Výchovné k důchodu bude bez omezení: 500 korun dostanou rodiče za každé dítě

Mezi lidmi se opakovaně objevuje zpráva, že bonus 500 korun za vychované děti k důchodu je omezen pouze na tři potomky. Ve skutečnosti ale bylo schváleno výchovné za neomezený počet dětí a vyplácet se začne už v lednu příštího roku.

Foto: Adobe Stock
Výchovné získají současné i budoucí důchodkyně. (ilustrační foto)

Na sociálních sítích i v některých článcích zpravodajských serverů se opakovaně objevuje chybná informace, že bonus 500 korun za vychované dítě k důchodu je omezen maximálně na tři děti, tedy 1500 korun.

Ve skutečnosti takové omezení schváleno nebylo, i když o tom ministerstvo práce a sociálních věcí, tehdy pod vedením Jany Maláčové, na začátku uvažovalo. V první verzi návrhu ministerstvo opravdu napsalo, že výchovné se bude vyplácet nejvýše za tři děti. Nakonec ale výchovné, které začíná platit od ledna 2023, není počtem dětí omezeno. Takže kdo vychoval dvě děti, získá k důchodu 1000 korun navíc, kdo vychoval děti čtyři, bude mít navíc 2000 korun.

Výchovné získá jeden rodič

Výchovné platí pro ženy i muže, vždy ale pouze pro jednoho z nich. Bonus k důchodu získá ten, kdo se o dítě staral delší dobu. Když se na tom rodiče shodnou, je to bez problémů, pokud se objeví spor, rozhodne o nároku ve správním řízení Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Aby se výchova počítala, je nutné splnit jednu z následujících podmínek:

  • Žena nebo muž musí o dítě pečovat alespoň 10 let před dosažením jeho zletilosti.
  • Pokud se žena nebo muž ujme péče o dítě po dosažení 8 let věku, musí pečovat alespoň 5 let a nesmí péči přerušit až do jeho zletilosti.
  • Pokud dítě zemře po dosažení věku 5 let a žena nebo muž o něj pečuje od narození do jeho smrti.

Kdo o výchovné žádá?

Lidé, kteří budou do důchodu odcházet v roce 2023 a později, získají na základě žádosti o důchod výchovné automaticky, dokládat se bude jen výchova, a to stejně jako v případě výchovy dítěte pro potřeby snížení důchodového věku u žen. Může jít například o rodný list dítěte a v některých případech i čestné prohlášení, detailně o tom píšeme v tomto článku.

Ženám, které jsou v důchodu již nyní a měly díky výchově dětí nižší důchodový věk, se připočte výchovné 500 korun za každé dítě automaticky. Nemusí tedy o nic žádat.

Naproti tomu muži, u kterých ČSSZ děti nijak neeviduje, musí výchovu doložit, a to nejpozději do konce roku 2024. Podávání žádostí o výchovné začne 1. září 2022. Pokud otcové žádost nepodají, bude výchovné přiznáno natrvalo již jen matce.

Politici zpřísnili podmínky, podle kterých výchova dětí snižuje ženám důchodový věk

Kdo na výchovné nemá nárok?

V některých případech nebude výchovné za děti vůbec přiznáno. Jde o následující situace:

  • Důchodci, kteří pobírají takzvaný transformovaný důchod a nezískali minimální dobu důchodového pojištění. Pokud tedy někdo pobíral invalidní důchod a po dosažení 65 let mu bude tento důchod změněn na starobní, bonus 500 korun za dítě nezíská.
  • Lidé, kteří již dosáhli důchodového věku, ale stále pobírají invalidní důchod.
  • Lidé, kteří svému dítěti ubližovali, sexuálně ho zneužívali nebo ho týrali.

Je nutné rovněž zmínit, že jednou přiznané výchovné může být i zpětně odebráno. Půjde ale o výjimečné a specifické případy, třeba když se zpětně prokáže ubližování dítěti, nebo když o výchovné požádá muž, který se o dítě staral více.

Jak výchovné poroste?

Podle schválených pravidel se bude částka 500 korun za dítě od roku 2024 pravidelně valorizovat. Vždy od 1. ledna se částka zvýší o tolik, o kolik se zvýší procentní výměra důchodu (zásluhová část) v rámci řádné valorizace. Pokud se tedy procentní výměra zvýší o 5 %, zvýší se i bonus za dítě o 5 %. A v případě, že v předchozím roce proběhne i mimořádná valorizace, zvýší se bonus i o toto procento.

(Například letošní červnová valorizace bude činit 8,2 %, takže bonus by se v této souvislosti od ledna následujícího roku zvýšil o 41 korun. V příštím roce ale ještě navýšení nebude, jak už bylo uvedeno, zvyšování začne pravidelně až od ledna 2024.)

Foto: Adobe Stock

Více k tématu