti do důchodu: Omezení, krácení a doplacení

Jedním z častých mýtů je, že evidence na úřadu práce se automaticky počítá do důchodu. Jenže je to pravda jen částečně. Do důchodu se mohou započítat maximálně tři roky a navíc dochází ke krácení celkového počtu započítaných dnů. Připravili jsme srozumitelný přehled pravidel.

Foto: Adobe Stock
Budoucí důchodce. (ilustrační foto)

Nezaměstnanost se do důchodu počítá jako náhradní doba pojištění, ale pouze v omezené míře. Pokud jste velmi dlouhou dobu nezaměstnaní a uplyne již doba, která se může počítat, bude to na vás mít dvojí dopad.

Předně se vám nebude evidovat doba důchodového pojištění, takže vzroste riziko, že nedosáhnete na povinnou minimální délku pojištění. Ta je pro řádný důchod 35 let a pro předčasný důchod se od října 2024 zvýší dokonce na 40 let.

Zároveň vám vznikne mezera v evidenci, která bude v podstatě znehodnocovat či „rozmělňovat“ vaše celoživotní výdělky. Jak je podrobně vysvětleno v tomto článku, při výpočtu důchodu se vychází z vyměřovacího základu, konkrétně průměrného měsíčního výdělku za celý život, a platí, že když máte jeden měsíc výdělky vysoké a další nulové, je výsledkem průměr. (Tuto skutečnosti je nutné mít na paměti i v případě, že máte příjmy, které nezakládají účast na sociálním pojištění. Více o nich píšeme v tomto článku.)

Jak se počítá nezaměstnanost

Samotné počítání nezaměstnanosti do důchodu je komplikované, protože má dvě úrovně. Nejprve se doby nezaměstnanosti omezí podle pravidel daných zákonem, jde například o pravidlo, že nezaměstnanost bez podpory se zohledňuje pouze v délce nejvýše 3 roků a před 55. rokem dokonce jen v délce 1 roku.

Všechna období nezaměstnanosti různého typu za celý život se sečtou a spočítají jako náhradní doba. Následně se výsledný součet této náhradní doby pokrátí na 80 % a až toto pokrácené číslo se započítá do důchodu. To znamená, že za 100 dnů v evidenci úřadu práce se vám započítá jen 80 dnů.

Nejvýše tři roky evidence

A jaká jsou konkrétní pravidla před samotným krácením na 80 %? Před rokem 1996 se nezaměstnanost, pokud jde o délku zohledňovaného období, započítává kompletně. Po roce 1996 se pravidla zpřísnila a dochází k limitovanému započítávání období nezaměstnanosti. Momentálně se počítají pouze tyto doby pro důchod:

  • Období, kdy pobíráte podporu v nezaměstnanosti nebo když se rekvalifikujete, se počítá v plné délce.
  • Období nezaměstnanosti bez podpory se započítá v maximální výši 3 roků. Bere se zpětně ode dne začátku důchodu, a to standardního i předčasného.
  • Období nezaměstnanosti bez podpory před 55. rokem života se započítá jen ve výši 1 roku.
  • Období, kdy pobíráte odstupné a z toho důvodu nemáte podporu v nezaměstnanosti, se počítá v plné délce.

Jak se tedy postupuje? Nejprve se udělá součet období nezaměstnanosti před rokem 1996 i po tomto roce. A celkový součet se nakonec krátí na 80 %.

Předčasný důchod v roce 2024: Věk, podmínky a krácení

Nezaměstnanost jako přechodné období

Evidenci na úřadu práce je možné využít k tomu, abyste získali vyšší dobu důchodového pojištění a tedy i o něco vyšší důchod. Typickou situací je, když přijdete o práci, plánujete odchod do důchodu a zjistíte, že vám chybí několik dnů či týdnů k tomu, abyste získali jeden rok pojištění navíc. Do důchodu se totiž počítají vždy jen celé roky.

Podívejte se na příklad:

Pan Vladimír má odpracováno 39 let a 355 dnů, takže by se mu do důchodu započetlo jen 39 let pojištění. Pokud by ale 10 dnů získal na úřadu práce, získal by 40 let pojištění a jeho důchod by byl o několik stokorun vyšší.

Pokud se vás to týká, jednoduše se přihlásíte na potřebnou dobu do evidence nezaměstnaných a získáte další náhradní dobu pro chybějící dny. Pamatujte, že se do důchodu počítá pouze 80 %, takže pro získání 10 dnů potřebujete být v evidenci alespoň 13 dnů.

Toto řešení je možné i v případě, kdy již skončíte v práci, požádáte o důchod a z rozhodnutí o přiznání důchodu zjistíte, že vám několik dnů chybí. Stačí si posunout datum přiznání důchodu a na mezidobí se přihlásit právě na úřad práce.

Doplacení nezaměstnanosti

Pokud vám chybí minimální doba pojištění pro získání nároku na důchod, můžete si část pojištění zpětně doplatit. Obecně jsou možnosti doplacení velmi omezené a bez konkrétního důvodu je možné zaplatit jen jeden rok.

Nezaměstnanost po roce 1996 přesahující 3 roky je ale možné si doplatit zpětně, a to až v délce 15 let. Výše dopláceného pojistného je v tomto případě aktuální a nebere se v potaz výše v daném období v minulosti. To znamená, že nyní se zpětně vždy platí 3078 korun za každý měsíc, což je výše pojistného v roce 2024.

Foto: Adobe Stock

Do důchodu bez nemilých překvapení

349  včetně DPH

Více informací

Více k tématu