Výchovné k důchodu nebude vždy automatické: Přehled lidí, kteří o peníze navíc musí požádat

Od začátku roku 2023 začne stát vyplácet 500 korun k důchodu za každé vychované dítě. Zatímco někteří lidé, zpravidla z řad stávajících důchodkyň, získají přídavek automaticky, část lidí bude muset podat žádost na úřad. Připravili jsme přehled, koho se to týká.

Foto: Adobe Stock
Výchovné získají převážně ženy. (ilustrační foto)

Nárok na výchovné bude mít vždy jeden z rodičů, a to ten, který se o dítě staral více. Zpravidla jsou to ženy, ale pokud se o dítě staral převážně muž, samozřejmě získá výchovné on.

Výchovné v současné době činí 500 korun za každé vychované dítě, neplatí tedy původně zamýšlené omezení pouze na tři děti. Takže kdo vychoval dvě děti, získá k důchodu 1000 korun navíc, kdo vychoval děti čtyři, bude mít navíc 2000 korun. Částka se navíc bude od roku 2024 pravidelně valorizovat, detailně jsme o tom psali v tomto článku.

Starobní důchodci s nárokem na výchovné se budou dělit do dvou skupin. První skupině se důchod navýší automaticky, ti v druhé skupině si budou muset o výchovné žádat na České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Ženy s dětmi v důchodu

Automatický nárok získají současné ženy důchodkyně (s řádným i předčasným důchodem). Podmínkou ovšem je, že se jim díky dětem snižoval důchodový věk. Tyto ženy totiž již jednou při žádosti o důchod výchovu dětí dokládaly, takže o tom ČSSZ ví a důchod zvýší automaticky. Těmto důchodkyním přijdou pouze oznámení o zvýšení důchodu a od ledna 2023 se jim důchod automaticky zvýší. Stejné to bude u žen, které požádají o důchod do konce roku 2022.

Příklad: Paní Marie se narodila v roce 1958 a vychovala dvě děti. Díky tomu měla snížený důchodový věk na 61 let a do důchodu odešla v roce 2019. Paní Marii se důchod zvýší o 1000 korun automaticky v lednu 2023.

Výjimky u výchovného k důchodu: Přehled lidí, kteří nezískají nárok na 500 korun za děti

Kdo bude muset žádat

Všichni ostatní důchodci, současní i budoucí, budou muset o výchovné žádat. Konkrétně jde o tyto skupiny:

  • Muži, kteří vychovávali děti – Pokud dítě vychovával muž, musí o výchovné požádat vždy a zároveň výchovu doložit. Je nutné si tuto situaci ohlídat, jinak se výchovné automaticky přizná matkám dětí.
  • Ženy bez započítané výchovy – Důchodkyně, které nemají započítanou výchovu do důchodu, nezískají výchovné. Konkrétně se to týká žen, které výchovu nedoložily. Nebo žen narozených v roce 1962 s jedním dítětem, které již odešly do předčasného důchodu. Tyto ženy již nemají nárok na snížení důchodového věku z důvodu výchovy (postupně totiž dochází ke zvyšování věku odchodu do důchodu). Pro získání výchovného bude nutné výchovu dítěte doložit.
  • Ženy a muži s transformovaným důchodem a potřebnou dobou pojištění – Starobní důchodci, kterým byl důchod takzvaně transformován z invalidního důchodu v 65 letech, mají na výchovné nárok pouze tehdy, když splní podmínku minimální doby důchodového pojištění (dnes je 35 let, dříve byla méně). V takovém případě bude nutné o výchovné požádat.
  • Ženy a muži se zaniklým starobním důchodem – Lidé, kteří získali starobní důchod, ale zanikl jim z důvodu, že jejich stávající invalidní důchod byl vyšší, mají na výchovné také nárok. Bude ale nutné o něj požádat, nárok vznikne poté, co se v 65 letech tento důchod transformuje na starobní.

Žádosti o výchovné pro důchodce z těchto skupin bude možné podávat od 1. září 2022 přímo na ČSSZ. Bude k tomu určený speciální tiskopis, který zatím není k dispozici, ale úřad ho do té doby připraví.

Ve formuláři se budou uvádět údaje o vychovaných dětech, délce výchovy a současně s ním se budou dokládat potřebné dokumenty. Detaily k žádostem a formuláři budou včas zveřejněny a my o nich budeme také informovat. Podstatné je, že o výchovné bude nutné požádat do konce roku 2024, jinak nárok na výchovné zanikne.

Hlídejte si odpracované roky: Přehled, co všechno se do důchodu nepočítá

Budoucí důchodci

Všichni budoucí důchodci, kteří budou o důchod žádat od roku 2023, musí také o výchovné požádat. Bude to ale jednodušší, protože to bude probíhat při samotné žádosti o důchod. Úředník se vás na děti pravděpodobně zeptá, ale přesto je dobré na to pamatovat, zvláště pokud jde o muže, kteří se o děti starali déle.

Při žádosti pak bude nutné doložit doklady o dětech, tedy čestné prohlášení a například rodné listy dětí. Ženám budou údaje o dětech sloužit zároveň ke snížení důchodového věku (pokud se jich snížení týká) i k získání výchovného.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu