Prominentním komunistům se od března sníží důchody: Výše krácení a postup

Od března se trvale sníží starobní důchody předním představitelům komunistického režimu, a to o 300 korun za každý rok práce ve vysoké funkci. Platí to pro již přiznané i budoucí důchody. Popsali jsme, jak vše bude fungovat.

Foto: Adobe Stock
Důchodce počítá peníze. (ilustrační foto)

Vysocí a významní představitelé minulého komunistického režimu budou mít od března 2024 nižší starobní důchody. Jde o opatření, které prosadil ministr Marian Jurečka a poslanci ho schválili na konci roku 2022. Nyní se změna na konkrétních důchodech začne projevovat.

Krácení důchodu se dotkne lidí, kteří v období 25. února 1948 až 17. listopadu 1989 působili ve vysokých politických a dalších státních funkcích, například v StB, SNB či u Pohraniční stráže. Za každý započatý rok práce v této funkci se těmto lidem sníží procentní výměra důchodu o 300 korun. Není přitom podstatné, zda příslušná činnost nebo funkce byla zaměstnání, či nikoliv.

Konkrétně se počítá vždy započatý cyklus 365 dnů, kdy byl daný člověk představitelem takové funkce. Takže například 370 dnů bude znamenat dva roky a tedy dvě krácení (celkem 600 korun). Výše krácení je omezena tak, aby důchod neklesl pod úroveň 18 674 korun.

Současné i budoucí důchody

Pokud již někdo starobní důchod pobírá, proběhne krácení procentní výměry od splátky v březnu 2024. U nových důchodců se nejprve vypočte plný důchod a poté se procentní výměra zkrátí, takže nový důchod se začne vyplácet již ve snížené výši.

Pokud někdo pobírá invalidní důchod, tak se ho opatření začne týkat až v okamžiku, kdy mu bude přiznán starobní důchod. Případně krácení začne v 65 letech, kdy se invalidní důchod změní na takzvaný transformovaný starobní důchod, a ten již bude krácen.

Krácení se týká i starobních důchodů s mezinárodním prvkem, tedy lidí, kteří část života pracovali v zahraničí. V takovém případě se bude krátit poměrná česká část důchodu, a to ve stejném poměru, v jakém je stanoven i samotný dílčí důchod. Krácení bude mít dopad i na lidi, kteří měli významnou komunistickou funkci na území Slovenska (v době Československa), ale pobírají plný nebo dílčí český důchod.

Přední politici a funkcionáři

Konkrétní výčet funkcí, kterých se bude krácení důchodu týkat, stanovuje § 67d zákona o důchodovém pojištění. Zjednodušeně jde o následující osoby:

  • Vysoce postavení politici, konkrétně členové vlády, ministři nebo předsedové Národního shromáždění.
  • Členové nebo kandidáti Ústředního výboru Komunistické strany Československa.
  • Plukovníci nebo generálové působící ve Státní bezpečnosti, zpravodajských rozvědkách, armádních orgánech, v Pohraniční stráži, Lidových milicích nebo Sboru národní bezpečnosti.
  • Lidé působící ve vedoucích pozicích státních orgánů, které mohly významně zasahovat do života občanů. Jde například o předsedy nebo primátory národních výborů, okresních výborů, předsedy Nejvyššího soudu nebo generální prokurátory.

Zákon stanovuje, že seznam dotčených osob vytváří Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Nové osoby mohou být na seznam zaraženy až do konce roku 2024, pokud se to nestihne, nebude se jich krácení týkat. Za tímto účelem vydá ÚSTR potvrzení, na základě něhož provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) samotné krácení důchodu.

Na seznamu se pracuje

V současné době ještě není seznam dokončen a ÚSTR na něm pracuje. Zatím jsou na něm stovky osob, podle původních odhadů by se krácení důchodu mohlo týkat nižších tisíců lidí. Veřejně ale jména těchto osob prezentována nebudou, a to kvůli ochraně osobních údajů.

O některých jménech, kterých by se opatření mohlo týkat, lze v této souvislosti už nyní uvažovat, protože jejich vysoké veřejné funkce jsou známé. Z dosud žijících osob by mohlo jít například o Mariana Čalfu nebo Jaromíra Žáka, kteří před rokem 1989 působili jako vládní ministři. O tom, jestli pobírají český důchod, ale nejsou dostupné informace, takže nelze říct, jaký konkrétní dopad na ně bude zákon mít.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu