Nový výpočet i nižší zásluhovost: Jurečkova náměstkyně nastínila, jak se brzy změní důchody

Základní výměra důchodu by se měla výrazně zvýšit a současně se rozbíhají debaty o snížení zásluhovosti. Jde o část změn, které nyní připravuje ministerstvo práce a sociálních věcí. Cílem změn je mimo jiné finanční udržitelnost důchodového systému.

Foto: České důchody
Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Současní i budoucí důchodci se pravděpodobně dočkají změn ve výpočtu důchodu. Výrazně by se měla zvýšit základní výměra důchodu, tedy solidární část, někdy označovaná také jako minimální důchod. Podstatné je, aby se snížil počet lidí, kteří jsou kvůli nízkému důchodu odkázáni na sociální dávky.

V rozhovoru pro Seznam Zprávy o tom hovořila Iva Merhautová, náměstkyně na ministerstvu práce a sociálních věcí. Na starost má sekci sociálního pojištění a nepojistných dávek a zároveň je součástí speciálního poradního týmu pro přípravu důchodové reformy, kterou zřídil ministr Marian Jurečka.

„Myšlenky jdou tím směrem, že lidé, kteří mají úplně nejnižší důchody, se stávají pravděpodobně účastníky nějakého dávkového systému. Tedy pomoci v hmotné nouzi nebo státní sociální podpory, třeba příspěvku na bydlení. Tím, že navýšíme základní výměru – minulá důchodová komise ji nazývala solidárním důchodem, tak snížíme závislost na dávkovém systému,“ uvedla Iva Merhautová ve zmíněném rozhovoru s tím, že změny by neměly mít negativní finanční dopad na současné důchodce.

Snížení zásluhové části

Podle ní bude do budoucna potřeba zohledňovat, že část lidí není schopna si ukládat peníze na stáří, a tudíž bude nutné jim pomáhat prostřednictvím minimálního důchodu. „A naopak lidé, kteří si mohou finanční prostředky zhodnotit a smysluplně ukládat, tak těm potom můžeme snížit zásluhovou procentní částku, kterou mají v závislosti na tom, jak vysoké pojistné platí,“ konstatovala náměstkyně.

Dodala, že rozhodně se neplánují snižovat zásluhy za výchovu dětí. „Není to o tom, že snížíme zásluhy za děti, my bychom snížili zásluhu za odvedené pojistné a za vyšší příjmy. S tím, že lidi, co mají vyšší příjmy anebo nemají děti, tak mají větší prostor pro soukromé úspory,“ doplnila.

Zatím není jasné, jak vysoká by měla základní důchodová výměra být. Dlouhodobě se hovoří o částce okolo 10 až 10,5 tisíc korun, což je také číslo, ke kterému dospěla důchodová komise vedená ekonomkou Danuší Nerudovou.

Vzhledem k současné vysoké inflaci je ale možné, že minimální důchod nakonec bude vyšší. „Základní garantovaná složka by měla reflektovat požadavky na důstojnost života ve stáří i finanční možnosti státu. Hovořili jsme již o zmíněných 10 500 korunách, ale je možné, že při reflexi posledního vývoje cen bude muset být o něco vyšší,“ naznačil už dříve v rozhovoru pro České důchody ministr Marian Jurečka.

Skoro třetina Čechů bude v důchodu. Ale oproti jiným Evropanům umíráme dříve

Udržitelné financování systému

Plánované změny souvisí do značné míry s demografií. Náměstkyně Merhautová vysvětlila, že současný důchodový systém byl nastavený na odlišný vývoj seniorské populace a nepočítá s tím, že počet seniorů se bude výrazně zvyšovat. Současný systém je podle ní v principu správně, ale je finančně neudržitelný. „Pokud s tím teď nic neuděláme, tak výhledově by důchodový systém první pilíř neufinancoval, pokud bychom nechali stávají pravidla,“ uvedla Iva Merhautová.

Tuto skutečnost potvrzují také statistici, podle kterých se snižuje počet ekonomicky aktivních lidí, kteří generují odvody, a roste počet těch neaktivních. „Podle demografické bilance k 31. 12. 2021, připadalo na 100 osob ve věku ekonomické aktivity 71 osob ve věku ekonomické neaktivity. V následujícím desetiletí by se měl poměr těchto dvou skupin obyvatelstva pozvolna vyrovnávat – v polovině 30. let 21. století by se měl pohybovat na úrovni 75 osob ekonomicky neaktivního věku na 100 osob ekonomicky aktivního věku,“ uvedla pro České důchody Terezie Štyglerová z oddělení demografické statistiky v Českém statistickém úřadu.

„Výraznější růst ekonomického zatížení osob ve věku 20–64 let je očekáván až ve 40. a 50. letech. Podle výsledků projekce by se mohl na konci 50. let tohoto století přibližovat až k poměru 1 ku 1, respektive 99 ve věku ekonomické neaktivity na 100 ve věku ekonomické aktivity,“ dodala Terezie Štyglerová.

Změny do roku 2025

Detaily návrhu a plánovaných změn v tuto chvíli nejsou k dispozici. Na ministerstvu práce a sociálních věcí nyní úředníci připravují podklady a v září by se o změnách mělo začít intenzivně diskutovat.

Podstatné je, že nové principy ve výpočtu důchodů by měly začít platit už během funkčního období současné vlády, tedy do podzimu roku 2025. Otázkou tedy zůstává, nakolik se změny dotknou i současné generace lidí s věkem kolem šedesátky, kteří budou odcházet do důchodu v nejbližších letech.

Foto: České důchody/David Budai

Více k tématu