Vláda schválila změny u výplaty důchodů: Nové termíny a konec doplatku valorizace

Termínů pro výplatu důchodů bude méně a výplatní období již nebude klouzavé, ale bude vázáno na kalendářní měsíc. Tyto změny jsou součástí novely zákona, kterou minulý týden schválila vláda. Součástí je také zavedení možnosti podávat žádosti o důchod přes internet, tedy bez nutnosti osobní návštěvy sociální správy.

Foto: Adobe Stock
Senior přemýšlí o svém důchodu. (ilustrační foto)

Vláda schválila takzvanou technickou novelu zákona o důchodovém pojištění, která by měla od července 2025 přinést některé změny v oblasti výplaty starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů, které vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Zásadní změna se týká termínů výplaty a výplatního období.

„My jsme v této novelizaci schválili několik kroků, které vedou k tomu, abychom například mohli agendu důchodů více digitalizovat a aby bylo možné žádat o důchody online. Také jsme projednali úpravy, které vedou k tomu, abychom měli daleko přehlednější systém výplaty důchodů,“ uvedl ministr Marian Jurečka po jednání vlády.

Konec klouzavého měsíce

Nyní se důchody vyplácejí dopředu, takže například důchodce s výplatním termínem 12. den v měsíci dostává důchod na období od 12. dne aktuálního měsíce do 11. dne následujícího měsíce. A výplatní termíny jsou stanoveny v sudé dny mezi 2. až 24. dnem v měsíci.

Nově by mělo být výplatní období stanoveno jako běžný kalendářní měsíc, tedy od prvního do posledního dne aktuálního měsíce. „Jde tedy o modifikaci výplatního období z „klouzavého“ měsíce na měsíc kalendářní,“ stojí v důvodové zprávě k návrhu, který předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Snížit se má také počet výplatních termínů důchodů, a to tak, aby všechny spadaly do první poloviny měsíce.

Důchody by se tak podle návrhu měly vyplácet v sudé dny mezi 6. a 12. dnem (nebo nejvýše 14. dnem) v měsíci, což zredukuje počet termínů na 4 až 5. Možnosti výplaty na bankovní účet nebo v hotovosti přes Českou poštu se nijak nezmění. Změny se nedotknou ani samotné výše důchodu.

Zavedením nového výplatního období by došlo také ke zrušení takzvaných doplatků valorizace, které jsou od roku 2022 vypláceny při řádné lednové valorizaci. Tím, že budou mít všichni důchodci výplatní období stejné, tedy vždy na daný měsíc hned od prvního dne, nebude doplatek nutný a všichni budou mít valorizaci od stejného dne.

Vyplácení doplatků k valorizaci v současné podobě je podle ministerstva problematické. „Taková praxe zvyšuje náklady na valorizaci, způsobuje administrativní zátěž ČSSZ a vůči pojištěncům je nespravedlivá, neboť doplatky jsou různě vysoké, a to i u osob se stejnou výší důchodu,“ konstatuje důvodová zpráva s tím, že problematická je rovněž skutečnost, že doplatky se týkají pouze řádných valorizací důchodů. Naproti tomu u mimořádných valorizací doplatky vypláceny nejsou.

Změny u vyplácení důchodů by měly začít platit od 1. července 2025, aby se úředníci ČSSZ mohli na vše připravit. Samotný návrh zákona ale ještě není definitivně schválen, nyní ho musí schválit také poslanci, senátoři a nakonec ho podepíše prezident. Jakmile bude vše schváleno a termín změny se přiblíží, bude ČSSZ o všem s předstihem informovat.

Marian Jurečka: Nikomu se důchody snižovat nebudou

Žádost o důchod na dálku

Součástí novely je také zavedení možnosti podávat žádosti o důchod elektronicky, tedy přes internet. To doposud nebylo vůbec možné a každý musel žádost sepsat osobně na okresní pobočce ČSSZ v místě trvalého bydliště. I tato místní příslušnost by měla skončit a žádosti o důchod by mělo být možné řešit na kterékoliv pobočce dle vlastní volby.

„Žadatel tedy podle vlastní vůle vybere OSSZ, která má žádost spravovat a je odpovědná za její finalizaci, s tím, že takto určí její příslušnost pro celý proces uplatnění nároku a sepsání a dokládání žádosti o důchod,“ vysvětluje důvodová zpráva k návrhu. Týkat se to bude i „klasických“ žádostí podávaných osobně. Tato novinka by měla začít platit už od 1. července 2023.

Součástí novely byly původně také změny pro pracující starobní důchodce. Měla se zrušit praxe, kdy se při pokračující výdělečné činnosti pravidelně žádá o zvyšování důchodu. Důchod by se již za další práci nezvyšoval a místo toho by důchodci měli přímou slevu na pojistném.

Tuto změnu ale vláda nakonec neschválila. „Dohodli jsme se, že tuto část návrhu novely jsme na vládě vypustili a bude součástí následně celého balíku důchodové reformy. Ještě doladíme přesný parametr a přesný mechanismus. Budeme o tom samozřejmě také jednat se zástupci opozice i se sociálními partnery,“ vysvětlil změnu ministr Marian Jurečka.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu