Ministr Šalomoun: Předčasní důchodci odváděli do systému méně peněz a byli zvýhodňováni

Vláda se rozhodla vstoupit do řízení o druhé ústavní stížnosti, která napadá omezení předčasných důchodů i změny valorizací. Ministr Michal Šalomoun v této souvislosti řekl, že vláda bude požadovat zamítnutí těchto stížností, protože změny a ani proces jejich schvalování nejsou v rozporu s ústavním pořádkem. Zároveň konstatoval, že lidé, kteří odcházeli do předčasného důchodu, byli zvýhodňováni a z důchodového systému čerpali více peněz.

Foto: Úřad vlády ČR
Ministr Michal Šalomoun.

Poslanci hnutí ANO na začátku listopadu napadli u Ústavního soudu novelu zákona o důchodovém pojištění, která výrazně zpřísnila pravidla odchodu do předčasného důchodu, zpomalila řádné valorizace důchodů a zrušila stávající podobu mimořádných valorizací. Jde o druhou ústavní stížnost týkající se důchodů, kterou poslanci ANO v roce 2023 podali. První stížnost řeší jednorázové snížení červnové mimořádné valorizace.

Zatímco o první stížnosti bude Ústavní soud rozhodovat v druhém lednovém týdnu, v případě druhé ústavní stížnosti nyní probíhá příprava k celému řízení. V této souvislosti se Ústavní soud také dotázal vlády, zda chce do řízení vstoupit. A vláda na svém prvním letošním jednání rozhodla, že tak učiní a bude požadovat zamítnutí této stížnosti.

„Vláda měla za to, že stávající systém, který spočíval v tom, že když jde někdo do předčasného důchodu a do toho společného systému odvede méně peněz, tak pak najednou je zvýhodňován tím, že bere více peněz, než kdyby nastoupil do řádného důchodu. S tímto hodlala něco udělat, a to se provedlo řádným legislativním procesem, jehož výsledek je nyní napaden u Ústavního soudu, kdy skupina poslanců ANO jednak namítá protiústavnost procedury,“ uvedl po jednání vlády Michal Šalomoun, ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády.

Šalomoun: Procedura byla vyhrocená

Podle něj je v tomto ohledu ústavní stížnost problematická, protože poslanci hnutí ANO při projednávání této novely obstruovali. „A nyní je to prezentováno jejich optikou tím způsobem, že nebyla dostatečně umožněna realizace jejich ústavního práva se vyjádřit k věci, kde opravdu v průběhu velice časově náročné diskuse koalice přistoupila k tomu, že se zkracovala řečnická doba a potom že se i hlasování určilo na konkrétní den, z čehož nyní navrhovatelé dovozují, že tohle je protiústavní postup,“ nastínil ministr Šalomoun pohled vlády.

Druhá část ústavní stížnosti napadá věcnou podstatu novely, která zpřísňuje předčasné důchody. Zde stížnost konstatuje, že toto zpřísnění bylo náhlé a nezahrnovalo žádné přechodné období. „Tím pádem bylo zasaženo neústavně do jakéhosi legitimního očekávání těch, kteří už ten nárok na předčasný důchod měli, akorát ho nevyužili, a najednou se jim bere možnost tak v nějaké eventuální dodatečné lhůtě učinit,“ řekl Šalomoun.

Obě argumentace ústavní stížnosti vláda striktně odmítá. „Vláda má za to, že procedura, která sice byla trošku komplikovaná a vyhrocená, ale tak to u těchto návrhů zákona bývá, byla ústavní. A stejně tak si myslí, že ten výsledek je plně v souladu s českým ústavním pořádkem. Proto navrhujeme, abychom do řízení vstoupili a abychom tam hájili náš postoj, tedy navrhujeme zamítnutí tohoto opozičního návrhu,“ konstatoval ministr Michal Šalomoun.

Ústavní soud se již seznamuje s novou stížností na důchody a posuzuje kvalitu

Vláda vstoupila i do prvního řízení

Vláda se rozhodla vstoupit také do řízení o první ústavní stížnosti, která napadá jednorázové snížení mimořádné valorizace důchodů z června 2023. V této souvislosti připravila rozsáhlou obhajobu, ve které argumentuje, proč bylo nutné valorizaci snížit.

V této souvislosti vláda konstatuje například to, že důchodcům nebylo narušeno legitimní očekávání ohledně výše valorizace, a rozsáhle vysvětluje i to, proč bylo nutné omezení schválit ve stavu legislativní nouze. Detailně je argumentace vlády popsána v tomto článku.

Jednání Ústavního soudu o první stížnosti proběhne 10. ledna a soudci při něm vyslechnou vedle několika odborníků také ministry Mariana Jurečku a Zbyňka Stanjuru. Právě oni dva budou postoj vlády před soudci hájit. Ministerstvo práce a sociálních věcí už dříve uvedlo, že má pro řízení připraveno silné argumenty. Podle ministerstva bylo omezení mimořádné valorizace jediným možným krokem s ohledem na situaci, ve které se stát nachází.

Foto: Úřad vlády ČR

Více k tématu