Motivační složka a garantovaný důchod: Jurečkův tým definoval cíle a principy reformy

Poradní tým, který připravuje důchodovou reformu, na posledním zasedání řešil hlavní cíle a principy, ze kterých budou změny vycházet. Kromě již dříve uváděného solidárního důchodu se chystá motivační složka a zpřehlednění systému.

Foto: Úřad vlády ČR
Ministr Marian Jurečka.

Důchodová reforma, kterou chystá současná vláda Petra Fialy, by měla přinést větší srozumitelnost a zjednodušení celého důchodového systému, aby ho veřejnost lépe chápala. Zároveň by změny měly přinést takzvaný solidární důchod, tedy garantovanou výši, na kterou budou mít nárok všichni, kdo splní podmínky pro získání starobního důchodu. A dalším cílem bude zavedení motivační složky důchodu.

Shodnul se na tom poradní tým pro přípravu důchodové reformy, který ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka sestavil v dubnu tohoto roku. Jeho součástí jsou experti převážně z řad ekonomů, zástupci ministerstev a politici z koaličních stran.

Garantovaný důchod

„Poradní tým pro důchodovou reformu se zabýval definováním hlavních cílů a obecných principů důchodové reformy tak, aby byly v souladu s programovým prohlášením vlády a zároveň zohledňovala doporučení OECD,“ stojí v zápisu z jednání. Dále zápis uvádí, že garantovaná výše starobního důchodu by měla být stanovena s ohledem na „celkovou dlouhodobou udržitelnost důchodového systému“.

O zavedení garantovaného důchodu, který je někdy označován také jako minimální důchod, hovoří ministr Marian Jurečka dlouhodobě, zatím však nebyl příliš konkrétní. „Základní garantovaná složka by měla reflektovat požadavky na důstojnost života ve stáří i finanční možnosti státu. Hovořili jsme o 10 500 korunách, ale je možné, že při reflexi posledního vývoje cen bude muset být o něco vyšší,“ uvedl již dříve Jurečka v rozhovoru pro České důchody.

Nyní se pravděpodobně o podobě a výši garantované složky jednalo podrobněji, přesná částka nicméně zatím nebyla oznámena. Vzhledem k současné vysoké inflaci, která nyní meziročně dosahuje úrovně 17,3 %, a k růstu průměrné mzdy na úroveň 40 086 korun, bude muset být nárůst této složky mnohem výraznější, než se očekávalo.

Jasněji by mohlo být už během letošního podzimu, kdy ministr Jurečka plánuje s detaily seznámit zástupce opozice. „Pracovní tým pracuje na návrzích a výpočtech konkrétních parametrů a jejich dopadů. Já bych chtěl, aby v druhém pololetí tohoto roku sedli k jednacímu stolu také zástupci opozičních stran,“ nastínil nedávno další vývoj ministr Jurečka. Poté úředníci napíší konkrétní legislativní návrh důchodové reformy, který by měl být představen ve druhé polovině roku 2023.

Malá novela a pak velká reforma: Ministr Jurečka upřesnil postup práce na změnách důchodů

Součástí této reformy by mělo být také snížení minimální doby důchodového pojištění pro získání starobního důchodu z dnešních 35 let na 25 let. Původně měl tento návrh platit už od roku 2024, ale nyní vláda rozhodla, že se tato záležitost bude řešit až později. Snížení doporučuje také analytická zpráva organizace OECD, jejíž doporučení Jurečkův poradní tým podle zápisu diskutoval.

Motivace k delší práci

Dalším klíčovým principem, o kterém poradní tým jednal už dříve a nyní se k němu vrátil, je motivování lidí k tomu, aby pracovali déle a pokud možno i v důchodovém věku. „Poradní tým také debatoval o zachování motivace k celoživotní výdělečné činnosti prostřednictvím ocenění delší účasti v systému,“ uvádí ministerstvo k jednání bez dalších podrobností.

Na červnovém jednání se nicméně řešilo, jestli by bylo lepší, kdyby práce v důchodovém věku zvyšovala starobní důchod, nebo aby spíše důchodci za práci dostávali více peněz, tedy aby se jim snížily odvody. A experti z týmu se shodli na druhé možnosti. „Poradní tým došel k závěru, že okamžité zvýšení příjmu je více motivační a pravděpodobně má větší potenciál zvýšit zapojení seniorů do výdělečné činnosti,“ stojí ve starším zápisu.

Další záležitostí, kterou se Jurečkův poradní tým zatím nezabýval, je dřívější odchod do důchodu pro náročné profese. Tuto změnu chce vláda podle svého programového prohlášení také zavést, ale zatím byla odložena a dřívější důchod získají pouze záchranáři. Rozšíření pro další profese zřejmě bude předmětem dalšího jednání.

Foto: Úřad vlády ČR

Více k tématu