Nezaměstnanost vždy ovlivňuje důchod: Úředníci ČSSZ upozornili na důležité situace a omezení

Do důchodu se zdaleka nepočítá celé období nezaměstnanosti, ale vše se řídí striktními pravidly zákona o důchodovém pojištění. Česká správa sociálního zabezpečení nyní popsala nejčastější situace, které lidé při žádosti o starobní důchod řeší.

Foto: Adobe Stock
Budoucí důchodci si musí některé náhradní doby ohlídat. (ilustrační foto)

Už mnoho let neplatí, že se pro potřeby důchodu počítá jakákoliv nezaměstnanost. Omezená je nejen maximální délka nezaměstnanosti, ale také automaticky dochází k takzvanému krácení započítaných dnů. Pokud jste tedy v minulosti byli bez práce, případně se do této situace v budoucnu dostanete, měli byste si hlídat všechna pravidla. V opačném případě vám hrozí nižší důchod.

Na skutečnost, že nezaměstnanost může starobní důchod významně ovlivnit, před pár dny upozornila také Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). „V životě člověka mohou nastat situace, kdy je či byl po určité období z různých důvodů nezaměstnaný. Tato skutečnost má vliv na budoucí nárok na důchod i jeho výši, především záleží na tom, jak dlouho nezaměstnanost v průběhu života trvala a zda byl člověk veden jako uchazeč o zaměstnání v evidenci úřadu práce,“ uvedl úřad ve svém prohlášení.

Důležité je, aby se lidé, kteří přišli o práci, přihlásili do evidence úřadu práce, protože jinak se jim toto období vůbec nebude počítat jako doba důchodového pojištění. „Je-li taková nezaměstnanost dlouhodobá, může mít za následek i to, že mu nárok na důchod nevznikne vůbec, protože nezíská potřebnou dobu pojištění,“ upozornila ČSSZ s tím, že docházet může také ke krácení důchodu.

Omezené započítávání

Ani samotná evidence na úřadu práce ale není vždy řešením. Do důchodu se totiž nezaměstnanost počítá jen omezeně, zvláště v případě lidí mladších 55 let. Podle aktuálních pravidel je podle ČSSZ nutné mít na paměti následující:

  • Doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání se před 1. 1. 1996 započítává bez jakéhokoliv omezení.
  • Doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání po 31. 12. 1995 se započítává vždy, je-li vyplácena podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci.
  • Doba, po kterou se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje, protože osobě vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání přísluší odstupné, odbytné nebo odchodné, je od 1. 1. 2014 hodnocena jako doba poskytování podpory v nezaměstnanosti a také se započítává vždy.
  • Doba vedení v evidenci, po kterou podpora není vyplácena, se započítává v rozsahu nejvýše 3 let. Tato doba 3 let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod.
  • Pokud byla tato doba získána před dosažením 55 let věku, započítává se z ní pouze 1 rok.

Úředníci ČSSZ zároveň upozornili, že všechny započítané doby nezaměstnanosti se bez výjimky krátí na 80 %. Znamená to, ze 100 dnů se vám pro důchod započte vždy jen 80 dnů. Více o tomto pravidlu píšeme v samostatném článku.

Vyloučená doba se týká všech: Co přesně znamená a jak ovlivňuje váš důchod

Užitečný přehled v IOLDP

Velmi dobrý přehled o tom, jak stát momentálně eviduje vaši nezaměstnanost, získáte nahlédnutím do důchodového výpisu (Informativní osobní list důchodového pojištění, IOLDP), který každému před důchodem automaticky zasílá ČSSZ. Jednou ročně si o něj také může každý bezplatně zažádat. Podrobný postup žádosti jsme popsali v tomto článku.

Ve výpisu se vždy dozvíte, jestli jde o nezaměstnanost s podporou (pak uvidíte položku ND – uchazeč hm. zabez.) nebo bez podpory (uvidíte ND – uchazeč o zaměstnání). Podívejte se na příklad:

Nezaměstnanost ve výpisu IOLDP.Foto: České důchody

Důležité je, že pokud vaše evidence na úřadu práce spadá do období po roce 1986 (jde o rok, od kterého se počítají výdělky ovlivňující důchod), jde o takzvanou vyloučenou dobu. Ovšem pouze v případě, kdy se nezaměstnanost počítá do důchodu. „V praxi to znamená, že doba evidence se vyloučí z rozhodného období, aby se kvůli této době bez výdělků nesnížil průměr výdělků (vyměřovacích základů) získaných předchozí či následnou pracovní činností,“ vysvětlila ČSSZ.

Podívejte se na příklad, který úřad uvádí:

Rozhodné období pro výpočet důchodu přiznaného v roce 2020 je 1986–2019, tj. 34 let. Pokud byl v tomto období občan celkem 2 roky evidován na Úřadu práce ČR, úhrn příjmů získaných za celé rozhodné období se rozpočítá na 32 let, nikoliv na 34, vyloučená doba tedy průměrný příjem nesníží.

Portál České důchody už dříve popsal i situace, kdy je možné nezaměstnanost v souvislosti s důchodem využít i pozitivně. Pokud si totiž odchod do důchodu správně načasujete, můžete získat více peněz. Důvodem je omezení toho, jak se do důchodu započítávají odpracované roky a náhradní doby. Podrobně si o tom můžete přečíst v tomto článku.

Foto: Adobe Stock (hlavní), České důchody (v článku)

Více k tématu