Pravidla valorizace důchodů se mají změnit: Senioři v lednu dostanou více peněz

Pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík prosadil do zákona významnou změnu týkající se každoroční lednové valorizace důchodů. Lidé by měli dostávat zvýšení důchodu vždy už od 1. ledna, nikoliv až od data výplaty. Pro mnoho z nich by to znamenalo stokoruny navíc.

Foto: Pixabay
Senioři na procházce (ilustrační foto)

Každý senior má výplatu důchodu v jiný den, někdo ho dostává už na začátku měsíce, jiný až v druhé polovině. Je to tak dáno zákonem, nicméně ten nijak nezohledňuje každoroční valorizaci. Ta je sice vždy od ledna, ale fakticky ji lidé dostávají až ke dni výplaty důchodů.

Představme si dva seniory:

Pan Josef má výplatu starobního důchodu stanovenou na 6. den v měsíci, a první valorizovaný důchod tak dostane už 6. ledna. Naproti tomu pan Adam má výplatu důchodu stanovenou na 24. den v měsíci, a valorizovaný důchod tak dostane až 24. ledna. Pan Adam tak podle některých názorů každý rok přichází o část peněz valorizace za leden, což je nespravedlivé.

Nespravedlnost každý rok

A právě tato nespravedlivost by se měla změnit. Poslanec Mikuláš Ferjenčík (Piráti) dokázal při hlasování o příspěvku 5000 korun pro důchodce prosadit legislativní změnu, která by všem zajistila valorizaci vždy už od 1. ledna. Poslanci jeho návrh schválili, a když projde také Senátem a podepíše ho prezident, měl by platit už od roku 2022.

Valorizace 2021: Spočítejte si, o kolik se vám zvýší důchod

„Náš systém valorizace důchodů funguje tak, že i důchodcům, kteří šli do důchodu ke stejnému termínu, ale mají jiný termín výplaty důchodů, se valorizuje různě. Jako byste měli ve firmě dva zaměstnance na stejné pozici a jeden by dostal každý rok zvýšení platu už k 1. lednu a druhý k 15. lednu. Takže logicky jeden by byl nespokojený, že vždycky přijde o zvýšení za první dny ledna,“ uvedl Ferjenčík pro České důchody.

Podle něj je nespravedlivé, že čím později senior důchod pobírá, o to více peněz je ochuzen. „Můj návrh toto napravuje. Za dny v lednu, kdy lidé nedostávají valorizaci, ji nově budou dostávat ve formě doplatku k novému důchodu. Důchodce, který dostává 4. ledna dostane doplatek za 4 dny, ten kdo 20. ledna, doplaceno za prvních 20 dnů v měsíci. Půjde o poměrnou částku navýšení navíc,“ vysvětlil poslanec.

Mikuláš Ferjenčík na snímku z roku 2019.Zdroj: FB M. Ferjenčíka

Co by se reálně změnilo?

Podívejme se, jak by to vypadalo v praxi u pana Josefa a Adama pro důchod 14 000 korun. Valorizace pro rok 2021 by činila 807 korun.

  • Podle současných pravidel by pan Josef dostal 6. ledna 14 807 korun a pan Adam by dostal 24. ledna také 14 807 korun.
  • Podle nových pravidel prosazených poslancem Ferjenčíkem by pan Josef dostal ještě navíc 156 korun za prvních 6 dnů, celkem by tedy dostal 6. ledna důchod 14 963 korun. Naproti tomu pan Adam by dostal navíc 624 korun za prvních 24 lednových dnů. Tedy 24. ledna by dostal důchod celkem 15 431 korun. Od dalších měsíců by již bylo vše stejné, tedy oba by dostali standardní valorizovaný důchod 14 807 korun.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) je proti této změně a bojuje, aby nebyla schválena. „To by ale naprosto zkomplikovalo výplatu stovek tisíc důchodů. Pan poslanec argumentuje odstraněním nerovnosti při valorizaci. Tímto tématem se ale již zabývalo několik soudů, naposledy Ústavní soud, a žádný ze soudů ale nerovnost a porušování základních práv a svobod neshledal a návrh na zrušení dotčených ustanovení zákona o důchodovém pojištění zamítl,“ uvedla při hlasování o tomto návrhu ministryně Maláčová.

Poslanec Mikuláš Ferjenčík k tomu říká, že rok by měl stačit, aby se na situaci Česká správa sociálního zabezpečení připravila a výplata důchodů by tak neměla být ohrožena. „Pokud jde o argumentaci Ústavním soudem, paní ministryně asi nepochopila podstatu této nespravedlnosti,“ dodal pro České důchody.

Více k tématu