Ústavní soud odmítl všechny argumenty stížnosti na snížení valorizace důchodů

Ústavní stížnost, kterou podali poslanci hnutí ANO na jednorázové snížení mimořádné valorizace důchodů, nebyla úspěšná. Ústavní soud odmítl všechny argumenty stížnosti a výše valorizace tedy zůstává nezměněna.

Foto: Ústavní soud
Ústavní soud vyhlašuje verdikt ohledně valorizace.

Soudci nevyhověli ústavní stížnosti, která se domáhala zrušení zákona, který snížil výši mimořádné valorizace z června 2023. Zamítnuty byly všechny tři roviny argumentace.

Ústavní soud konstatoval, že nebyl zneužit stav legislativní nouze a nebylo omezeno právo opozice se vyjádřit k projednávané legislativě. Zároveň soud uvedl, že se vláda nedopustila retroaktivity zákona.

Soud ale připustil, že schválený zákon zasáhl do legitimního očekávání důchodců. Zároveň ale vláda změnila zákon ještě předtím, než vznikl samotný právní nárok důchodců na mimořádnou valorizaci. Legitimní očekávání tedy bylo podle soudu poměrně krátké.

Důležité pro rozhodnutí o legitimním očekávání bylo, že podle Ústavního soudu právní nárok na valorizaci nevzniká v den vydání statistických údajů ani v den vydání vládního nařízení, ale až v okamžiku výplaty navýšeného důchodu. Když tedy začal nový zákon o snížené valorizaci platit už 20. března 2023, bylo v pořádku, že valorizace v červnu 2023 proběhla ve snížené podobě.

Soudci zároveň vycházeli z toho, že snížení valorizace nevedlo k faktickému snížení důchodů ani k jejich zmrazení. Důchody se tedy navýšily, ale pouze méně. Podstatné pro soud bylo i to, že nešlo o „tupý“ škrt, ale byla zohledněna solidární a sociální stránka této věci, tedy že lidé s nejnižšími důchody si finančně polepšili. Současně soud konstatoval, že neexistuje základní právo na trvalé zvyšování důchodů, které kopíruje růst inflace.

Tři soudci bylo proti

Toto rozhodnutí soudu podpořilo celkem 12 ústavních soudců, proti byli 3 soudci včetně původního soudce zpravodaje Jana Svatoně. Tito tři soudci připojili k písemnému rozhodnutí své disentní stanovisko.

Právě z důvodu, že původní návrh rozhodnutí nezískal ani zdaleka většinovou podporu soudců, došlo ke změně soudce zpravodaje. Stal se jím soudce Vojtěch Šimíček, který vypracoval i finální písemné rozhodnutí a zdůvodnění.

Rozhodnutí je definitivní a není možné se proti němu odvolat. Zástupci vlády i opozice již uvedli, že rozhodnutí respektují.

Portál České důchody nyní podrobně studuje písemné rozhodnutí a připraví jeho analýzu.

Foto: Ústavní soud

Více k tématu