Jak vysoké jsou důchody v Česku: Přehled vyplácených částek za rok 2023

I přes sníženou mimořádnou valorizaci loni v červnu překonal průměrný starobní důchod v Česku hranici 20 000 korun. Kolik lidí ale opravdu pobírá konkrétní důchody? Získali jsme od České správy sociálního zabezpečení poslední kompletní čísla.

Foto: Adobe Stock

Ústavní soud potvrdil oprávněnost jednorázového snížení mimořádné valorizace v červnu 2023. Znamená to, že výše důchodů se již nebude přepočítávat. Důchody sice v roce 2023 rostly pomaleji, než předpokládal zákon před vládní změnou, přesto došlo k významnému navýšení.

Průměrný důchod se během roku 2023, tedy během lednové a červnové valorizace zvýšil o více než 1 500 Kč. V lednu 2024 pak proběhla řádná valorizace, a to znamenalo shodné navýšení o 360 Kč pro všechny důchody. Nyní průměrný důchod dosáhl na úroveň 20 635 Kč.

Část důchodců má pocit, že údaj o průměrném důchodu není relevantní a dostatečně neodráží realitu pobíraných důchodů. Na rozdíl od průměrné mzdy je ale údaj o průměrném důchodu docela přesný, protože důchody v Česku jsou poměrně dost rovnostářské.

Milion důchodců kolem průměru

Samozřejmě se vyplácejí velmi vysoké důchody v řádech vyšších desítek tisíc i velmi nízké důchody pod 10 000 korun. Jde ale spíše o zanedbatelná čísla ve srovnání s tím, kolik lidí pobírá důchod pohybující se kolem průměru. Je zajímavé, že údaj o průměrném důchodu se téměř shoduje s mediánem, což znamená, že počet důchodců pobírajících nadprůměrný a podprůměrný důchod je prakticky stejný.

Dlouhodobě to ukazují i statistiky České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) o vyplácených důchodech. Těsně kolem průměru, tedy v rozmezí 18 až 22 tisíc Kč se pohybuje 1 milion důchodců.

Pro lepší představu o tom, kolik lidí pobírá konkrétní výši důchodu, dobře poslouží důchodové hladiny. Bohužel zatím nejsou k dispozici aktuální čísla po valorizaci v lednu 2024, protože ta se zveřejňují až se zpožděním.

Základní možnosti zvýšení důchodu: Valorizace, věk i práce navíc

Výše vyplácených důchodů

Portál České důchody má od ČSSZ k dispozici statistiky k červenci 2023, tedy výši vyplácených důchodů po červnové mimořádné valorizaci. Aktuální rozložení v hladinách ovšem bude podobné, protože se všechny důchody v lednu zvýšily o stejnou částku.

Průměrné výše důchodů po červnové mimořádné valorizaci byly následující:

  • Řádný starobní důchod: 20 254 Kč
  • Předčasný starobní důchod: 18 500 Kč
  • Invalidní důchod I. stupně: 9 725 Kč
  • Invalidní důchod II. stupně: 11 433 Kč
  • Invalidní důchod III. stupně: 17 027 Kč
  • Vdovský důchod: 12 757 Kč
  • Vdovecký důchod: 11 547 Kč

V roce 2023 platilo, že důchod nad 20 000 Kč pobíralo celkem 1,4 milionu lidí. Je to tedy přibližně polovina všech důchodců. V Česku je aktuálně vypláceno přibližně 2,8 milionů důchodů. Hladiny vyplácených důchodů a počty důchodů jsou následující:

Hladiny vyplácených důchodů. (Údaje ČSSZ k 07/2023)

Jde o souhrnný přehled všech vyplácených důchodů kromě sirotčích (jejich počet je přibližně 35 tisíc). Zahrnuje tedy starobní, invalidní i vdovské a vdovecké důchody. Někteří starobní důchodci zároveň pobírají i vdovské či vdovecké důchody.

Výpočet nového důchodu: Postup a parametry, které v roce 2024 rozhodují o výši

Nárůst vyšších důchodů

V přehledu se ukazuje i jedno zajímavé číslo. Celkem 862 tisíc lidí pobírá důchod vyšší než 22 000 Kč. Za poslední zhruba rok se toto číslo zvýšilo téměř sedminásobně. Když se podíváme do statistik k březnu 2022, bylo těchto důchodců 121 tisíc. Tomuto růstu pomohly zejména dvě mimořádné valorizace právě v roce 2022, které zvýšily pouze procentní výměru důchodů a významně tedy navýšily zejména nadprůměrné a vyšší důchody.

Nejvyšší vyplácený starobní důchod v Česku v roce 2023 dosáhl 241 725 Kč a nejnižší důchod pak 43 Kč. Jde o údaje za leden 2023, takže pokud byly tyto důchody vypláceny i po červnové mimořádné valorizaci, pak se nejvyšší důchod zvýšil na 247 592 Kč. A ten nejnižší řádově o koruny.

V případě nejnižšího důchodu jde ovšem o takzvaný dílčí důchod, jinak činil plný minimální důchod v loňském roce 4 810 Kč. Více se velmi vysokým důchodům věnuje tento článek.

Foto: Adobe Stock (hlavní), České důchody (tabulka)

Více k tématu