Z platu lidé přispějí na důchod rodičů: Koaliční smlouva odhalila detaily chystané reformy

Budoucí vláda se chystá reformovat důchodový systém, což ovlivní současné i budoucí důchodce. Konkrétní plány nastínila velká koalice SPOLU, Pirátů a STAN v nové koaliční smlouvě, kterou hlavní představitelé podepsali.

Foto: Profimedia
Zástupci budoucí vlády podepsali koaliční smlouvu (8.11.2021)

Nová vláda chce prosadit důchodovou reformu, která současný důchodový systém změní tak, aby byl férový. Základem by mělo být rozšíření stávajících důchodových pilířů ze dvou na tři, přičemž inspiraci chce koalice čerpat například ve Švédsku. Naznačuje to koaliční smlouva, kterou zástupci jednotlivých stran v pondělí podepsali.

„Důchod se bude skládat ze dvou hlavních složek a třetí dobrovolné. Základní garantovaná složka, jejíž výše by v každém případě měla reflektovat požadavky na důstojnost života ve stáří i finanční možnosti státu, se zvýší. Zásluhová složka bude vycházet z odvodů do systému a počtu vychovaných dětí,“ stojí v koaliční smlouvě.

Změny spoření na stáří

Stávající třetí pilíř, ve kterém si lidé dobrovolně spoří na důchod, projde analýzou efektivity a případně bude pozměněn. Zřízen by měl být například státní či veřejný fond, který funguje ve Švédsku, případně by měl vzniknout takzvaný účet dlouhodobých investic.

Koaliční smlouva ale neobsahuje žádné detaily, takže není jasné, jak budou nové formy spoření fungovat. Ekonomický expert ODS Jan Skopeček ale už dříve naznačil, že důvodem zavedení těchto změn je skutečnost, že státní důchod bude v budoucnu nižší, takže lidé si budou muset peníze spořit během aktivního života, aby jim nehrozil pád do chudoby. „Podíl státního důchodu bude menší pro budoucí důchodce na celkovém zajištění v důchodu než pro naše rodiče a prarodiče,“ vysvětil Skopeček.

Pokud jde o valorizaci důchodů, vláda by chtěla udržet stávající mechanismus reflektující inflaci a růst průměrné mzdy, a to i přes chystaná úsporná opatření. Koaliční smlouva nenaznačuje, že by mělo docházet k jakémukoliv krácení valorizace, na druhou stranu ale neříká nic o tom, že by se důchody zvyšovaly nad rámec zákonné valorizace, jako tomu bylo v posledních letech.

Příspěvky na důchody

Zásadní změnou bude také zavedení speciální důchodové podpory pro rodiče a prarodiče, která by měla být financována ze sociálních odvodů dětí, respektive vnuků. „Zavedeme možnost platit 1 % svého důchodového pojištění rodičům nebo prarodičům,“ uvádí koaliční smlouva bez dalších podrobností.

Detaily opět chybí, takže nelze odhadnout, jakým způsobem budou tyto příspěvky realizovány. Tedy zda se bude počítat pouze samotné důchodové pojištění, které je součástí sociálního pojištění odváděného zaměstnancem i zaměstnavatelem, nebo půjde o celé sociální pojištění. Pokud by šlo o první možnost, znamenalo by to, že kdo vydělává například 30 000 korun hrubého, bude moci na důchod starším generacím v rodině poslat měsíčně 120 korun. V případě platu 35 000 korun by to byl příspěvek 139 korun.

Významné bude také snížení minimálního počtu let důchodového pojištění, které je nutné získat, aby vznikl nárok na starobní důchod. Momentálně je tato doba stanovena na 35 let, což je evropská rarita. V důsledku toho každý rok přibližně 6000 nových seniorů nemá nárok na důchod. O kolik by se měla hranice snížit, to koaliční smlouva neuvádí. Důchodová komise vedená ekonomkou Danuší Nerudovou, kde byli i zástupci koalice, se však shodla na hranici 25 let.

Jan Skopeček: Buďme vzájemně ohleduplní, na masivní valorizace nemáme peníze

Náročné profese opět ve hře

Schválen má být také dřívější odchod do důchodu pro lidi pracující v náročných profesích, což je změna, o které se v posledním roce hodně diskutovalo. Návrh ale politici v minulém volebním období neschválili. Nyní to vláda zkusí zopakovat. „Umožníme dřívější odchody do důchodu zaměstnancům v náročných profesích za větší odpovědnosti zaměstnavatelů,“ slibuje nová koalice.

Podstatné je, že smlouva neobsahuje žádnou zmínku o tom, že by se měl zvyšovat důchodový věk, který je momentálně zastropován na 65 letech. O případné změně musí vláda rozhodnout v roce 2024.

Další plány u důchodů

Nová vláda má i další plány v důchodové oblasti:

  • Podpoříme seniory pracující v důchodovém věku a více jim zohledníme celkové odpracované roky ve výši důchodu.
  • Standardní doba studia se vrátí do náhradní doby.
  • Dále vylepšíme informace o předpokládané výši důchodů v důchodové kalkulačce, včetně možnosti doplňovat podklady online a zjistit si údaje o odpracovaných letech včas.
  • Bonus za vychované děti dostanou už dnešní důchodkyně.
  • Navrhneme dobrovolný společný vyměřovací základ manželů.
  • Zvýšíme nedůstojné vdovské a vdovecké důchody.
  • Zavedeme fiktivní vyměřovací základ a prodloužení vyloučené doby pro péči.

V plánu jsou i některé administrativní změny, zejména v oblasti invalidních důchodů. „Zjednodušíme a zrychlíme proces přiznávání finanční pomoci pro osoby se zdravotním postižením, zejména příspěvku na péči a invalidních důchodů. Provedeme změny v posuzování ze strany Lékařské posudkové služby a v sociálním šetření, které zajišťují sociální pracovníci,“ stojí v koaliční smlouvě.

V Česku by také měla vzniknout nová sportoviště pro seniory a hendikepované osoby a dostupnější by mělo být také bydlení pro seniory. Právě senioři by se mohli rozhodovat, jestli budou ve stáří žít doma, nebo v komunitním bydlení s dostupnými službami.

Foto: Profimedia

Více k tématu