Valorizace všech důchodů se má změnit už od roku 2024

Vláda schválila návrh zákona, který má změnit podobu valorizace důchodů, a nyní ho budou projednávat poslanci. V případě schválení by měly změny ovlivnit už valorizaci v lednu 2024 a dotknou se všech typů důchodů.

Foto: Adobe Stock
Seniorka přemýšlí o důchodu. (ilustrační foto)

Na aktuální jednání Poslanecké sněmovny je naplánována novela zákona o důchodovém pojištění, která má upravit podobu řádných i mimořádných valorizací do budoucna.

Podstatou návrhu je, že valorizace budou mírně nižší, tedy že důchody se nebudou zvyšovat tak rychle. Dojde také ke zrušení mimořádných valorizací, které nahradí dočasný přídavek k důchodu, který pokryje rostoucí výdaje kvůli vysoké inflaci.

Cílem těchto změn je podle důvodové zprávy k návrhu dosažení úspor ve výdajích státu, aniž by byl dopad na důchodce razantní a necitlivý. „Úpravy valorizačního mechanismu jsou koncipovány jako citlivé zásahy, které zásadně neovlivní okamžitou příjmovou a sociální situaci příjemců důchodů, ale mají v delším časovém horizontu potenciál dosáhnout významnější úspory výdajů státního rozpočtu na dávky důchodového pojištění,“ uvádí důvodová zpráva k návrhu.

Rozhodně nemá jít o rušení valorizací nebo dokonce o snižování důchodů. Všechny důchody v dalších letech porostou a mechanismus výpočtu řádné valorizace se nijak dramaticky nezmění. Růst důchodů bude i nadále kopírovat vývoj inflace a reálných mezd.

Co se má změnit

Změnit se mají valorizace všech typů důchodů, tedy starobních, invalidních a pozůstalostních (vdovské, vdovecké a sirotčí). Konkrétně má jít o tyto změny:

  • Řádné lednové valorizace – Bude se využívat vždy pouze důchodcovská inflace a růst reálných mezd se bude zohledňovat z jedné třetiny. (Nyní platí, že se porovnává obecná a důchodcovská inflace a pro výpočet se použije ta vyšší. A u reálných mezd se při valorizaci zohledňuje polovina jejich růstu.)
  • Mimořádné valorizace – Nahradí je dočasný přídavek k důchodu, který bude mít dvě poloviny a bude kompenzovat míru inflace. Míra inflace se zohlední ze 60 %, první polovina přídavku bude fixní a bude odpovídat částce zvýšení průměrného starobního důchodu o 30 % růstu cen. Druhá polovina přídavku bude tvořena zvýšením individuální procentní výměry, a to tak, aby opět odpovídala zvýšení průměrného starobního důchodu o 30 % růstu cen. (Nyní je výpočet jednodušší a platí, že se o celou míru inflace vždy zvyšuje procentní výměra důchodu.)

Dočasný přídavek se bude vyplácet poté, co souhrnná meziměsíční inflace dosáhne úrovně 5 %, a to buď od nejbližšího července, nebo po uplynutí 5 měsíců od prolomení hranice. Příspěvek bude vždy vyplácen automaticky k důchodu (nebude jeho součástí) až do konce daného roku a nebude nutné o něj žádat. V lednu pak proběhne řádná valorizace, při které se zvýší základní i procentní výměra. Pokud někdo pobírá více důchodů, dostane přídavek pouze jeden.

„Rozdělením zvýšení na pevnou část a na procentní část bude zajištěno, že se v období bezprostředně po zvýšeném růstu cen relativně více zvýší příjmy příjemců nižších důchodů,“ stojí v důvodové zprávě k návrhu.

Vláda schválila změny u výplaty důchodů: Nové termíny a konec doplatku valorizace

Podle návrhu se má omezit také valorizace u předčasných důchodů. U nově přiznaných předčasných důchodů se bude zvyšovat pouze základní výměra a nebude se zvyšovat procentní výměra. Toto omezení potrvá až do dosažení řádného důchodového věku, pak již bude zvyšování důchodů probíhat standardně.

Dopad už na další valorizaci

Poslanci budou návrh nyní projednávat v prvním čtení a zatím není jasné, jak dlouho jednání potrvá. Aby nová pravidla začala platit, musí návrh schválit také senátoři a nakonec ho musí podepsat prezident.

Podle návrhu mají změny začít platit hned poté, co schválená novela vyjde ve sbírce zákonů. To by s ohledem na délku legislativního procesu mohlo být na začátku podzimu, takže podle nových pravidel by se mohla počítat už řádná valorizace v lednu 2024. Případnou mimořádnou valorizaci v roce 2023, která ale v tuto chvíli není příliš pravděpodobná, by již novela nestihla ovlivnit.

Změny valorizací jsou součástí rozsáhlejšího návrhu, který má zpřísnit také podmínky pro odchod do předčasného důchodu. O tom jsme konkrétně psali v tomto článku.

TIP: Naší kalkulačku aktuální červnové mimořádné valorizace důchodů najdete tady.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu