Doplatek k mimořádné valorizaci se nechystá: Podle Pirátů je to ke zvážení

Součástí řádné lednové valorizace byl letos poprvé doplatek, při kterém důchodci dostali poměrnou částku od 1. ledna do dne předcházejícího výplatnímu dni. Mimořádná valorizace však tento doplatek nemá a jeho zavedení ministerstvo práce a sociálních věcí ani politici zatím neplánují.

Foto: Adobe Stock
Důchodci sledují aktuální inflaci. (ilustrační foto)

Lednová valorizace má od roku 2022 podobu dvou částek, a to řádnou výplatu již valorizovaného důchodu a poměrný doplatek valorizace, který řeší nespravedlnost toho, že důchodci mají odlišné výplatní dny. Každý tak dostane poměrnou částku navýšení od 1. ledna až do dne, který předchází výplatnímu dni, což pro většinu důchodců znamená několik stokorun navíc.

Tuto novinku prosadili Piráti, konkrétně Mikuláš Ferjenčík. Argumentoval tím, že důchodci s pozdějším termínem výplaty důchodů jsou ochuzeni, protože se jim důchod reálně nezvyšuje od 1. ledna, ale až ke dni výplaty. A proto vznikla novela zákona o důchodovém pojištění, která doplatek zavedla.

Jenže při změně zákona Ferjenčík upravil pouze paragraf, který řeší řádnou valorizaci, a ten, který řeší mimořádnou valorizaci, zůstal v původní podobě. Zda šlo o záměr, nebo opomenutí, není jasné, ale výsledkem je, že červnová mimořádná valorizace (ani pravděpodobná další valorizace na podzim) doplatek neobsahuje. Důchodci tedy dostanou pouze jednu částku, podobně jako to bylo dříve.

I když je tento rozdílný přístup u řádné a mimořádné valorizace evidentní, změna se v současné době nechystá. „Šlo o pozměňovací návrh poslanců v minulém volebním období, který se týkal pouze data pravidelné valorizace, nikoli valorizace mimořádné, která nadále náleží až od splátky důchodu v tom kalendářním měsíci, od kterého se důchody mimořádně zvyšují. O změně souvisejícího právního předpisu aktuálně neuvažujeme,“ uvedl pro České důchody Jakub Augusta z mediálního oddělení ministerstva práce a sociálních věcí.

Jsou jiná urgentní témata

Mikuláš Ferjenčík, který změnu navrhl a prosadil, už v tomto volebním období není poslancem, takže změnu v legislativním procesu již prosazovat nemůže. A v současné době novelu zákona nechystají ani další poslanci Pirátů.

„Jsme moc rádi, že se nám podařilo u běžné valorizace napravit zmíněnou nespravedlnost. O dalších úpravách se nyní vzhledem k řadě jiných urgentních témat nejednalo, do budoucna to je samozřejmě ke zvážení,“ řekla v rozhovoru pro České důchody pirátská poslankyně Olga Richterová. Neupřesnila však, kdy v budoucnu by se Piráti nebo celá koalice mohli touto změnou zabývat.

Případná změna v zákoně by nebyla složitá, stačilo by změnit několik slov v paragrafu, který ošetřuje mimořádnou valorizaci, podobně jako to bylo u valorizace řádné. Nyní zákon stanovuje, že důchody se mimořádně „zvyšují od splátky důchodu splatné v pátém kalendářním měsíci následujícím po kalendářním měsíci, v němž růst cen dosáhl aspoň 5 %.“ Nově by mělo v paragrafu být, že se zvyšují od 1. dne měsíce, kdy mimořádná valorizace proběhne.

Třetí valorizace důchodů možná už na podzim: První komentář Jurečkova ministerstva a výpočty

Příležitosti ke změně už letos

Vzhledem k tomu, že jde o drobnou změnu, mohli by ji politici prosadit už v tomto roce, protože se chystají nejméně dvě změny zákona o důchodovém pojištění. V červnu bude ministerstvo práce a sociálních věcí předkládat novelu, která opraví chyby v souvislosti s dřívějším důchodem pro pracovníky IZS (integrovaného záchranného systému). V září se pak chystá novinka, která sníží důchody významným představitelům minulého komunistického režimu. V obou případech by politici mohli podat pozměňovací návrh, který by doplatek u mimořádné valorizace zavedl.

I kdyby se změnu podařilo prosadit, je nepravděpodobné, že by se doplatek stihl realizovat už u letošních mimořádných valorizací. Česká správa sociálního zabezpečení již totiž červnovou valorizaci připravuje. A pokud bude schválena i druhá mimořádná valorizace na podzim, její přípravy téměř jistě začnou ještě předtím, než doběhne případný legislativní proces, který by doplatek zaváděl. Každopádně bude záležet na politicích, kdy a zda vůbec se na doplatek zaměří.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu