Valorizace nejméně 700 korun a růst základu: Vládní NERV volá po rychlých změnách důchodů

Vláda by měla okamžitě připravit změnu valorizace, protože málo pomáhá osamělým nebo chudým důchodcům. Jde o aktuální doporučení Národní ekonomické rady vlády, která zároveň volá po dvou dalších změnách v oblasti důchodů ještě do konce letošního roku.

Foto: Úřad vlády ČR
Ministři M. Jurečka a Z. Stanjura při jednání s NERV.

Národní ekonomická rada vlády (NERV) upozornila premiéra Petra Fialu a ministry, že současná mimořádná valorizace důchodů velmi málo pomáhá seniorům s nízkými důchody a těm, kteří žijí sami a na které nejvíce dopadá zdražování. Důvodem je, že se vůbec nezvyšuje základní výměra důchodu, ale pouze ta procentní. Ve výsledku je tak mimořádná valorizace výhodná více pro bohatší důchodce.

„Paradoxem současné podoby valorizace je to, že i procentuálně pomáhá více vysokopříjmovým důchodcům. Například důchody ve výši 40 tisíc Kč budou v září 2022 valorizovány o 4,7 % a důchody ve výši 10 000 Kč jen o 3,2 %,“ uvádí NERV v nové analýze, která vládě radí, jak zmírnit dopady energetické chudoby.

Ve výsledku tak narůstají nerovnosti mezi důchodci, a zatímco ti bohatší si ještě z důchodu zvládají šetřit peníze, chudší se stále více propadají do chudoby. „Částka, kterou důchodci průměrně uspoří ze svého příjmu po květnové valorizaci stagnuje (valorizace v průměru pokryla nárůst nákladů). Ale zároveň roste počet důchodců, které mají výdaje shodné či vyšší než měsíční příjmy a zůstávají akutně ohrožení, a na druhé straně roste počet vysokopříjmových důchodců schopných akumulovat úspory,“ konstatuje analýza.

Tři klíčová doporučení

Tutu analýzu má již vláda od rady NERV k dispozici, a dokonce byla v uplynulém týdnu projednána s premiérem a ekonomickými ministry. Součástí analýzy jsou vedle jiných rad také tři klíčová doporučení pro oblast důchodů, která by vláda měla prosadit nebo alespoň připravit ještě v roce 2022.

Jde o následující opatření:

  • Vláda by měla mimořádným opatřením zajistit, aby valorizace důchodů v září měla garantované minimum, v analýze se konkrétně uvádí 700 korun. (Opatření by se mělo realizovat ihned.)
  • Systém valorizace by se měl změnit tak, aby se inflace promítala i do zvyšování základní výměry důchodu, nejen do zásluhové. (Mělo by se připravit do konce roku 2022.)
  • Lidem, kteří pracují i v důchodovém věku, by se měly snížit odvody nebo výrazně zvýšit jejich důchody. (Mělo by se připravit do konce roku 2022.)

Zejména první opatření je velmi důležité a vláda by ho měla realizovat okamžitě. Pomohlo by to totiž přibližně 1 milionu důchodců s důchodem pod 16 tisíc korun a zejména pak těm, kteří mají důchod nižší než 12 tisíc korun. Celkem by toto opatření stálo 2 až 2,5 miliardy korun, ale zároveň by se snížil počet důchodců, kteří jsou odkázáni na sociální dávky.

Přibývají lidé s důchodem nad 40 tisíc, mimořádná valorizace přinese další skok

Zásluhovost to nenaruší

Rada NERV v analýze dále konstatuje, že případné navýšení základní výměry důchodu není v rozporu se závěry Ústavního soudu, který v minulosti řešil problematiku zásluhovosti důchodů a konstatoval, že důchody mají být více zásluhové. „Tyto závěry se totiž týkají nastavení zásluhovosti procentuální složky důchodů (například redukčních hranic) a stropování sociálních odvodů, nikoli systému valorizace. Naše návrhy přitom směřují pouze k vyrovnání vyššího % navyšování vysokých důchodů a nesnižují žádným důchodcům náhradový poměr, kterého se týkala žaloba v roce 2010,“ stojí v dokumentu.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka už dříve nastínil, že připravuje změny valorizace důchodů tak, aby byla lépe vyvažovala principy solidarity a zásluhovosti, a také chce výrazně zvýšit minimální (základní) důchod. Tyto změny ale mají být součástí chystané důchodové reformy, kterou chce ministr představit až v druhé polovině roku 2023.

Experti z NERVu však nyní volají po tom, aby některé dílčí změny vláda urychlila a realizovala už letos. Podle závěrů skupiny je to nutné, aby se zmírnily inflační dopady na chudobou ohrožené skupiny důchodců.

Foto: Úřad vlády ČR

Více k tématu