Žádost o důchod přes internet: Postup, nejasnosti i spojení s úředníkem ČSSZ

Nově je možné žádost o starobní i jiný důchod podat také online, konkrétně přes speciální aplikaci České správy sociálního zabezpečení. Postup je snadný a v případě nečekaných komplikací je možné se spojit s úředníkem, který vám pomůže.

Foto: Adobe Stock
Budoucí důchodci žádají o důchod. (ilustrační foto)

Doposud platilo, že o důchod je nutné žádat osobně na příslušné okresní pobočce České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) podle bydliště. Od prosince 2023 však úřad zavedl novou možnost – podat žádost přes internet, konkrétně prostřednictvím speciální služby na ePortálu ČSSZ.

Budoucí důchodce si tak může žádost vyplnit z pohodlí domova a odeslat ji, aniž by musel na úřad osobně. Požádat přes internet je možné o starobní, invalidní i pozůstalostní důchod.

„Součástí služby je u starobního důchodu jeho informační výpočet s volbou termínu pro odchod do důchodu a také možnost doložit elektronicky chybějící dokumenty. Klienti obratem obdrží potvrzení o přijetí žádosti,“ uvedl úřad v posledním vydání Zpravodaje ČSSZ.

Do žádosti o důchod se automaticky načtou všechny evidované doby důchodového pojištění. Poté žadatel doplní další požadované údaje, například chybějící doby nebo informace o výchově dětí. Je také možné vložit potřebné dokumenty nebo potvrzení (třeba o studiu, vojně nebo péči o dítě), které dané doby dokládají, přičemž stačit by měly naskenované kopie těchto dokumentů. „V případě pochybností o pravosti naskenovaných dokumentů může okresní správa požádat o jejich převedení autorizovanou konverzí, předložení originálu anebo o úředně ověřenou kopii v listinné podobě,“ vysvětlila ČSSZ.

Nepříjemné důchodové nespravedlnosti, s nimiž je nutné počítat

Elektronická komunikace s úředníkem

Výhodou je, že rozpracovanou žádost je možné uložit a vyplnění dokončit později. Je tak možné si věci promyslet nebo práci přerušit v případě, že chybí nějaké důležité doklady. Služba pro podání žádosti o důchod přes internet je navíc dostupná 24 hodin denně 7 dní v týdnu, takže není nutné se omezovat úřední dobou ČSSZ.

„Následná komunikace s klientem pak probíhá podle jeho volby v listinné podobě, e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky,“ popsal dále úřad. A doplnil, že v případě potřeby odborné pomoci při vyplňování je možné si domluvit také online schůzku s úředníkem ČSSZ na konkrétní den a čas. K tomuto hovoru je nutné mít k dispozici mikrofon a reproduktor, popřípadě sluchátka.

Pro přihlášení ke službě pro podání žádosti je nutné mít k dispozici datovou schránku nebo takzvanou Identitu občana, tedy elektronickou bankovní identitu, kterou zřizuje banka.

Důležité je, že pokud si někdo v uplynulých týdnech nebo měsících podal tiskopis pro uplatnění nároku na důchod v souvislosti se zájmem o předčasný důchod, není možné online žádost o důchod využít a je nutné osobně navštívit pobočku ČSSZ.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu