První návrh na změny důchodů: Sníží se doba pojištění, úleva pro náročné profese byla odložena

Ministr Marian Jurečka předložil vládě první konkrétní návrh zákona na změnu důchodů. Klíčové má být snížení minimální doby pojištění potřebné pro získání starobního důchodu na 25 let. Z návrhu ale zmizely dřívější důchody pro náročné profese, zůstali pouze záchranáři.

Foto: Úřad vlády ČR
Ministr Marian Jurečka.

Vláda Petra Fialy chce splnit jeden ze svých slibů, který stanovila ve svém programovém prohlášení, a to snížit minimální dobu důchodového pojištění, která je povinná pro získání nároku na starobní důchod. Momentálně zákon stanovuje, že je nutné získat 35 let pojištění (případně 30 let bez započítání náhradních dob) a Česko tak v tomto ohledu patří k nejpřísnějším zemím v Evropě.

Nyní ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka navrhuje, že se tato doba sníží na 25 let, což je podmínka, která platila už dříve před zpřísněním. Ukazuje to návrh zákona, který jeho ministerstvo předložilo vládě pro jednání.

Snížení na 25 let

Mělo by obecně dojít ke zjednodušení podmínek pro dobu pojištění, které zákon o důchodovém pojištění doposud obsahoval. Nově by měli nárok na řádný starobní důchod nebo předčasný důchod získat lidé, kteří mají:

  • 25 let důchodového pojištění
  • 15 let důchodového pojištění (pokud zároveň dosáhnou o 5 let vyššího věku, než je důchodový věk pro muže daného ročníku narození)

Pro získání starobního důchodu zůstává v nezměněné podobě platit podmínka důchodového věku, kterého je nutné rovněž dosáhnout. Důchodový věk je zastropován na 65 let, ale v současné době mají lidé důchodový věk nižší a postupně se zvyšuje – pomaleji mužům a rychleji ženám, které vychovaly děti. (Pokud vás zajímá váš důchodový věk, můžete si ho spočítat v naší kalkulačce. K dispozici je také kalkulačka pro výpočet, v kolika letech můžete odejít do předčasného důchodu.)

Doby důchodového pojištění by se měly počítat stejně jako doposud, v tomto ohledu nemá dojít k žádným změnám. Zůstává tedy zachován i princip náhradních dob, a to včetně jejich krácení na 80 %. Současně by měl zůstat zachován princip pro transformované důchody – pokud lidé pobírají invalidní důchod, tak v okamžiku, kdy dosáhnou 65 let, se jim tento důchod změní na starobní důchod ve stejné výši.

Snížení minimální doby pojištění na 25 let by mělo podle návrhu začít platit od začátku roku 2024. Tento návrh nyní musí schválit vláda, poté poslanci, senátoři, a nakonec ho musí podepsat prezident. Vzhledem k tomu, že jde o vládní návrh zákona, se při schvalování neočekávají komplikace.

Nižší věk pro záchranáře

Předložený návrh zákona obsahuje také snížení důchodového věku pro zdravotnické záchranáře. Jde o reakci na již dříve schválenou legislativu, kdy měli do důchodu dříve odcházet všichni pracovníci integrovaného záchranného systému (IZS), kteří v těchto službách odpracovali alespoň 20 let. Poslanci ale při schvalování udělali chybu, takže bylo nutné ji opravit.

Kromě opravy chyby chce nyní ministerstvo původní úlevu značně omezit. Nárok již nebudou mít všichni pracovníci IZS, ale pouze zdravotničtí záchranáři, lékaři výjezdových skupin, řidiči vozidel záchranné služby, operátoři zdravotnického operačního střediska a záchranáři horské služby. Celkem má jít o 6500 osob.

Snižování důchodového věku u těchto záchranářů má probíhat následovně: pokud odpracují v záchranářské profesi alespoň 4400 směn, tedy přibližně 20 roků, sníží se důchodový věk o 30 měsíců. Za každých dalších 147 odpracovaných směn dojde k dalšímu snížení věku o 1 měsíc, přičemž maximálně lze snížit důchodový věk o 5 let. Tato úleva by měla platit od začátku roku 2023.

Nový výpočet i nižší zásluhovost: Jurečkova náměstkyně nastínila, jak se brzy změní důchody

Náročné profese odloženy

Původně návrh zákona ve své verzi, který prošla připomínkovým řízením, obsahoval také snížení důchodového věku pro lidi pracující v náročných profesích. Těmto pracovníkům se za každých 184 odpracovaných směn měl důchodový věk snížit o 1 měsíc, což zjednodušeně znamená snížení věku o 1 rok za každých 10 let v náročné profesi. Týkat se to mělo profesí zařazených do 4. kategorie.

Jde také o jeden z avizovaných plánů vlády, ale přepracovaný a předložený návrh nicméně tuto problematiku vůbec neřeší a obsahuje úlevu pouze pro zmíněné záchranáře. Ministr Marian Jurečka podle všeho přípravu tohoto zákona odložil až na příští rok.

„Obecné řešení snižování důchodového věku u tzv. náročných profesí se předpokládá jako součást komplexu zásadních změn důchodového systému, které by měly být předloženy v příštím roce,“ uvádí ministerstvo v předkládací zprávě k tomuto návrhu. Podle zprávy by ohledně tohoto tématu mělo dojít k dalšímu jednání vládních (koaličních) stran.

Foto: Úřad vlády ČR

Více k tématu