Ústavní soud už začal řešit stížnost na snížení mimořádné valorizace důchodů

Poslanecká stížnost na jednorázové snížení červnové mimořádné valorizace je už v řešení a podnět má i svého zpravodaje. Zároveň se ukázalo, že další ústavní stížnost od senátorů obsahovala chyby a soud ji tedy odmítl.

Foto: Adobe Stock
Důchodci čekají na rozhodnutí Ústavního soudu. (ilustrační foto)

Vláda Petra Fialy na jaře přistoupila k jednorázovému snížení mimořádné valorizace důchodů, která proběhla v červnu 2023. Novelu zákona, která toto snížení zajistila, napadli poslanci hnutí ANO u Ústavního soudu a žádají její zrušení.

V tuto chvíli se již ústavní soudci záležitostí zabývají. „Návrh 71 poslanců Parlamentu ČR na zrušení části zákonů je vedený pod spisovou značkou Pl. ÚS 30/23, soudcem zpravodajem je doc. Svatoň. Informace o budoucím vyhlášení nebo nařízeném jednání bude případně možné sledovat v Aktualitách na webu Ústavního soudu pod uvedenou spisovou značkou,“ uvedla pro České důchody mluvčí soudu Kamila Abbasi.

V tuto chvíli nelze odhadnout, jak dlouho potrvá, než padne rozhodnutí. V tomto případě jde o plenární rozhodování, což znamená, že podnět posuzují všichni ústavní soudci. „V obecné rovině je průměrná doba rozhodnutí v plenárních věcech 9 měsíců. O konkrétním termínu rozhodnutí v této věci bohužel nemohu spekulovat,“ doplnila Abbasi.

Zároveň dodala, že soud zamítl samostatnou stížnost, kterou podala skupina senátorů, a to pouhý jeden den před podáním stížnosti hnutím ANO. Za tuto skupinu jednal senátor Michael Canov, který ale svůj krok nikdy zcela nevysvětlil.

Podstatné je, že tento návrh měl vady a senátoři je neodstranili. Konkrétně šlo o to, že senátoři nedodali podpisové listiny, a proto soud už v červnu stížnost odmítl. „Tato věc je tedy již skončena,“ konstatovala Kamila Abbasi.

Stížnost má tři pilíře

V případě mimořádné valorizace tedy nyní hraje klíčovou roli stížnost od hnutí ANO, která je postavena na třech pilířích. Stížnost napadá retroaktivitu zákona, zneužití stavu legislativní nouze při jeho schvalování a také porušení procedurálních práv menšiny poslanců při projednávání.

Podle dřívějšího vyjádření hnutí ANO zneužila vláda při schvalování zákona stavu legislativní nouze, přestože to nebylo nezbytně nutné. Kvůli tomu pak nemohla proběhnout dostatečná diskuse poslanců nad návrhem. Proces schvalování už dříve jako sporný označil také prezident Petr Pavel a rovněž měl pochybnosti ohledně případné retroaktivity zákona.

Spor o retroaktivitu se vede v tom smyslu, zda legitimní očekávání ohledně výše mimořádné valorizace důchodů vzniklo už na konci ledna 2023, kdy souhrnná inflace překročila hranici 5 %, nebo mělo vzniknout až později, konkrétně v okamžiku vydání příslušného nařízení o provedení valorizace, které vláda musí schválit do 50 dnů. Nařízení nakonec vydáno nebylo, protože vláda v mezidobí schválila novelu zákona, která valorizaci jednorázově omezila.

Nová pravidla pro růst důchodů: Valorizace v lednu 2024 nebude ovlivněna

Vláda se bude hájit

Zástupci vlády opakovaně řekli, že si za změnou valorizace stojí a že byla v pořádku. Ministerstvo práce a sociálních věcí je také připraveno postup vlády hájit a má zpracovány silné argumenty. „Způsob, jakým jsme červnovou valorizaci připravili, byl jediný možný krok s ohledem na situaci, ve které se nacházíme,“ řekl už dříve pro České důchody Jakub Augusta z tiskového oddělení.

Alena Schillerová zároveň uvedla, že již dostala zprávu o tom, že si Ústavní soud vyžádal stanovisko vlády. Zatím ale neví, kdy přesně bude soud o stížnosti rozhodovat.

Podstatné je, že pokud Ústavní soud stížnosti vyhoví a schválený zákon zruší, budou mít všichni důchodci nárok na vyplacení červnové mimořádné valorizace v plné výši podle původních údajů o inflaci. Pokud se tak stane až v roce 2024, což vzhledem k obvyklé délce jednání není vyloučené, bude mít rozhodnutí dopad také na řádnou lednovou valorizaci, která mezitím proběhne, a dojde k přepočítání.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu