Podmínky přiznání, výpočet i valorizace: Důchodové otázky, nad kterými lidé stále tápou

Pravidla pro přiznávání starobních důchodů jsou složitá, ale některé základní podmínky jsou srozumitelné a platí už řadu let. Část lidí si je přesto stále neuvědomuje. Přinášíme proto odpovědi na nejčastější otázky, se kterými se u čtenářů setkáváme.

Foto: Adobe Stock
Část budoucích seniorů se obává nízkých důchodů. (ilustrační foto)

V průběhu léta jsme několika budoucím důchodcům počítali, kdy pro ně bude výhodné odejít do penze a kolik peněz budou pobírat. A překvapilo nás, jak často mezi lidmi stále kolují nepřesné nebo zastaralé informace okolo nároku na důchod a dalších věcí.

Pokud se lidé nezajímají o důchod s předstihem a nemají to štěstí, že během života měli jen několik málo zaměstnání, mohou mít ve své důchodové evidenci mezery nebo nepřesnosti, které potom přiznávání důchodu můžou komplikovat. V lepším případě se přiznání důchodu a stanovení jeho výše může zbytečně protahovat, ale v některých případech dochází dokonce k zamítnutí.

Například třiašedesátiletá paní Stela z Olomouce, která se na nás obrátila, nemohla uvěřit, že na starobní důchod zatím nemá nárok. „Známá mi spočítala, že už můžu odejít do důchodu a budu pobírat 14 000 korun,“ trvala na svém, když jsme spočítali, že jí chybí bezmála rok důchodového pojištění a že jí žádost o důchod úředníci zamítnou. Ve výpočtech také vyšlo, že i když nakonec pojištění získá, její důchod nebude vyšší než 9 000 korun.

Abyste podobným nemilým překvapením předešli, shrnujeme odpovědi na nejčastější dotazy čtenářů, které nám přichází do redakce a se kterými se setkávají také úředníci řešící důchody.

Kdy mám nárok na starobní důchod?

Na starobní důchod máte nárok po splnění dvou podmínek: dosažení důchodového věku a získání 35 let důchodového (sociálního) pojištění, případně 30 let bez náhradních dob. Pozor, podmínky musí být splněny obě, jinak vám nárok na důchod nevzniká.

Co není pravda: Lidé si často myslí, že k získání starobního důchodu stačí pouze 25 let pojištění, ale tato podmínka se zpřísnila. Není také pravda, že stačí pobírat invalidní důchod, abyste získali důchod starobní. Pouze platí, že v 65 letech se invalidní důchod transformuje na starobní ve stejné výši. 

Co mám dělat, když mi chybí roky pojištění?

Pokud vám chybí dostatek let důchodového pojištění, zkuste dohledat různé doklady o práci, studiu nebo jiných životních událostech, které se vám nezapočítaly. V případě, že se vám nepodaří roky získat, můžete déle pracovat, přihlásit se na úřad práce nebo počkat pět let po dosažení důchodového věku, kdy se podmínky na pojištění snižují na 20 let (případně na 15 let bez náhradních dob).

Do důchodu se nepočítá vše: Tyto situace si ohlídejte, aby nevznikly mezery

Je možné si důchodové pojištění zpětně doplatit?

Ano, je možné si pojištění zpětně doplatit, ale nelze tak činit bez omezení. Obecně platí, že pokud k tomuto kroku není jasný důvod, lze dobrovolně doplatit 1 rok zpětně. V konkrétních případech (například dlouhodobá evidence na úřadu práce nebo práce v cizině) je pak možné doplatit pojištění až 15 let zpětně.

Co není pravda: Lidé zvažující doplacení důchodového pojištění předpokládají, že půjde o nižší částky platné v době, které se doplacení týká. To však není pravda, pojištění se vždy doplatí v aktuální platné výši, která je pro rok 2021 stanovena na 2 588 korun za měsíc.

Jaké jsou podmínky předčasného důchodu?

Do předčasného důchodu míří v současnosti až necelá třetina lidí a toto číslo se zvyšuje. Pokud je váš důchodový věk nižší než 63 let, můžete odejít do předčasného důchodu až o 3 roky dříve. Pokud je váš důchodový věk vyšší než 63 let, můžete odejít do předčasného důchodu až o 5 let dříve, nejdříve však v 60 letech.

Musíte mít splněnou podmínku 35 let důchodového pojištění, případně 30 let bez náhradních dob, stejně jako u řádného starobního důchodu. Za každých započatých 90 dní, o které jdete dřív, se vám důchod krátí. Navíc jsou omezené možnosti výdělku, jak podrobněji vysvětlujeme v samostatném článku.

Co není pravda: Někteří předčasní důchodci si myslí, že po dosažení řádného důchodového věku skončí krácení výše důchodu z důvodu předčasnosti a budou pobírat plný důchod. Bohužel krácení peněz je trvalé.

Nízký důchod může způsobit chyba, jindy se „ztratí“ doby pojištění. Je dobré zkusit tři kroky k nápravě

Jak se počítá starobní důchod?

Zjednodušeně lze říct, že ve výpočtu důchodu hrají roli hlavně vaše celoživotní výdělky a počet let důchodového pojištění. Mezery v pojištění důchod snižují, přesluhování v práci důchod zvyšuje. Výpočet důchodu je částečně solidární, takzvaná základní výměra je pevně stanovená částka, kterou dostane každý senior. Pro rok 2021 je to 3 550 korun, příští rok stoupne na 3 900 korun.

Zbývající část důchodu tvoří procentní výměra, která se odvíjí od celkové sumy peněz, kterou jste za celý život odvedli do systému, a také na délce důchodového pojištění. Čím více máte odpracovaných let, tím bude tato částka vyšší. Detailně výpočet důchodu podrobně rozebíráme v tomto článku.

Co není pravda: Mnoho lidí si stále myslí, že starobní důchod se počítá z pracovních výdělků v posledních 10 letech před odchodem do důchodu. Není to pravda, zahrnují se všechny výdělky od roku 1986 do roku předcházejícího podání žádosti o důchod.

Proč se důchody při valorizaci nezvyšují všem stejně?

Nejčastěji se v diskusích objevuje dotaz, proč se při každoroční valorizaci nepřidává všem seniorům stejně, což by pomohlo těm s nejnižšími důchody. Touto otázkou se zabýval Ústavní soud a rozhodl, že valorizace musí být z velké části zásluhová. To znamená, že ti důchodci, kteří přispívali do systému více, dostanou větší valorizaci.

Politici ale podnikají různé kroky, aby pomohli seniorům s nižšími důchody. Pro rok 2022 je například schválená mimořádná valorizace 300 korun pro všechny a od roku 2023 se bude vyplácet výchovné, které bude 500 korun k důchodu za každé vychované dítě. Toto opatření má pomoci zejména ženám s nízkými důchody.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu