Ministr Šalomoun: Budoucí důchody jsou legitimní očekávání, ale ochrana není bezbřehá

Na ještě nevyplacené budoucí důchody se vztahuje legitimní očekávání, ale ochrana není bezbřehá. Je o tom přesvědčen ministr pro legislativu Michal Šalomoun, podle kterého by mělo obstát jednorázové omezení červnové mimořádné valorizace důchodů. „Je možné do majetkových práv, tedy i do důchodů, zasáhnout z nějakých relevantních důvodů a na základě zákona,“ konstatoval ministr.

Foto: Úřad vlády ČR
Ministr Michal Šalomoun.

Vláda Petra Fialy se rozhodla pomocí zákona jednorázově omezit mimořádnou valorizaci, která probíhá nyní v červnu. V této souvislosti se objevila kritika ze strany opozice a částečně i od prezidenta Petra Pavla, že postup vlády je problematický. Výtky se objevovaly v souvislosti s tím, že jde o retroaktivní krok, který nabourává legitimní očekávání, případně bylo kritizováno přijetí zákona ve stavu legislativní nouze.

Hnutí ANO v této souvislosti podalo k Ústavnímu soudu stížnost a požaduje, aby byla mimořádná valorizace vyplacena v původní výši. Tedy aby byla procentní výměra důchodů zvýšena o plnou míru inflace za uplynulé období.

Do řízení u Ústavního soudu vstoupí i vláda a bude požadovat, aby návrh soudci zamítli. O tomto kroku vlády informovala agenturu ČTK kancelář ministra pro legislativu Michala Šalomouna. Ministr je zároveň předsedou Legislativní rady vlády, což je poradní orgán vlády v oblasti přijímání nových zákonů.

V rámci připomínkového řízení k návrhu na omezení mimořádné valorizace Šalomoun navrhoval úpravu, aby se snížení mimořádné valorizace týkalo pouze všech důchodů přiznaných do konce roku 2022. „Tím by mohlo být v čase dosaženo srovnání výše nových důchodů s důchody přiznanými zejména v roce 2022,“ napsal ministr v doporučení s tím, že by došlo k napravení nespravedlnosti, kdy žadatelé v řádném termínu mají nižší důchody než lidé s přiznaným předčasným důchodem. Obecně ale s návrhem na omezení souhlasil.

Ozdoba argumentace

V souvislosti se schvalováním zákona publikoval ministr Šalomoun podcastový příspěvek, ve kterém vysvětlil svůj pohled na legitimní očekávání. „Často se argumentovalo, že to je proti legitimnímu očekávání, že důchodci měli legitimní očekávání, že dostanou více peněz,“ uvedl ministr.

Legitimní očekávání se podle něj používá v argumentaci velmi často a už se z toho stalo něco, co by označil jako „ozdobný přívlastek“. „Už to ztratilo svůj původní význam. Ono to opravdu zní dobře, a když o někom tvrdíte, že to, co dělá, je proti legitimnímu očekávání, tak je nějakým způsobem podezřelý. Ale ve spoustě případů, kdy se to používá, to v zásadě nemá žádný právní význam, slouží to jen jako taková ozdoba nějaké argumentace,“ vysvětlil Šalomoun a doplnil, že původní význam legitimního očekávání vzešel z praxe rozhodování Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Ústavní stížnost na snížení valorizace důchodů: Postup a délka rozhodování

„Pokud Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku posuzoval některé důchodové věci, tak on dovodil, že pokud důchod máte v ruce a už máte ty peníze, tak je to majetek a tam ta ochrana náleží. Ale vlastně se to má vztahovat i na věci, kdy je ze zákona nebo na základě nějakého důchodového výměru jasné, že i budoucí měsíce máte dostávat nějak důchod,“ vysvětlil s tím, že i na tyto situace se má vztahovat legitimní očekávání.

„Jenže je potřeba dodat, že ochrana není bezbřehá. Ochrana má své limity. Podle Evropské úmluvy i podle naší Ústavy je možné do majetkových práv, tedy i do důchodů, zasáhnout z nějakých relevantních důvodů a na základě zákona,“ uvedl ministr Michal Šalomoun. A dodal, že takový postup byl zvolen i v případě omezení mimořádné valorizace důchodů. „To se stalo i u nás. Takže to, jak postupovala vláda, potažmo arlament, že upravila valorizační vzorec na základě zákona, a ty důvody jsou poměrně relevantní, by v tomto případě mělo obstát.“

Než Ústavní soud rozhodne o stížnosti, bude to pravděpodobně trvat několik měsíců. Zatím není jisté, jestli soudci dospějí k rozhodnutí ještě v letošním roce.

V případě, že by nakonec soudci stížnosti vyhověli a omezení zrušili až příští rok, došlo by k paradoxní situaci, kdy by toto rozhodnutí mělo faktický dopad hned na dvě valorizace důchodů – na tu mimořádnou, která právě nyní v červnu proběhla, a také na řádnou valorizaci, která proběhne v lednu 2024. Samotná pravidla řádné valorizace přitom ještě do té doby projdou změnou, takže případné zpětné dopočítávání nároků důchodců by bylo velmi složité.

Foto: Úřad vlády ČR

Více k tématu