Plánované zvyšování důchodového věku: Princip přírůstků, účinnost a zlomový ročník 1966

Důchodový věk má být v budoucnu svázán s očekávanou délkou dožití v 50 letech a postupně poroste. Předpokládá to návrh velké důchodové reformy, který představil ministr Marian Jurečka. První růst věku by se měl dotknout lidí narozených v roce 1966. Připravili jsme vysvětlení, jak má nový mechanismus fungovat.

Foto: Adobe Stock
Manželé přemýšlejí o odchodu do důchodu. (ilustrační foto)

V současné době je důchodový věk zastropován na 65 letech, ale lidé, kteří momentálně odcházejí do důchodu, ho zatím mají nižší. Věk nyní každý rok roste, a to mužům i ženám, přičemž ženy s více dětmi jsou zatím stále zvýhodňovány nižším věkem pro odchod do důchodu. Ke sjednocení na hranici 65 let má podle aktuálně platných pravidel dojít u lidí narozených v roce 1972.

Návrh důchodové reformy, který připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, předpokládá, že důchodový věk poroste nad hranici 65 let pro část lidí narozených v roce 1966 a později. Nárůst už ale nebude stanovován mechanicky podle tabulky, jako je tomu doposud, ale bude vycházet z očekávané délky dožití. Půjde tedy o automatický mechanismus.

Cílem je, aby lidé trávili v důchodu průměrně 21 až 22 let, přičemž dnes je to v průměru necelých 24 let. Má se také zrušit současná praxe, kdy každých 5 let vláda přehodnocuje důchodový věk a rozhoduje, jestli se zvýší, či nikoliv. Vše by se tedy mělo obejít bez zásahů politiků, což by mělo zároveň zvýšit předvídatelnost budoucích důchodů.

Počítání každoročních přírůstků

A jak konkrétně má všechno fungovat? Lidé se mají vždy v 50 letech dozvědět, jaký bude jejich důchodový věk. Návrh stanovuje, že se bude vycházet z očekávané délky dožití v 50 letech, což je ukazatel, který zveřejňuje Český statistický úřad (ČSÚ). Každý rok se porovná naděje dožití aktuálních padesátníků s obdobným údajem z roku 2015. Pokud naděje dožití vzroste, zvýší se podle toho také důchodový věk. Takže například zvýšení dožití o 1 měsíc bude znamenat i stejné zvýšení důchodového věku.

Podstatné je, že maximální zvýšení důchodového věku mezi jednotlivými ročníky má činit 2 měsíce. Když bude nárůst délky dožití delší, započítají se nejvýše dva měsíce. Pokud očekávaná délka dožití klesne, zůstane důchodový věk stejný, nedojde tedy k jeho snížení.

Postup určování důchodového věku má být následující:

  • Klíčovým ukazatelem bude naděje dožití v 50 letech. Každý rok se porovná, jak se zvýšila naděje dožití aktuálního ročníku oproti ročníku 1965. Například lidé narození v roce 1975 se během roku 2026 dozví, jaký bude jejich konkrétní důchodový věk.
  • Rozdíl v naději dožití, tedy statistický nárůst, se zaokrouhlí na celé měsíce dolů. A o tuto hodnotu se navýší důchodový věk.
  • Důležitým pravidlem bude, že mezi „sousedními“ ročníky bude narůst důchodového věku omezen maximálně na 2 měsíce. Pokud tedy statistický nárůst bude činit 5 měsíců, navýšení bude jen o 2 měsíce. S případným poklesem důchodového věku se ale nepočítá.

Konkrétní důchodový věk pro aktuální padesátníky vždy stanoví vláda ve svém nařízení. Vždy do konce září bude vydáno nařízení pro lidi, kteří dosáhli 50 let v předchozím roce. Část lidí se tedy dozví svůj důchodový věk až v 51 letech.

Dopad změn na konkrétní ročníky

Počítá se s tím, že nová legislativa má začít platit od roku 2025 a první zvýšení věku se má dotknout lidí narozených v roce 1966. Lidem narozeným do konce roku 1965 se jejich věk nezmění.

První přepočet se bude týkat mužů a žen s méně než 3 dětmi, kteří se narodili v roce 1966 a později. Vzhledem k tomu, že lidé narození před rokem 1973 už dosáhli 50 let v minulosti, v návrhu je již také zpětně stanoven jejich plánovaný zvýšený důchodový věk. Lidé narození v roce 1973 by se svůj důchodový věk měli dozvědět v roce 2024.

Nové důchodové věky jsou následující:

Foto: České důchody

U žen narozených v letech 1966 až 1969, které vychovaly 3 a 4 děti, a u žen narozených v letech 1966 až 1972, které vychovaly 5 dětí, zůstane zachován dosavadní důchodový věk, který je již nyní stanoven. Všechny ženy narozené v roce 1973 a později již budou mít nezávisle na počtu dětí vždy stejný důchodový věk jako muži, který bude teprve stanoven při přepočtu.

Jak je patrné z tabulky, pro ročníky 1969 až 1972 dojde k zastavení růstu důchodového věku. Důvodem je pokles očekávané délky dožití kvůli úmrtím v době pandemie koronaviru. Očekává se, že u lidí narozených po roce 1972 už důchodový věk opět poroste.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu