Nová pravidla pro růst důchodů: Valorizace v lednu 2024 nebude ovlivněna

Poslanci schválili změny budoucích valorizací důchodů, a pokud novelu zákona podpoří také senátoři a podepíše prezident, začne platit už od září letošního roku. Přestože dochází k úpravám mechanismu výpočtu, v případě řádné valorizace se změna do té nadcházející lednové nepromítne.

Foto: Adobe Stock
Přátelské setkání důchodců. (ilustrační foto)

Důchody v dalších letech porostou o něco pomaleji. Novela zákona o důchodovém pojištění, kterou schválila Poslanecká sněmovna, přináší změny u řádných i mimořádných valorizací.

Dopad na řádnou valorizaci v lednu 2024 však bude nulový. A dá se očekávat, že nová pravidla příliš neovlivní ani řádné valorizace v dalších letech.

Novela u řádných valorizací přináší dvě konkrétní změny:

  • V případě započítávání růstu reálných mezd se nyní bere v potaz polovina tohoto růstu. Nově se má zohledňovat pouze třetina.
  • U inflace se bere v potaz běžná inflace ve společnosti a důchodcovská inflace, přičemž pro potřeby valorizace se vždy použije ta vyšší, což je pro důchodce výhodnější. Nově se má proto vycházet pouze z důchodcovské inflace.

Podstatné je, že když reálné mzdy klesají (což se nyní děje), tak se do řádné valorizace vůbec nepromítají. Do valorizace v lednu 2024 se započítají reálné mzdy z roku 2022, kdy už víme, že klesly, takže zohledněny nebudou. V letošním roce pokles pokračuje, takže je pravděpodobné, že ani v lednu 2025 se do valorizace reálné mzdy vůbec nebudou promítat. Důvodová zpráva k návrhu dokonce počítá, že změna u započítávání růstu reálných mezd do valorizace se projeví až po roce 2028.

Změny započítávání inflace budou mít na valorizaci v lednu 2024 dopad nulový a v dalších letech jen velmi malý. Jak je to možné? V současné době se při výpočtu valorizace bere v potaz běžná inflace ve společnosti a důchodcovská inflace, přičemž pro potřeby valorizace se vždy použije ta vyšší, což je pro důchodce výhodnější. Díky tomu mají důchodci dlouhodobě v průměru o 0,1 až 0,2 % vyšší inflaci, než kdyby se používal jeden index inflace.

A právě zhruba o tuto míru se budou v budoucnu méně navyšovat procentní výměry, pro ilustraci u důchodu ve výši 20 000 korun to může znamenat navýšení nižší o zhruba 30 korun (pokud by důchodcovská inflace byla o 0,2 % nižší než celospolečenská). Podstatné je, že v řádných valorizacích se bude důchodcovská inflace zohledňovat vždy celá, tady k žádnému omezení nedochází.

Průměrný důchod v Česku překonal 20 tisíc korun, pobírá ho každý druhý

Očekáváná valorizace 2024

Zásadním důvodem, proč se nové změny vůbec nepromítnou do valorizace důchodů v lednu 2024, je pravidlo, které zákon obsahuje již nyní a které se novelizací nemění. Zákon stanovuje, že pokud je růst základní výměry velmi vysoký a překonává i procentní nárůst procentní výměry, tak k samotnému navýšení procentní výměry vůbec nedojde a zvýší se pouze základní výměra.

„Základní výměra se zvýší o fixní částku, kterou se dozvíme na začátku září. A procentní výměry se zvyšovat nebudou, protože růst mezd je vysoký, a to zkonzumuje celý růst,“ konstatoval Tomáš Machanec, ředitel odboru sociálního pojištění na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Potvrdil, že nárůst průměrné mzdy, z níž se počítá základní výměra, bude pravděpodobně velmi vysoký. A tudíž bude veškerá lednová valorizace pokryta právě zvýšením základní výměry.

Podle aktuálních predikcí, které zveřejnil ministr Marian Jurečka, se důchody v lednu měly zvýšit plošně o přibližně 380 až 400 korun. Vzhledem k tomu, že základní výměra tvoří 10 % průměrné mzdy, tedy ministr na základě průběžného výběru sociálního pojištění počítá s tím, že průměrná mzda se oproti minulému období navýší až o 4000 korun.

TIP: Připravili jsme pro vás první předběžnou kalkulačku valorizace 2024, která vychází z predikcí ministerstva. Zadejte váš důchod po červnové mimořádné valorizaci a dozvíte se, kolik byste měli pobírat od ledna. Definitivně jasno o podobě valorizace bude během září.

Změny mimořádných valorizací

V případě změny mimořádných valorizací bude zrušen stávající mechanismus, kdy se o míru inflace zvyšuje procentní výměra. Zachována má být podmínka, že při překročení hranice 5 % u souhrnné inflace dojde ke zvýšení důchodů, nově však formou dočasného přídavku. Tento přídavek se bude skládat ze zásluhové a fixní části a bude vyplácen jako samostatná částka k důchodu, a to vždy až do konce daného roku. Podrobněji byly změny valorizací popsány v tomto článku.

V letošním roce se další mimořádná valorizace neočekává, takže tato změna se promítne až do případné valorizace v roce 2024 nebo později. Vše bude záležet na dalším vývoji inflaci. Ta momentálně klesá, stále však zůstává velmi vysoká. Meziroční inflace v červnu činila 9,7 % a její rychlý pokles v nejbližších měsících zatím není pravděpodobný.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu