Návod: Jak odejít dříve do důchodu

Do důchodu nemusíte odejít přesně v den, kdy to současný zákon umožňuje. V Česku je možné buď přesluhovat, tedy pracovat déle, nebo jít do důchodu klidně o několik let dříve.

V současné době existují dvě možnosti, jak do důchodu zamířit s předstihem:

  1. Předčasný důchod
  2. Předdůchod

1. Předčasný důchod – pro každého

Do předčasného důchodu může odejít dobrovolně každý, ale až do konce života za to bude penalizován – bude pobírat snížený starobní důchod. Toto krácení je trvalé a neměnné a mnozí lidé si to neuvědomují. A v některých případech se pak dostávají kvůli sníženému důchodu do složité finanční situace. Důvodem je i to, že možnosti přivýdělku jsou v předčasném důchodu omezené.

Sankce, který důchod krátí, je v současné době stanovena takto:

  • 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů
  • 1,2 % za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne
  • 1,5 % za období od 721. kalendářního dne

Omezení dalších výdělků je následující:

  • Měsíční příjem ze zaměstnání nesmí překročit 2500 korun
  • Měsíční výdělky na základě dohody o provedení práce nesmí překročit 10 000 korun
  • V rámci OSVČ je nutné vydělávat tolik, aby to bylo pod hranicí účasti na pojištění, což například v roce 2018 bylo 71 950 korun.

Omezení výdělků je zrušeno až v okamžiku, kdy má důchodce nárok na řádný důchod. Starobní důchod je ale krácen trvale. Abyste měli nárok na předčasný důchod, musíte mít evidováno minimálně 35 let důchodového pojištění.

2. Předdůchod – pro ty, kteří mají naspořeno

Zjednodušeně jde o legální možnost, jak odejít do důchodu dříve bez sankcí. Zároveň je ale nutné mít našetřeno dostatek peněz v rámci penzijního spoření či penzijního připojištění. Funguje to tak, že si v době předdůchodu z vlastních úspor vyplácíte penzi. Výhodou oproti předčasnému důchodu je skutečnost, že po dosažení důchodového věku vám stát začne vyplácet starobní důchod v plné výši.

Do předdůchodu je možné vyrazit nejdříve pět let před řádným důchodovým věkem. Podle zákona je zároveň nutné mít naspořeno alespoň tolik peněz, abyste si mohli každý měsíc vyplácet 30 % aktuální průměrné mzdy v národním hospodářství.

V současné době je průměrná mzda na úrovni 34 105 korun, to znamená, že povinná částka k vyplácení činí 10 231 korun. Abyste mohli být v předdůchodu dva roky, potřebuje mít naspořeno minimálně 245,5 tisíce korun. Na pět let je to 613,8 tisíc.

Jediným omezením je, že pokud se jednou pro předdůchod rozhodnete, nelze ho přerušit. Zároveň si ale v průběhu můžete bez omezení přivydělávat.

Více k tématu