Výchova, péče o dítě a výchovné: Tři situace, které rozdílně ovlivňují důchod

Starost o děti má z pohledu výpočtu důchodu tři odlišné definice. Je nutné rozlišovat zejména péči a výchovu, protože mají různé dopady na důchodový věk i to, jak vysoký budete mít důchod. Od roku 2023 se také vyplácí výchovné k důchodu.

Foto: Adobe Stock
Budoucí důchodkyně řeší doby pojištění. (ilustrační foto)

AKTUALIZOVÁNO: 31. 3. 2024

Problematika dětí je z pohledu zákona o důchodovém pojištění nahlížena několika úhly, přičemž pro muže a ženy platí rozdílná pravidla. I samotné odborné pojmy působí poněkud zmatečně, protože výchova dítěte neznamená totéž, co péče o dítě. A různě se hodnotí také věky dětí.

Základem je péče o dítě

Doba péče o dítě představuje období od narození do 4 let věku dítěte, ve kterém se o dítě stará matka, nebo otec. Tato doba se započítává do důchodu jako náhradní doba, zvyšuje tedy počet let důchodového pojištění.

Pro započítání péče není důležité, jak dlouho pobíráte rodičovský příspěvek nebo mateřskou, roli hraje jen faktická doba péče. Takže pokud jste rodičovský příspěvek pobírali jen dva roky, ale o dítě jste se starali 3 roky, počítají se do důchodu 3 roky. Pro více dětí platí nicméně omezení, že doby se nemůžou překrývat, současná péče o více dětí se pro potřeby důchodu počítá vždy jako jedna péče.

Přestože se nyní péče o dítě počítá i mužům (počítá se tomu z rodičů, kdo péči reálně vykonával), v minulosti tomu tak nebylo. Před rokem 1996 se péče týkala výhradně žen a mužům se do důchodu nepočítá, i když se o dítě reálně starali. Mezi roky 1996 až 2007 pak pro muže platila specifická pravidla, kterým jsme se podrobně věnovali v tomto článku.

Výchova ovlivní důchodový věk

Výchova není totéž jako péče. To je nutné si uvědomit, zvláště pokud jste žena a stále se vás týká dřívější odchod do důchodu takzvaně „za děti“. Ženy narozené před rokem 1971, které vychovaly určitý počet dětí, mají za určitých okolností (podle věku a počtu dětí) nárok na dřívější důchod. Jde o dobře známé pravidlo, podle kterého postupně dochází ke sjednocování důchodového věku mužů a žen na konečných 65 let.

Zatím se nacházíme ve fázi, kdy většina žen, které dnes odcházejí do důchodu a měly děti, stále má nárok na dřívější důchod. Mužů se toto pravidlo netýká.

Nestačí ovšem jen porodit dítě, ale je nutné ho také vychovávat. A zároveň není nutné dítě porodit, aby žena šla do důchodu dříve. Podmínka výchovy je totiž splněna při všech těchto situacích:

  • Je nutné o dítě pečovat alespoň 10 let před dosažením jeho zletilosti.
  • Pokud se žena ujme péče o dítě až poté, co dosáhlo 8 let, musí o něj pečovat alespoň 5 let a nesmí péči přerušit až do jeho zletilosti.
  • Když dítě zemře do 5 let věku, je podmínka splněna, pokud o něj žena pečovala od narození až do smrti.

Než podáte žádost o důchod: Co můžete udělat a ohlídat už nyní

Výchovné pro ženy i muže

Od roku 2023 začalo platit takzvané výchovné za děti. Znamená to, že každé vychované dítě zvýší starobní důchod o 500 korun. A to buď muži, nebo ženě, podle toho, kdo dítě vychovával déle. (Bonus 500 korun se týká každého dítěte, omezení na 3 děti, o kterém se dříve diskutovalo, nebylo nakonec schváleno.)

Při posuzování výchovného se vychází z pravidel platných pro výchovu, která se dříve vztahovala výhradně k důchodovému věku žen (jak je popsáno v předchozí části). Podmínky jsou stejné a platí totožně pro muže i ženy. Detailně jsou pravidla výchovného popsána v tomto článku.

Dokládání při žádosti o důchod

Je nutné si uvědomit, že Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) neeviduje všechny informace o výchově nebo péči o děti. Při žádosti o důchod je proto zpravidla nutné doložit doklady, potvrzení nebo čestná prohlášení, aby vám bylo vše správně započítáno.

Zpravidla se dokládá výchova dítěte, nejčastěji prohlášením nebo rodným listem. Zcela nutné bude dokládání výchovy u mužů, pokud chtějí získat výchovné 500 korun. Seznam užitečných dokladů, které se mohou hodit při žádosti o důchod, je popsán v tomto článku.

TIP: Pokud se vám blíží důchod a nechcete přípravu podcenit, můžete si prostudovat publikaci Do důchodu bez nemilých překvapení, kterou napsal autor článku a šéfredaktor portálu České důchody David Budai.

Do důchodu bez nemilých překvapení

349  včetně DPH

Více informací

Více k tématu