Poloviční krácení předčasného důchodu při odpracování 45 let

Součástí návrhu důchodové reformy je zmírnění krácení předčasného důchodu v případě, že práce či jiná „prospěšná“ doba trvala alespoň 45 let. Počítá se s tím, že by toto zvýhodnění mělo začít platit už od ledna 2026.

Foto: Adobe Stock
Budoucí důchodce v práci. (ilustrační foto)

Od října 2023 platí přísnější pravidla pro přiznávání a výpočet předčasných důchodů. Zkrátila se maximální doba předčasnosti a výrazně se zvýšila také míra finančního krácení. Nyní platí, že za každých i započatých 90 dnů předčasnosti dochází ke krácení o 1,5 % výpočtového základu. Detailně jsou aktuální pravidla pro předčasné důchody popsána v tomto článku.

Důchodová reforma počítá s tím, že pokud někdo pracuje celý život, bude mít nárok na nižší krácení. Při získání alespoň 45 let důchodového pojištění bude jeho krácení za každých 90 dnů předčasnosti činit pouze 0,75 % výpočtového základu. Zjednodušeně řečeno tedy finanční krácení důchodu bude poloviční.

Do této doby se ale nebudou počítat všechny doby důchodového pojištění, ale pouze práce a takzvané činnosti, které jsou společensky prospěšné. Vedle práce se tedy bude počítat péče o dítě (mateřská a rodičovská), péče o starší závislé děti nebo blízké osoby a také vojenská služba.

Co se nebude počítat

Naopak do doby pojištění se pro potřeby nižšího krácení nebudou vůbec počítat následující období a činnosti, které jsou jinak evidovány jako náhradní doby:

  • Nezaměstnanost
  • Doba pobírání invalidního důchodu (žádný stupeň)
  • Studium (a to ani doktorské, které se nově bude počítat jako náhradní doba)
  • Nemocenská v ochranné lhůtě
  • Civilní služba
  • Ochrana svědků

V současné době tedy bude výhoda nižšího krácení dostupná hlavně pro lidi, kteří začali pracovat prakticky hned po skončení základní školy nebo po vyučení. Pro část lidí to zřejmě vyjde i v případě maturity, ale bude nutné, aby během svého života neměli žádné delší období nezaměstnanosti.

Podle odhadů Ministerstva práce a sociálních věcí by v současné době nutnou podmínku 45 let pojištění splnilo 25 až 50 % lidí, kteří odcházejí do předčasného důchodu. Výhoda se bude časem rozšiřovat na více lidí, protože důchodová reforma počítá také s navyšováním důchodového věku nad 65 let, takže pracující lidé budou mít delší dobu na získání potřebných 45 let pojištění.

Jak má fungovat dřívější důchod pro náročné profese: Práce jen od roku 2015 a dvě hranice směn

Jen důchody po roce 2026

Legislativní návrh počítá s tím, že výhoda začne platit od ledna 2026 a poprvé ji tedy budou moci využít lidé, kteří budou žádat o předčasný důchod v tomto roce. Pokud bude mít někdo přiznaný důchod dříve, nebude mít na tuto výhodu nárok, i kdyby podmínku 45 let splňoval. Jednou přiznané důchody už se přepočítávat nebudou.

Bude ale existovat možnost získat výhodu nižšího krácení pomocí další práce pro lidi, kteří již mají přiznaný předčasný důchod, ale zároveň nemají potřebných 45 let pojištění. Pokud si přeruší pobírání předčasného důchodu, začnou pracovat a získají další důchodové pojištění, díky kterému se dostanou až na 45 let, tak nárok na poloviční krácení získají a důchod se jim podle toho přepočítá.

Podívejte se na příklad:

Pan Alois je od roku 2024 v předčasném důchodu a při výpočtu důchodu měl plné krácení za předčasnost. Celkem má za vojenskou službu a práci evidováno 44 let a 200 dnů. Když dočasně přeruší výplatu předčasného důchodu, začne pracovat a bude mít výdělky se sociálními odvody, bude si moci „odmazat“ část předčasnosti a bude mít i šanci dosáhnout na nižší krácení. Pokud například odpracuje 180 dnů, vyruší se mu dva 90denní cykly předčasnosti a zároveň dosáhne na 45 let pojištění. Díky tomu získá i nárok na poloviční finanční krácení za všechny zbývající cykly předčasnosti.

Aktuální finanční krácení

Po zpřísnění podmínek v říjnu 2023 je v prvních 720 dnech předčasnosti finanční krácení vyšší něž dříve, v dalších 360 dnech je pak srovnatelné. Zásadní je, že lidé, kteří získají nárok na poloviční krácení, na tom budou finančně lépe nejen ve srovnání s aktuálním stavem, ale i se srovnání se stavem před říjnem 2023. Celkové krácení ve výší 0,75 % výpočtového základu je totiž historicky nejnižší.

Samotná výše krácení se odvíjí primárně od výše výdělků. Obecně lze říct, že krácení důchodu za každý jeden rok předčasnosti v současné době činí 1000 až 2000 korun. Při výhodě polovičního krácení tedy lze počítat s ročním krácením o 500 až 1000 korun. (Více je krácení popsáno i v tomto článku.)

Foto: Adobe Stock

Do důchodu bez nemilých překvapení

349  včetně DPH

Více informací

Více k tématu