Náhrada výchovného k důchodu: Jak má fungovat fiktivní vyměřovací základ

Péče o dítě nebo nemocné blízké osoby by mohla být speciálně oceňována prostřednictvím institutu, který lze označit za fiktivní výdělky. Počítá s tím návrh důchodové reformy, který plánuje schválit vláda. Institut by měl výhledově nahradit výchovné k důchodu.

Foto: Adobe Stock
Budoucí důchodkyně přemýšlí o výchovném. (ilustrační foto)

Péče o dítě se v současné době do důchodu zohledňuje jako náhradní doba pojištění. Pokud péče probíhala po roce 1986, jde zároveň o takzvanou vyloučenou dobu, která kompenzuje případné nulové výdělky. Od roku 2023 je navíc k důchodu vypláceno výchovné, tedy 500 korun za každé vychované dítě.

Od roku 2027 by se započítávání a oceňování péče mělo změnit, počítá s tím návrh důchodové reformy, který přestavilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Měl by se zavést institut nazvaný jako fiktivní vyměřovací základ (FVZ).

Zjednodušeně má jít o to, že rodič, který pečuje o dítě do 3 let věku, bude mít za tuto dobu evidovány fiktivní výdělky ve výši průměrné mzdy v Česku. Přestože tedy rodič nebude reálně pobírat žádnou mzdu, z pohledu výpočtu důchodu se na něj bude pohlížet, jako by tyto peníze vydělával. Díky tomu pak bude mít o něco vyšší důchod.

Fungování institutu

V podstatě má jít o jinou formu finančního ocenění péče, která by měla v budoucnu nahradit současné výchovné. Fiktivní vyměřovací základ bude výhodný hlavně pro rodiče, kteří mají nízké a střední celoživotní příjmy. A pokud má někdo nadprůměrné příjmy, tento institut mu neuškodí.

Jak konkrétně by měl tento institut fungovat? Základem mají být následující pravidla:

  • Fiktivní vyměřovací základ se má týkat péče o dítě od roku 1986. Důvodem je, že před tímto rokem se výdělky pro potřeby důchodu nezohledňují.
  • Přihlížet se má pouze k péči o dítě do dosažení 3 let věku. Pokud někdo pečoval 4 roky, zohlední se pouze první 3 roky. (Náhradní doba se ale i nadále má počítat jako doposud, tady se nic nemění.)
  • Zohledňovat se mají pouze první dvě děti. Případné třetí a další dítě má být i nadále oceňováno pomocí výchovného.
  • Zohledňovat se má i péče o starší nemocné či postižené dítě nebo péče o bezmocnou osobu (například o někoho blízkého v rodině).

FVZ by se měl započítávat za péči i v minulosti, takže se bude týkat i lidí, kteří budou odcházet do důchodu v nejbližších letech. Reálně bude FVZ do roku 1996 u péče o děti přidáván pouze ženám, protože před tímto rokem se péče mužů o dítě nebere v potaz. V případě péče o dítě po roce 1996 ale budou mít nárok ženy i muži, stejně jako je tomu v případě započítávání náhradní doby.

Nová pravidla pamatují na to, aby FVZ neznevýhodnil lidi, kteří během života pobírali vysoké výdělky. Jak již bylo zmíněno, v současné době jsou případné nulové výdělky v době péče o dítě řešeny pomocí vyloučené doby, takže nedochází ke znehodnocování vysokých výdělků získaných před a po péči. Pokud by se ale započítal FVZ ve výši průměrné mzdy někomu, kdo má třeba dvojnásobné nebo trojnásobné výdělky, ve výsledku by měl nižší důchod. Tomu se ale předejde tím, že při přiznávání důchodu úředníci automaticky udělají dva výpočty – jeden se započítáním FVZ a druhý s využitím vyloučené doby. A použije se ten výpočet, který bude pro budoucího důchodce výhodnější.

Nespokojení důchodci se začínají soudit o nárok na výchovné, ČSSZ už eviduje 20 žalob

Nejen péče o malé děti

Vedle péče o dítě do 3 let by měl tento institut oceňovat i další péče, a to o starší nemocné děti, případně o bezmocné osoby. V některých případech ale bude fiktivní výdělek krácen na polovinu. Pravidla mají být následující a vycházejí v podstatě ze současných pravidel započítávání náhradních dob za péči:

  • 100 % FZV bude platit pro péči: o dítě do 3 let, o závislou osobu ve stupni III a IV, úplně bezmocnou osobu a o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené.
  • 50 % FZV bude platit pro péči: o dítě do 10 let závislé v I. stupni, o osobu závislou ve II. stupni, o osobu částečně bezmocnou nebo osobu převážně bezmocnou.

Schvalování v roce 2024

V současné době jde o návrh, který je součástí důchodové reformy, jejíž schválení plánuje vláda v průběhu roku 2024. V návrhu se počítá s tím, že tento nový institut by se měl týkat všech lidí, kteří půjdou do důchodu 1. ledna 2027 a později. Rozhodující bude datum přiznání důchodu. Nebude tedy docházet k přepočítání důchodů přiznaných do konce roku 2026.

Náběh institutu FZV by se měl překrývat s plánovaným omezováním a následným rušením výchovného. Od roku 2027 se má výchovné za první dvě děti postupně snižovat a od roku 2030 má být úplně zrušeno. Zachováno v plné výši zůstane jen pro výchovu tří a více dětí. Více jsou plány na změny výchovného popsány v tomto článku.

TIP:  Pokud vás více zajímá, jak se započítává výchova a péče o dítě do důchodu, napsal autor tohoto článku novou příručku Do důchodu bez nemilých překvapení, kde vše vysvětluje.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu