Jak má fungovat dřívější důchod pro náročné profese: Práce jen od roku 2015 a dvě hranice směn

Důchodový věk pro lidi, kteří v náročných profesích odpracovali alespoň 2200 směn, by se měl snížit. Počítá s tím vládní návrh důchodové reformy, který nyní budou projednávat poslanci. Připravili jsme vysvětlující článek, který popisuje, jak má vše fungovat a koho by se výhoda měla týkat.

Foto: Adobe Stock
Náročné profese získají důchodovou úlevu. (ilustrační foto)

Důchodová reforma počítá s tím, že část pracovníků v náročných a rizikových profesích bude moci odcházet do důchodu dříve bez finančních sankcí. Pokud bude reforma letos schválena, měla by tato novinka začít platit už od ledna 2025.

V současné době již mají nárok na dřívější důchod záchranáři a podnikoví hasiči. Nově se má tento seznam rozšířit o následující lidi:

 • Všichni zaměstnanci, kteří vykonávají rizikovou práci ve 4. kategorii.
 • Část zaměstnanců, kteří vykonávají rizikovou práci ve 3. kategorii. Konkrétně má jít o práci, při které jsou přítomné následující škodlivé vlivy (rizika): vibrace, zátěž chladem, zátěž teplem a celková fyzická zátěž.

Původně bylo plánováno, že vlády by v budoucnu mohly seznam zohledňovaných škodlivých vlivů průběžně rozšiřovat pomocí vládního nařízení, ale tato možnost z návrhu vypadla. Pokud tedy budou chtít politici seznam rozšířit, budou muset změnit zákon a absolvovat celý legislativní proces.

Příklady náročných profesí

Zmiňované kategorie a rizika již dnes fungují v rámci zákona o ochraně veřejného zdraví, a stanovuje je zaměstnavatel podle přesně daných pravidel. Pro potřeby dřívějšího důchodu tedy nebudou definovány přesné názvy profesí, ale rizikovost se bude posuzovat podle konkrétního pracoviště. V důvodové zprávě návrhu jsou jako příklady dotčených profesí uvedeny následující:

 • Šéfkuchaři a šéfcukráři.
 • Ošetřovatelé a pracovníci v sociálních službách.
 • Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb.
 • Skláři, brusiči skla, výrobci bižuterie a skleněných ozdob.
 • Kováři.
 • Obsluha důlních zařízení.
 • Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže.
 • Pracovníci odvozu a recyklace odpadů.

Mezi náročné profese budou nepochybně spadat i další pracovníci, zároveň ani uvedené příklady nemusí vždy podmínky pro snížení věku splňovat. Podle odhadů by se zvýhodnění mohlo týkat přibližně 120 tisíc zaměstnanců. Pokud si tedy nejste jisti, zda do této skupiny zaměstnanců spadáte, informujte se u svého zaměstnavatele, který vám také sdělí, kolik směn v rizikových podmínkách již máte odpracováno.

Počty odpracovaných směn

Právě počet odpracovaných směn určí, zda nárok na nižší důchodový věk vznikne. Podmínky mají být stanoveny takto:

 • Po odpracování 2200 až 4399 směn se důchodový věk sníží o 15 měsíců.
 • Po odpracování 4400 směn se důchodový věk sníží o 30 měsíců.
 • Po každých dalších 74 odpracovaných směnách (tedy nad 4400) se důchodový věk sníží o další 1 měsíc.
 • Maximální délka snížení může činit 60 měsíců, tedy 5 let.

V případě záchranářů a podnikových hasičů se zohlední práce vykonávaná v období od 1. 1. 1993. U ostatních náročných profesí se budou zohledňovat pouze směny odpracované od data 1. 1. 2015, na dřívější práci nebude brán zřetel a nebude se při snižování důchodového věku zohledňovat. Lidé, kteří budou odcházet do důchodu v roce 2025, si tak budou moci zohlednit maximálně 10 let náročné práce, postupně se pak toto období bude prodlužovat.

Směna je stanovena v délce 8 hodin, takže pokud někdo pracuje 12hodinové nebo delší směny, bude se celkový počet odpracovaných hodin dělit číslem 8. Údaje o odpracovaných směnách bude zaměstnavatel automaticky posílat na Českou správu sociálního zabezpečení, podobně jako je to v případě evidence dob důchodového pojištění.

Zvýhodnění by se mělo týkat pouze lidí, kteří budou mít důchod přiznaný až po začátku účinnosti zákona, tedy pravděpodobně od začátku roku 2025. Pokud již tedy máte důchod přiznaný nebo o něj požádáte před tímto okamžikem, nárok na toto zvýhodnění ztratíte (váš důchod už nebude následně přepočítán).

Pro záchranáře a podnikové hasiče už v současné době pravidla pro dřívější důchod platí, politici je schválili už v roce 2021. Fungování je obdobné, pouze s tím rozdílem, že pro nárok na snížení důchodového věku je nutné odpracovat alespoň 4400 směn. Jakmile začne účinnost aktuální legislativy, dojde ke sjednocení podmínky na minimálně 2200 směn.

Počítání práce a mezd do důchodu: Zlomové roky 1986 a 1996

Běžný předčasný důchod

Lidé, kteří budou mít snížený důchodový věk, budou moci stejně jako ostatní požádat o předčasný důchod. Maximální dobu předčasnosti, která je nyní stanovena na 3 roky, si však budou moci odečítat od svého sníženého věku. Podívejte se na příklad:

Pan Dušan má nyní důchodový věk stanovený na 64 let a 10 měsíců. Pracuje v náročné profesi jako brusič skla a celkem už má v tomto zaměstnání odpracováno více než 2200 směn, takže by se ho nově měla týkat výhoda sníženého důchodového věku. Konkrétně se mu za 2200 směn věk sníží o 15 měsíců na 63 let a 7 měsíců. O předčasný důchod bude moci požádat až o 3 roky dříve, tedy nejdříve od 60 let a 7 měsíců.

Doplňující informace

Za své pracovníky, kteří pracují ve zvýhodněných náročných profesích, budou zaměstnavatelé státu odvádět vyšší sociální pojištění, a to o 5 %. Půjde o pojistné na straně zaměstnavatele.

Pro potřeby českého důchodu by se měla zohledňovat také náročná a riziková práce v zemích EU nebo v jiných zemích, které mají s Českem uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení. Bude ale nutné, aby rizika při práci v zahraničí byla srovnatelná s těmi při práci v Česku.

Současná chystaná legislativa nijak nemění starší pravidla pro dřívější důchody u horníků, která byla schválena v letech 2010 a 2016. Horníci představují samostatně stojící kategorii pro snižování důchodového věku.

Foto: Adobe Stock

Do důchodu bez nemilých překvapení

349  včetně DPH

Více informací

Více k tématu