Důchod ve stáří nedostanou všichni: V ohrožení je 10 skupin Čechů

Každý rok nezíská nárok na starobní důchod přibližně 5000 nových seniorů a tento počet v následujících letech poroste. Důvodem je přísná podmínka v podobě 35 let důchodového pojištění, a jak upozorňují současný i minulý ombudsman, řada lidí ji nesplní. Podívejte se, kdo je nejvíce v ohrožení.

Zdroj: Pixabay
Někteří senioři nezískají nárok na důchod. (ilustrační foto)

V Česku bude přibývat lidí, kteří ve stáří zůstanou bez starobního důchodu a budou odkázáni na dávky v hmotné nouzi. Dlouhodobě na to upozorňuje úřad ombudsmana a otevřeně se o problému v roce 2020 diskutovalo také v rámci nové důchodové komise, kterou vede ekonomka Danuše Nerudová. Problém nedávno v rozhovoru pro České důchody zmínila také bývalá ombudsmanka Anna Šabatová.

Podle posledních čísel České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) v roce 2019 nezískalo nárok na důchod 4592 žadatelů, o rok dříve to bylo 5206 lidí. Jde přibližně o každou 20. žádost o starobní důchod. Čísla za rok 2020 zatím nejsou k dispozici, zveřejněna budou na podzim po vydání nové důchodové ročenky.

„Nejčastějším důvodem zamítnutí je nezískání potřebné doby pojištění. Některé žádosti jsou zamítány také z důvodu nedosažení potřebného věku pro přiznání tohoto důchodu, zde však jde o jednotlivé případy,“ uvedla pro České důchody mluvčí ČSSZ Jitka Drmolová.

Foto: České důchody

Případů odmítnutí důchodu přibývá

Momentálně je nutné splnit jednu z následujících podmínek:

 • Mít důchodové pojištění alespoň 35 let (včetně náhradních dob)
 • Mít důchodové pojištění alespoň 30 let (bez náhradních dob)
 • Mít důchodové pojištění alespoň 20 let a dosáhnout alespoň o 5 let vyššího věku, než je důchodový věk
 • Mít důchodové pojištění alespoň 15 let (bez náhradních dob) a dosáhnout alespoň o 5 let vyššího věku, než je důchodový věk

Ombudsman Stanislav Křeček už nyní zaznamenává rostoucí počet podnětů těch, kteří nárok na důchod nemají. „Považuji za nezbytné upozornit na negativní dopady současné právní úpravy. Setkávám se s nimi už nyní a je jisté, že situace lidí po dosažení důchodového věku se bude zhoršovat,“ uvedl Stanislav Křeček.

Dodal, že hlavně po roce 2040 začne seniorů bez důchodu rychle přibývat, a výhledově by mohlo jít až o 4 % všech pojištěnců. Reálně tedy může jít o desítky tisíc lidí.

Odpracované roky: Přehled, co všechno se počítá do důchodu

Ohrožení jsou i pracující lidé

České důchody mají k dispozici analýzu, kterou vypracoval úřad ombudsmana. Identifikoval v ní konkrétní skupiny ohrožených lidí, kteří mohou mít problém důchod v budoucnu získat. Jde hlavně o lidi s invaliditou prvního a druhého stupně, lidi v domácnosti nebo dlouhodobě nezaměstnané, případně ty, kteří pracují takzvaně na dohody a mají nižší výdělky. Tento materiál ombudsman poslal předsedkyni důchodové komise Danuši Nerudové.

Kdy hrozí, že nezískáte starobní důchod?

 1. Jste invalidní v I. nebo II. stupni a dlouhodobě nemůžete najít práci. Do důchodu se totiž počítá jen invalidita III. stupně. Platí to i pro případy, kdy si přivyděláváte jen malými brigádami na dohodu (DPP a DPČ), ze kterých není odváděno pojištění, ale pouze daň. (Více o tom píšeme v tomto článku.)
 2. Jste dlouhodobě v domácnosti (například vydělává muž a nechává manželku doma, či naopak).
 3. Nemůžete pracovat, protože trpíte duševními potížemi, ale dlouho odkládáte léčbu a žádost o invalidní důchod.
 4. Dlouhodobě pracujete v cizím státě, se kterým nemá Česko uzavřenou smlouvu o sociálním pojištění.
 5. Byli jste delší dobu ve vězení a nepracovali tam.
 6. Po studiu jste delší dobu odkládali nástup do práce.
 7. Nepracujete a staráte se o nemocné dítě starší 4 let, které není uznané jako závislé na péči.
 8. Dlouhodobě pracujete hlavně na dohody (DPP a DPČ) a vyděláváte málo peněz, takže se z výplat neodvádí pojištění, ale pouze daň. Typické je to u lidí, kteří mají více menších zaměstnání.
 9. Jste dlouhodobě v evidenci úřadu práce a nemůžete si najít práci. (Více o nezaměstnanosti píšeme v tomto článku.)
 10. Pracujete delší dobu „na černo“ nebo melouchy, třeba kvůli tomu, že jste v exekuci.

Podmínka by se mohla zmírnit

Problém začal být vážný po roce 2019, kdy se podmínky starobního důchodu zpřísnily. Ministryně Jana Maláčová v rámci důchodové reformy představené v prosinci loňského roku navrhuje, aby se minimální doba pojištění snížila na 25 let.

Podpora této reformy napříč politickým spektrem je ale nejistá a ministryně o ní chce teprve jednat. Se současnou hranicí 35 let má Česko jednu z nejpřísnějších podmínek v celé Evropě.

Více k tématu