Základní možnosti zvýšení důchodu: Valorizace, věk i práce navíc

Vedle běžné valorizace se starobní důchody zvyšují i některými dalšími způsoby. Zákon například stanovuje paušální zvýšení důchodu ve věku 85 a 100 let i možnost zvýšení procentní výměry pomocí práce.

Foto: Adobe Stock
Důchodkyně počítá své peníze. (ilustrační foto)

Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry, která je pro rok 2023 stanovena na 4040 korun, a procentní výměry. Procentní výměra je individuální, představuje zásluhovou část důchodu a její výše se odvíjí od výdělků a počtu let důchodového pojištění.

Již přiznané důchody se pravidelně valorizují a zároveň je v rámci zákona stanoveno i několik dalších situací, kdy dochází k jejich zvýšení. Podívejte se na přehled:

1. Valorizace

Po přiznání důchodu dochází k pravidelným valorizacím, které jsou dvojího typu:

  • Řádná valorizace – Probíhá vždy v lednu a zvyšuje se základní i procentní výměra důchodu. Základní výměra se zvýší tak, aby činila 10 % průměrné mzdy, a procentní výměra se zvýší o inflaci a polovinu růstu reálné mzdy v Česku.
  • Mimořádná valorizace – Probíhá vždy po pěti měsících od okamžiku, kdy součet meziměsíční inflace překoná úroveň 5 %. Procentní výměra se vždy zvýší o míru této inflace.

V rámci řádné valorizace se zvyšují pouze důchody, které byly přiznány nejpozději 31. prosince předchozího roku. Na mimořádnou valorizaci mají nárok všechny stávající důchody a zpětně také všechny důchody, které jsou přiznány až do konce daného roku. (Například v roce 2022 proběhly dvě mimořádné valorizace v červnu a září a nárok na ně měly důchody přiznané do konce roku 2022).

Platí, že na řádné i mimořádné valorizace mají stejným způsobem nárok řádné i předčasné starobní důchody.

2. Vysoký věk

Důchodcům, kteří se dožijí 85 let, se procentní výměra důchodu zvýší o 1000 korun. Po dosažení 100 let se procentní výměra zvýší o další 2000 korun. O tato zvýšení není potřeba žádat, vše probíhá automaticky a důchodci jsou o tom informováni v dopise.

TIP: Chcete vyšší důchod? Řešením může být také Renta z nemovitosti. Požádejte o nezávaznou a bezplatnou kalkulaci prostřednictvím formuláře Získejte kalkulaci Renty. Formulář je umístěn na této stránce.

3. Práce

Navyšování procentní výměry důchodu je možné také pomocí práce, která zakládá účast na sociálním pojištění. Za každých 360 dnů takové práce vzniká nárok na zvýšení důchodu, konkrétně se procentní výměra zvýší o 0,4 % výpočtového základu důchodu.

O toto zvýšení je nutné požádat, jde o takzvané přepočítání důchodu. K tomu slouží formulář nazvaný Žádost o zvýšení starobního důchodu v souvislosti s výkonem výdělečné činnosti. K dispozici je na webu ČSSZ a předat ho můžete osobně na okresní pobočce nebo odeslat elektronicky přes ePortál ČSSZ.

Důležité je, že tímto způsobem nelze zvýšit předčasný důchod, ale pouze řádný důchod. Pokud někdo pobírá předčasný důchod, může začít pracovat (s účastí na sociálním pojištění) až po dosažení důchodového věku. Na ostatní přivýdělky bez účasti na sociálním pojištění se přepočet důchodu nevztahuje.

4. Výchovné

Od ledna 2023 začal stát vyplácet k důchodu výchovné. Jde o zvýšení procentní výměry důchodu o 500 korun za každé vychované dítě. Všichni lidé, kteří žádají o důchod od roku 2023, musí o výchovné vždy požádat při sepisování žádosti o starobní důchod. Na pozdější žádosti nelze brát zřetel a výchovné v takovém případě zaniká. Lidé s důchodem přiznaným v roce 2022 a dříve, kterým se výchovné nepřiznalo automaticky, musí o výchovné požádat nejpozději do konce roku 2024.

Od roku 2024 se začne výchovné pravidelně valorizovat, a to vždy o stejná procenta jako u řádné lednové valorizace. Více jsme o tom psali v tomto článku.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu