Vláda chystá nové podmínky pro odložený starobní důchod

Součástí návrhu velké důchodové reformy má být zmírnění podmínek pro přiznání důchodu lidem, kteří během života získali kratší dobu důchodového pojištění, než je požadovaných 35 let. Nárok na takzvaný odložený důchod získají dříve.

Foto: Adobe Stock
Budoucí důchodce přemýšlí o změnách penzí. (ilustrační foto)

Pro získání nároku na starobní důchod je vedle dosažení potřebného věku nutné získat také minimální dobu důchodového pojištění, která činí 35 let, případně 30 let bez započítání náhradních dob.

Část lidí na tuto hranici z různých důvodů nedosáhne a Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) každý rok kvůli tomu zamítne několik tisíc žádostí o důchod. Pokud tito lidé chtějí získat starobní důchod, musí získat další doby důchodového pojištění (například další prací, nebo doplacením pojištění), případně mají možnost počkat na takzvaný odložený starobní důchod.

Jde o alternativu, kterou stanovuje zákon a snižuje požadavek na dobu důchodového pojištění. Je možné jít do důchodu o 5 let později po dosažení důchodového věku a v takovém případě se minimální doba pojištění snižuje na 20 let, případně 15 let bez náhradních dob. (Zároveň je ale nutné dodat, že v tomto případě se vždy počítá důchodový věk muže stejného data narození, snížení věku za děti u žen se nezohledňuje.)

Pokud tedy má například muž důchodový věk 64 let a 4 měsíce a získal pouze 29 let pojištění, může počkat, až mu bude 69 let a 4 měsíce pak důchod získá.

O tři roky kratší čekání

V rámci důchodové reformy, kterou plánuje schválit současná vláda, se má „čekací“ období zkrátit z 5 na 2 roky. Důvodem je, že lidé ve vyšším věku už mnohdy nemohou pracovat a získat tak další doby pojištění.

„Stávající relativně dlouhá doba pojištění, potřebná pro vznik nároku na starobní důchod, odsouvá důchodové nároky těchto osob až do pozdějšího vysokého věku, ve kterém již zpravidla nejsou schopni ekonomické aktivity nebo jsou schopni této aktivity jen v omezeném rozsahu,“ uvádí důvodová zpráva návrhu.

Než podáte žádost o důchod: Co můžete udělat a ohlídat už nyní

Podle stávajících plánů, pokud bude reforma schválena, by toto zmírnění mělo začít platit už od začátku roku 2025. To znamená, že od tohoto okamžiku budou moci lidé získat starobní důchod za mírnějších podmínek, nikoliv však zpětně, pokud tyto podmínky splnili již dříve. Vysvětluje to i následující příklad:

Pan Radek dosáhl důchodového věku dne 1. 1. 2021 a získal 21 let doby pojištění. Ke dni 31. 12. 2024 nedosáhl věku potřebného pro odložený důchod. Pokud budou změny schváleny, starobní důchod mu bude přiznán od 1. 1. 2025, tedy ode dne nabytí účinnosti nové právní úpravy. K tomuto dni totiž již dosáhne věku aspoň o 2 roky vyššího, než je jeho řádný důchodový věk.

Jde v podstatě o alternativní řešení pro lidi s nízkými dobami důchodového pojištění, než které původně vláda plánovala. V programovém prohlášení uvedla, že zkrátí minimální dobu pojištění pro získání nároku na důchod z 35 let na nižší úroveň. Nakonec se zástupci vládních stran a hnutí shodli na tom, že tato doba zůstane zachována, ale zkrátí se čekání na odložený důchod.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu