Chybějící studium a prázdniny po škole v důchodovém výpisu

Některým lidem v evidenci důchodového pojištění chybí údaje o studiu nebo navazujících prázdninách, které se do důchodu také počítají. Připravili jsme článek, který vám poradí, jak vše zkontrolovat a případně chybějící studium doložit.

Foto: Adobe Stock
Muž si kontroluje důchodové doby. (ilustrační foto)

Započítávání studia má docela komplikovaná pravidla, která se liší podle období, kdy studium probíhalo. Studium od roku 2010 se již do důchodu nepočítá vůbec, v současné době ale odcházejí do důchodu lidé, kterých se toto nové omezení ještě netýká a studium se jim do důchodu počítá jako náhradní doba.

V nejbližších letech půjdou do důchodu lidé, kteří střední školu studovali nejčastěji na konci 70. let nebo v první polovině 80. let. Vysokou školu pak obvykle studovali v 80. letech, případně pak 90. letech, až jim to umožnila změna režimu.

V tomto případě platí pro započítávání studia následující pravidla:

  • Studium do konce roku 1995 – Studium do dosažení 18 let se hodnotí ze 100 %. Studium po 18. roce života se hodnotí jen prvních 6 let studia a tato doba se pro potřeby důchodu snižuje na 80 %.
  • Studium od roku 1996 do konce roku 2009 – Studium do dosažení 18 let se nehodnotí vůbec. Studium po 18. roce života se hodnotí jen prvních 6 let studia a tato doba se pro potřeby důchodu snižuje na 80 %.

V tomto ohledu není podstatné, jestli jste studovali střední nebo vysokou školu, rozhodující je právě věk. Důležité je, že do důchodu se vždy počítá dokončené i nedokončené studium. Pokud jste tedy například začali studovat střední školu a po prvním roce jste ji změnili, počítá se vám i tento první rok nedokončeného studia.

Specifická pravidla má učení (studium učebního oboru). Pokud začalo před 1. 9. 1984, eviduje se jako „zaměstnání“ a celá jeho délka se do důchodu počítá ze 100 %. Po tomto datu už je na učení nahlíženo jako na studium a má tedy stejná pravidla jako studium jiných oborů.

Chybějící studium

Některým lidem bohužel studium v důchodové evidenci úplně chybí, případně není jeho evidence kompletní. Zvláště pokud jde o studium v 70. a 80. letech, nebyla evidence mezi školami a úřady vždy úplně bezchybná, takže se některé záznamy mohly „ztratit“. Nejde o výjimečnou situaci, s chybějícím studiem se setkává docela dost lidí.

S doložením studia ale nebývá problém, stačí před žádostí o důchod, případně současně s žádostí, předložit České správě sociálního zabezpečení doklady nebo potvrzení. Může jít o následující:

  • Vysvědčení za jednotlivé ročníky, maturitní vysvědčení, výuční list.
  • Vysokoškolský diplom, studijní výkaz.
  • Potvrzení o studiu od školy.

Pokud vám starší vysvědčení nebo jiné doklady o studiu chybí, obraťte se na studijní oddělení školy, na které jste studovali. Většina středních a vysokých škol funguje dodnes, takže by neměl být problém studium doložit. Potvrzení školy o studiu je vhodný dokument také v případě nedokončeného studia, ke kterému žádné vysvědčení či diplom neexistuje.

Takto může vypadat potvrzení o studiu.Foto: České důchody

Chybějící prázdniny

Do důchodu se počítá také období prázdnin po dokončení studia. Někdy se ale stává, že právě prázdniny v důchodovém výpisu chybí, takže lidé mají třeba dva měsíce vedené jako neevidované. To se stává obvykle v situaci, kdy někdo odmaturoval a nastoupil do prvního zaměstnání od září, takže červenec a srpen po maturitě má uvedené jako neevidovanou dobu.

Pro prázdniny platí následující pravidla:

  • Pokud jste dokončili střední školu a pokračovali jste na vysokou školu, počítá se doba od maturity do zápisu k dalšímu studiu (vše přímo navazuje).
  • Pokud jste dokončili střední školu a pak jste začali pracovat, počítá se doba od maturity až do začátku práce, nejdéle však do konce srpna.
  • Pokud jste studovali vysokou školu před rokem 1996, tak se jako studium počítá i doba celých prázdnin až do konce srpna. Při dokončení vysokoškolského studia po roce 1996 se počítá jen jeden následující měsíc po státní zkoušce.

Nemusíte mít obavy, při výpočtu důchodu úředníci prázdniny vždy hodnotí a není nutné nic dokládat. Je ale dobré si v rozhodnutí o přiznání důchodu zkontrolovat, že vám prázdniny opravdu započítali. A pokud prázdniny chybí, můžete podat námitku proti rozhodnutí a požadovat jejich započítání.

Pokud nechcete přípravu na důchod podcenit a rádi byste si zkontrolovali všechny doby důchodového pojištění, doporučujeme příručku Do důchodu bez nemilých překvapení, kterou napsal autor článku a šéfredaktor portálu České důchody.

Foto: Adobe Stock (hlavní), České důchody (v textu)

Do důchodu bez nemilých překvapení

349  včetně DPH

Více informací

Více k tématu