Výchovné k důchodu se bude pravidelně valorizovat: Zákon stanovuje termín i postup

Od ledna 2023 se začne poprvé vyplácet takzvané výchovné k důchodu. Jeho výše je nastavena na 500 korun za každé vychované dítě. Od následujícího roku se bude tato částka pravidelně valorizovat.

Foto: Adobe Stock
Výchovné získají nejčastěji ženy. (ilustrační foto)

V současné době je výše výchovného stanovena na 500 korun za každé vychované dítě. Většině současným důchodkyním se důchod o tuto částku navýší automaticky od ledna příštího roku.

Část důchodců však o tento bonus musí požádat, jde například o muže nebo třeba ženy, kterým se započítává výchova nevlastního dítěte. O výchovné budou vždy žádat také všichni budoucí důchodci, kteří půjdou do důchodu v roce 2023 a později. Žádost se bude sepisovat současně s žádostí o samotný starobní důchod.

Výchovné 500 korun ale není konečné a každý rok se bude zvyšovat. K první valorizaci výchovného dojde v lednu 2024 a potom bude probíhat vždy každý následující leden. K valorizaci bude docházet u všech důchodců, tedy u těch stávajících, kteří již mají důchod přiznaný, i u těch budoucích.

Výchovné k důchodu nebude vždy automatické: Přehled lidí, kteří o peníze navíc musí požádat

Současní důchodci

Výchovné je od okamžiku přiznání součástí procentní výměry důchodu, tedy zásluhové části. To znamená, že k jeho zvýšení bude docházet nepřímo, a to vždy v rámci řádné i mimořádné valorizace důchodů. Součástí valorizace je totiž vždy zvýšení celé procentní výměry.

Při řádné valorizaci se bere v potaz inflace (růst cen) a růst mezd, v případě mimořádné valorizace se přihlíží pouze k inflaci. Každé zvýšení důchodu tedy bude znamenat i automatické zvýšení celé procentní výměry, tedy včetně výchovného. Důchodci nebudou muset o nic žádat, vše bude jako doposud zařizovat Česká správa sociálního zabezpečení, která vždy také rozesílá oznámení o valorizaci.

Budoucí důchodci

Pravidelně se bude valorizovat i samotná výše výchovného, které bude vždy v daný rok přiznáváno k novým důchodům. Podle zákona se vždy v lednu zvýší výchovné o stejný počet procent, jako se zvýší procentní výměry důchodů při řádné valorizaci. Pokud navíc v předchozím roce proběhne mimořádná valorizace, zvýší se výchovné i o míru této valorizace.

Hypotetický příklad pro představu: Řádná valorizace procentní výměry v lednu činí 5,5 %. Zároveň v předchozím roce proběhla mimořádná valorizace a procentní výměra se při ní zvýšila o 6,1 %. To znamená, že v lednu se výchovné zvýší o 11,6 % procent, tedy na 558 korun.

V roce 2023 se tedy bude ještě všem důchodcům přiznávat výchovné 500 korun za každé dítě, ale od ledna 2024 již půjde o vyšší částku. V tuto chvíli ale zatím nelze odhadnout, jak vysoká tato valorizace bude. Vše se bude odvíjet od vývoje ekonomiky v následujících měsících.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu