Hasiči, policisté a záchranáři dřívější důchod nezískají. Politici schválili chybný zákon

Politici v průběhu léta schválili, že pracovníci integrovaného záchranného systému získají od roku 2023 nárok na předčasný důchod bez finančních sankcí. Jenže novela zákona obsahuje chyby a úředníci pravděpodobně všechny žádosti zamítnou.

Foto: Adobe Stock
Dřívější důchod pro hasiče a další složky IZS se komplikuje. (ilustrační foto)

Zákon o důchodovém pojištění nyní obsahuje ustanovení, podle kterého mají nárok na dřívější důchod všichni lidé, kteří byli alespoň 20 let pracovně zařazeni ve složkách integrovaného záchranného systému (IZS). V praxi to má fungovat tak, že by odešli do předčasného důchodu, aniž by jim byla penze finančně krácena.

V současné době platí, že pokud je řádný důchodový věk nižší než 63 let, lze odejít do předčasného důchodu až o 3 roky dříve. V případě důchodového věku, který je vyšší než 63 let, je možné odejít až o 5 let dříve, nejdříve však v 60 letech. Ve všech případech přitom platí, že dochází ke krácení důchodu. Čím dříve do předčasného důchodu lidé odcházejí, tím nižší důchod mají.

Úřad žádosti zamítne

Hasiči, policisté, záchranáři a další pracovníci IZS mají mít výjimku a v případě odchodu do předčasného důchodu by neměli být finančně trestaní. Novinku schválili politici jako pozměňovací návrh při schvalování mimořádného příspěvku k valorizaci důchodů. Jenže schválená změna zákona obsahuje nepromyšlené nepřesnosti a je velmi pravděpodobné, že Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) bude všechny takové žádosti zamítat.

„Pozměňovací návrh byl zpracován po věcné i legislativní stránce nekoncepčně a nesrozumitelně a nelze podle něj zamýšlený cíl realizovat. MPSV na tyto skutečnosti upozorňovalo před projednáváním v Poslanecké sněmovně a následně i v Senátu, přesto byl pozměňovací návrh schválen,“ uvedla pro portál České důchody Jaroslava Sladká z tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí.

Podle názoru ministerstva není novinka proveditelná v praxi. A bez dodatečných legislativních úprav reálně není možné splnit podmínky, které by přiznání nekráceného předčasného důchodu zajistily. „Předčasný starobní důchod je starobní důchod, na který vznikl nárok před dosažením důchodového věku, proto nárok na něj nemůže být podmíněn dosažením důchodového věku,“ uvedla Jaroslava Sladká.

Zjednodušeně to znamená, že takový hasič či policista by musel splnit podmínky, které se vzájemně vylučují. Tedy aby kromě 20 let odpracovaných ve složkách IZS dosáhl nejen věku pro předčasný důchod, ale zároveň také řádného důchodového věku. „Pokud by nebyla schválena změna této právní úpravy, ČSSZ by nemohla ve věci sníženého důchodového věku (bez sankce za předčasnost) příslušníků IZS rozhodovat jinak, než vydávat zamítavá rozhodnutí,“ upřesnilo ministerstvo.

Problematický okruh lidí

Chybou novely je i to, že neobsahuje žádné procesní postupy, třeba jak práci v IZS prokazovat a jak by vše měli úředníci zpracovávat. Problematický je také okruh pracovníků, kterých by se měl dřívější nesankcionovaný důchod týkat. „Pokud jde o složky IZS, ty vymezuje zákon o integrovaném záchranném systému. Návrh se vztahuje na velmi široký okruh osob – základní složky a ostatní složky IZS i na všechny pracovníky ostatních složek IZS, kteří se účastní zásahů jen příležitostně na vyžádání,“ vysvětlila Jaroslava Sladká pro České důchody.

V podstatě by tak měli nárok na dřívější důchod i lidé, kteří ve složkách IZS nepracují takzvaně na plný úvazek, ale jsou v případě potřeby přivoláváni k různým zásahům. Typicky jde například o dobrovolné hasiče. „Nárok na nekrácený „předčasný“ starobní důchod by tak mohl vzniknout i při velmi krátké době účasti na akcích IZS, například kratší než 1 rok, což je zcela neodůvodněné,“ uvedlo ministerstvo práce a sociálních věcí.

Do důchodu lze nyní odejít nejdříve v 58 letech: Přehled všech věkových podmínek

Nutná je rychlá oprava zákona

Ministerstvo uvedlo, že nyní je nutné rychle provést opravu zákona, aby bylo možné nekrácené předčasné důchody přiznávat. Novinka sice začíná platit až od začátku roku 2023, nicméně žádost o důchod lze podávat až 4 měsíce před začátkem důchodu. První hasiči, policisté nebo záchranáři by tedy mohli žádat o důchod už v září 2022. Na přípravu a schválení novely je tak jen velmi omezený čas.

„V tuto chvíli nelze předjímat, jakým způsobem bude tato problematika v následujícím roce upravena. Podoba nové právní úpravy bude zpracována na základě pokynu nového vedení ministerstva. Lze však navázat na již zpracovanou právní úpravu, kterou připravilo MPSV a která již prošla řádným připomínkovým procesem, včetně schválení Legislativní radou vlády,“ řekla Sladká z tiskového oddělení s tím, že jde o již existující návrh na dřívější důchody pro náročné profese, ke kterému by se doplnili právě záchranáři.

Novým ministrem práce a sociálních věcí se stal Marian Jurečka, který pro chybný zákon také hlasoval. Sám ale zatím mezi aktuální priority legislativní opravu této chyby nezařadil. „Pro nadcházející dny mám dvě priority. V příštím týdnu chci realizovat kroky, které pomohou řešit situaci lidí existenciálně zasažených skokovým nárůstem cen energií. Na začátku ledna je pak nutné jasně říct poskytovatelům sociálních služeb, jak budeme fungovat v rámci rozpočtového provizoria bez ohrožení péče, kterou klientům poskytují,“ napsal Jurečka na svém Facebooku.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu