Seniory zlobí lživá fáma, že Česko vyplácí důchody všem uprchlým Ukrajincům

Mezi lidmi v poslední době kolují nepravdivé informace o tom, že ukrajinští důchodci, kteří uprchli před válkou, dostávají plošnou výplatu důchodu od českého státu. Ve skutečnosti na dílčí důchod mají nárok pouze ti senioři, kteří v Česku alespoň část života pracovali. Vše ošetřuje mezinárodní smlouva.

Foto: Adobe Stock
Seniorka přemýšlí o svém důchodu. (ilustrační foto)

Na sociálních sítích nebo v řetězových e-mailech, které si často přeposílají důchodci, se v posledních měsících objevuje zkreslující a nepřesná informace o vyplácení starobních důchodů ukrajinským občanům, kteří do Česka utekli před válkou. Množí se dotazy na toto téma, které přicházejí do redakce portálu České důchody.

Například paní Ladislava z Kroměříže napsala, že má obavy, aby kvůli zvýšeným výdajům na důchody pro Ukrajince bylo na valorizaci důchodů českých seniorů. „Přišlo z Ukrajiny mnoho lidí v seniorském věku a náš stát jim teď musí celé 3 roky vyplácet důchody. Je to hodně peněz a je to naprosto nespravedlivé, protože my, čeští důchodci, jsme tady celý život pracovali,“ uvedla paní Ladislava.

Stejné podmínky pro všechny

Jde o nepravdivou informaci, kterou je možné označit za hoax nebo dezinformaci. Ukrajinci totiž nemají nárok na český důchod, pokud nesplňují stejné podmínky jako všichni ostatní. A Česko nemá žádnou povinnost platit jim plošně důchody po dobu 3 let nebo jakoukoliv jinou dobu. Jde o podobný typ hoaxu, který koluje například o Romech a jejich údajných nárocích na důchod.

Nepřesné informace o důchodech pro seniory z Ukrajiny nedávno vyvracelo také ministerstvo práce a sociálních věcí, a to v rámci odpovědi na dotaz podaný v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím. Tazatel se ptal, jak se uprchlíkům vyplácí důchody, a zmiňoval při tom nárok na minimálně tříleté vyplácení důchodů bez dalších podmínek.

„České důchodové pojištění je pojistný systém, ze kterého lze čerpat jen tehdy, pokud jsou splněny podmínky pro nárok na konkrétní důchod. V případě seniorů jsou to podmínky pro nárok na starobní důchod, tj. dosažení důchodového věku a získání potřebné doby pojištění, která činí 35 roků včetně náhradních dob nebo 30 roků, za které bylo zaplaceno pojistné,“ uvedlo ministerstvo v odpovědi.

Jinými slovy, aby mohl ukrajinský senior pobírat český starobní důchod, musí mít nejen důchodový věk, ale také minimální dobu důchodového pojištění, která je stejná jako pro všechny ostatní. Díky tomu, že Česko má s Ukrajinou od roku 2003 uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení, je možné počítat doby pojištění získané v Česku i na Ukrajině. Je to stejné, jako kdyby Češi část život pracovali na Ukrajině nebo v jiné zemi, s níž má Česko smlouvu. Pojištění z ciziny by se jim také počítalo.

Snad jim také nevěříte: 9 největších mýtů o starobních důchodech

Dílčí důchod za práci v Česku

Aby toho mohli využít Ukrajinci, musí mít v Česku odpracovaný alespoň 1 rok, tedy musí mít alespoň jeden rok důchodového pojištění získaného právě tady. „V takovém případě by náležel dílčí český důchod pouze za dobu pojištění získanou v ČR, což u většiny uprchlíků – seniorů zřejmě nebude splněno, navíc by šlo jen o velice nízké částky,“ konstatovalo ministerstvo v odpovědi na dotaz.

„Standardně díky smlouvě mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení může důchodce požádat po přestěhování z Ukrajiny do ČR o změnu způsobu výplaty ukrajinského důchodu a jeho zasílání na český bankovní účet,“ doplnil také úřad. To je opět stejné jako v případě Čechů, kteří se odstěhují do zahraničí a nechávají si svůj důchod zasílat tam.

O problematice počítání důchodu při práci nebo životě v zahraničí jsme podrobně hovořili také v rozhovoru s ředitelem České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Františkem Boháčkem. V něm mimo jiné vysvětlil, jak mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení fungují. Seznam těchto smluv si můžete zobrazit na webu ČSSZ.

S příchodem uprchlíků seniorského věku z Ukrajiny se tedy nic nezměnilo a Česko nikomu neplatí starobní důchod, na který nemá nárok. Neprobíhají žádné speciální výpočty důchodů z průměrné mzdy a neexistují žádné výjimky pro Ukrajince ani pro jiné národnosti nebo menšiny. A zavádění výjimek není v plánu.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu