Důchod v roce 2021 se většině lidí nevyplatí. Vysoké koeficienty vás mohou „obrat“ o tisíce ročně

Lidé, kteří plánovali odchod do důchodu ještě v tomto roce, aby měli nárok na lednovou valorizaci, by měli počkat na rok 2022. Důchodové koeficienty jsou nezvykle vysoké a většině se tak vyplatí pozdější datum přiznání.

Foto: Adobe Stock
Nejistota budoucích důchodců. (ilustrační foto)

Na výši starobního důchodu mají vždy vliv odpracované roky a výdělky od roku 1986 až do konce roku, který předchází žádosti o důchod. A vzhledem k tomu, že platy například v 80. nebo 90. letech byly výrazně nižší než dnes, je nutné každý rok stanovit speciální koeficienty, které růst platů zohledňují.

Těmito koeficienty se pak násobí platy z minulosti, aby odpovídaly platům současným. Například pro rok 1990 je nyní stanoven koeficient 10,7853. Takže pokud někdo v roce 1990 vydělával 3000 korun, pro potřeby důchodu se bere, jako by to bylo 32 355 korun. A platí, že čím více rostou v Česku mzdy, tím vyšší jsou i tyto koeficienty.

Vyplatí se žádat „ponovu“

Nové koeficienty pro výpočet důchodu v roce 2022, které již schválila vláda, jsou nezvykle vysoké, protože mzdy i kvůli mimořádným odměnám zdravotníků velmi rychle rostly. A ukazuje se, že pro většinu lidí není výhodné požádat o důchod v letošním roce. Potvrzuje to i Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

„S ohledem na nastavení nových parametrů pro výpočet dávky důchodového pojištění přiznávané v roce 2022 vše nasvědčuje tomu, že pro všechny příjmové skupiny bude s vysokou pravděpodobností výhodnější požádat o důchod takzvaně ponovu, tedy s datem přiznání v roce 2022. To je rozdíl oproti loňskému roku, kdy bylo zpravidla výhodnější požádat takzvaně postaru, tedy požádat o důchod s datem přiznání spadajícím do roku 2020,“ uvedla pro České důchody mluvčí ČSSZ Jitka Drmolová.

Stovky korun k důchodu navíc

Tuto skutečnost potvrzuje také ekonom Lukáš Kovanda. „Lidé, kteří se chystají do starobního důchodu letos na přelomu roku, letos musí být obzvláště obezřetní. Správným načasováním odchodu si totiž mohou „přihrát“ stovky až tisíce korun měsíčně na důchodu navíc, a to až do konce života,“ uvedl s tím, že lidé, kteří dosáhnou důchodového věku ke konci roku 2021, by si měli posunout datum přiznání penze na první dny roku 2022 nebo později. „V práci by tedy měli takzvaně přesluhovat,“ dodal Kovanda.

Uvedl také příklad, který aktuální situaci ilustruje:

Člověku platícímu důchodové pojištění 46 let, který ještě v zaměstnání pobíral přesně průměrnou mzdu letošního druhého čtvrtletí, 38 275 korun, byl ve třetím letošním čtvrtletí přiznán důchod 18 376 korun. Po valorizaci bude tento důchod v příštím roce činit 19 219 korun. Pokud ale ten samý člověk počká s přiznáním důchodu ideálně na 1. ledna 2022, bude měsíčně pobírat 20 173 korun, tedy o 954 korun více než kolik činí valorizovaný důchod přiznaný v roce 2021.

Odsunutí přiznání starobního důchodu je nejvíce výhodné pro lidi s vyššími příjmy. Například u nadprůměrné mzdy ve výši 60 000 korun si lidé posunutím žádosti na leden či pozdější měsíc mohou „přilepšit“ zhruba 1300 korun. Posun se ale vyplatí i většině lidí s průměrnými nebo mírně podprůměrnými výdělky.

Do důchodu se nepočítá vše: Tyto situace si ohlídejte, aby nevznikly mezery

Kontrolní výpočty jsou náročné

Situaci ale nelze zcela zobecňovat, protože některým lidem, zvláště těm s nízkými příjmy nebo těm, kteří jsou v evidenci úřadu práce, se může vyplatit požádat o důchod už během letošního listopadu. Roli hraje také správné načasování, protože výši důchodu ovlivňují nejen výdělky a koeficienty, ale také celé roky důchodového pojištění nebo 90denní cykly, které jsou důležité pro předčasný důchod. Vždy je proto dobré provést kontrolní výpočet, jestli se vyplatí přiznání důchodu v roce 2021, nebo v roce následujícím.

CO KDYŽ UŽ JSTE POŽÁDALI?

Pokud jste již žádost o důchod podali, není nutné panikařit. Pokud vám ještě nedorazilo rozhodnutí o přiznání důchodu, zajděte osobně na pobočku sociální správy a požádejte o změnu. V případě, že už rozhodnutí máte, lze datum přiznání změnit do 30 dnů od rozhodnutí.

Poradenství v tomto ohledu poskytují také přímo úředníci ČSSZ. „Bez objednání termínu jsou pracovníky klientských pracovišť poskytovány obecné konzultace či poradenství k budoucím důchodovým nárokům. Pracovníci klientských pracovišť provádějí také složitější, specifické konzultace, včetně vyhotovení informativního výpočtu důchodu, nebo různých variant, tedy vyhotovují také varianty přiznání a výpočtu důchodu před koncem roku nebo na začátku roku dalšího. Informativní výpočet důchodu je odborný a časově náročný úkol, který zahrnuje předchozí odbornou přípravu a kontrolu podkladů, provedení vlastního výpočtu a nezbytného vysvětlujícího komentáře,“ vysvětlila Jitka Drmolová.

Dodala, že na kontrolní výpočet je nutné se předem objednat, ale není možné ho vždy vyžadovat. „Na vyhotovení informativního výpočtu důchodu nemá klient právní nárok, neboť provádění této činnosti není ukotvené v zákoně o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, jde tedy o službu prováděnou nad rámec zákona,“ dodala mluvčí.

Žádost o důchod dříve i později

Starobní důchod se vždy přiznává k určitému datu, ke kterému se provede také výpočet důchodové částky. Není ale nutné podat žádost přesně v tento den, žádost lze sepsat až čtyři měsíce před tímto datem, případně tak lze učinit i zpětně.

Vše se provádí výhradně osobně na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, rozhodnutí od přiznání důchodu poté dorazí písemně do 90 dnů. Podrobně jsme postup žádosti o starobní důchod popsali v tomto článku.

K žádosti o důchod je nutné vzít občanský průkaz či pas a podle potřeby také další doklady, zvláště pokud máte v evidenci důchodového pojištění nějaké mezery. Ženy například kvůli sníženému důchodovému věku dokládají počet vychovaných dětí, muži zase mohou potřebovat doklady o vojně. Seznam užitečných dokumentů si můžete prohlédnout zde.

Více k tématu