Disidenti dostanou od března průměrný důchod: Získání nároku a postup zvýšení

Účastníci boje proti komunistickému režimu budou mít nově nárok na starobní důchod v průměrné výši i bez nutnosti získat minimální dobu důchodového pojištění. Pro získání tohoto důchodu bude stačit dosáhnout důchodového věku a mít přiznané osvědčení účastníka odboje. Popsali jsme, jak vše bude fungovat.

Foto: Adobe Stock
Důchodce počítá své peníze. (ilustrační foto)

Lidé, kteří mají osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu, získají od března 2024 nárok na starobní důchod v průměrné výši. Jde o opatření, které prosadila vláda Petra Fialy na začátku tohoto roku. Cílem je odstranit přetrvávající nespravedlnost, která dopadá například na disidenty, a to tím, že mají nízké nebo dokonce žádné důchody.

„Už konečně nebude platit, že lidé, kteří bojovali za svobodu a demokracii a zaplatili za to ztrátou zaměstnání, omezením ve vzdělávání, nucenou emigrací nebo vězením, dostanou nižší důchody než jejich tehdejší trýznitelé,“ uvedl k nové legislativě ministr Marian Jurečka, jehož resort legislativní úpravu připravil. „Mám velkou radost, že tento návrh získal širokou podporu napříč politickým spektrem, včetně vyjádření podpory ze strany zástupců opozice,“ dodal ministr.

Současné komplikace

Disidenti a další bojovníci proti minulému režimu měli už nyní nárok na dorovnání důchodu na průměrnou úroveň, ale existovalo tam několik omezení. Tím hlavním bylo, že museli splnit podmínku minimální doby důchodového pojištění, jinak nárok na starobní důchod nezískali. Pokud navíc disidenti měli některé doby pojištění ze zahraničí, měli nárok jen na takzvaný dílčí důchod. Sice tedy mohli získat nárok na průměrný důchod, ale ten jim byl krácen na poměrnou část.

Ministerstvo dále identifikovalo i některé problémy a komplikace, na které disidenti a odbojáři dopláceli:

  • Pracovali v zemi, s níž Česko nemělo nebo nemá smlouvu o sociálním zabezpečení, a tak jim nemohly být doby pojištění uznány.
  • Zahraniční důchod jim nebyl přiznán nebo jim není vyplácen, protože nesplňují různé podmínky v dané zemi (například nemají potřebný věk, nedokládají potvrzení o své ekonomické situaci nebo potvrzení o žití).
  • Součet zahraničního a českého dílčího důchodu je nižší než průměrný důchod.
  • Průměrný důchod, na který mají nárok, je stanovován podle úrovně v roce 2012 a následně je valorizován všemi valorizacemi až do data přiznání. Jenže takto opakovaně valorizovaný důchod nedosahuje aktuální úrovně průměrného důchodu. (Důvodem je, že nově přiznávané důchody jsou obecně vyšší a navíc starší důchodci s nižšími důchody průběžně umírají.)

Mnoho disidentů se kvůli tomu dostávalo do nepříznivé finanční situace a vláda cítila morální povinnost tyto lidi ocenit za jejich boj proti minulému režimu.

Nárok bez podmínek

Zároveň se vláda rozhodla, že podmínky pro přiznání důchodu zjednoduší na nejvyšší možnou míru, aby každý, kdo získal osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu, měl nárok na aktuální průměrný důchod bez dalších podmínek. Vše tedy bude fungovat následovně:

  • Každý majitel osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu získá nárok na starobní důchod v průměrné výši v okamžiku dosažení důchodového věku. Částka důchodu se bude každý rok zvyšovat, aby odpovídala aktuální výši průměrného důchodu. V roce 2024 je tato výše stanovena na 20 635 Kč.
  • Nebude nutné splnit podmínku minimální doby důchodového pojištění, stačit bude požadovaný věk.
  • Při odchodu do předčasného důchodu bude výše důchodu krácena podle stejných pravidel, jako to platí pro všechny ostatní důchodce.
  • Nárok je platný i v okamžiku, kdy daná osoba pobírá zahraniční důchod, tato skutečnost se nebude nijak zohledňovat. Není důležité ani to, zda žije v Česku, nebo v zahraničí.

Disidentům a dalším odbojářům, kteří již nějaký starobní důchod pobírají a zároveň je nižší než průměrný důchod, se částka na průměr dorovná automaticky. To platí i pro ty, kteří mají dílčí důchod. K navýšení důchodu dojde od splátky v červnu 2024, zároveň ale vznikne nárok na zpětný doplatek za březen až květen.

Budoucím důchodcům pak stačí o důchod požádat. Nemusí své osvědčení dokládat ani nějak speciálně o průměrný důchod žádat, Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vše zpracuje a vyřídí automaticky. Pokud někdo získal nebo získá osvědčení, bude automaticky ČSSZ předáno a úředníci s ním budou pracovat.

Přiznání osvědčení

Každý, kdo získá osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu, má nárok na jednorázovou finanční odměnu ve výši 100 000 Kč. Žádost o osvědčení se podává na Ministerstvu obrany, které také o přiznání rozhoduje. Formy odboje a odporu proti režimu jsou přesně stanoveny a jsou popsány například na tomto webu.

Od roku 2012 bylo podáno celkem 5 688 žádostí o osvědčení, celkem jich bylo do prosince 2023 vydáno 2 351. Úspěšnost se tedy pohybuje kolem 40 %. Seznam všech držitelů osvědčení je veřejný a je dostupný na webu Ministerstva obrany.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu