Olga Richterová: Příliv uprchlíků nesmí být záminkou, aby byla důchodová reforma vymlčena

Je dobře, že zákon bere v potaz současné zdražování a důchody budou rekordně navýšeny. Zároveň je ale nutné zajistit udržitelnost a férovost důchodů. Je o tom přesvědčena poslankyně za Piráty Olga Richterová. V rozhovoru pro České důchody také řekla, že reforma nesmí „být vymlčena“, jako se to stalo v případě vlády Andreje Babiše.

Foto: Česká pirátská strana
Poslankyně a místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová.

Piráti před časem prosadili takzvaný doplatek k valorizaci. Bohužel se týká jen řádné lednové valorizace, nikoliv mimořádné valorizace, což část důchodců zklamalo. Nechystají v tomto ohledu Piráti změnu, která by doplatek zajistila i při mimořádné valorizaci?

Jsme moc rádi, že se nám podařilo u běžné valorizace napravit zmíněnou nespravedlnost. O dalších úpravách se nyní vzhledem k řadě jiných urgentních témat nejednalo, do budoucna to je samozřejmě ke zvážení.

Zároveň máme radost, že dojde v červnu k mimořádné valorizaci důchodů. Nyní se snažíme prosadit, aby obdobnou podporu dostaly také rodiny s malými dětmi ve formě vyšší rodičovské, protože nechceme opomíjet ani další skupiny obyvatel, které mají problém s placením složenek. Rovněž chceme, aby byla i rodičovská navázaná na inflaci, stejně jako penze, a v případě skokového růstu cen aby došlo k jejímu automatickému navýšení.

Jednáme rovněž s partnery o další úlevě pro lidi v energetické krizi, což se týká i seniorů. Už před pár měsíci jsme navrhli takzvaný energetický bonus. Věříme totiž, že by měl stát vrátit domácnostem část peněz, které vybere nyní navíc kvůli drahotě. O konkrétních krocích diskutujeme v rámci vládní koalice, jsme otevření všem návrhům, které pomohou v náročných časech lidem.

Na valorizace musíme zajistit peníze

Mimořádná valorizace se vypočítává pouze ze zásluhové části důchodu, takže politici opět hovoří o průměrném zvýšení kolem 1000 korun, ale lidé s nízkým důchodem zpravidla dostanou jen pár nízkých stokorun. Rozdíly mezi vysokými a nízkými důchody jsou v tomto ohledu výraznější než u řádné valorizace. Měla by vláda přistoupit k nějakému mimořádnému doplatku pro chudší seniory?

Uvědomuji si, že jde opravdu o problém. Týká se zejména lidí s nižším stupněm invalidity, nebo lidí s nízkým počtem odpracovaných let před vznikem invalidity. Ale i některých starobních důchodů. Valorizace základní složky by měla určitě smysl. Takto velké kroky ale nelze dělat bez hlubší reformy důchodového systému, na které se intenzivně pracuje.

Lidem s nejnižšími důchody je třeba podat pomocnou ruku skrze cílené podpory, řada z nich nalezne podporu v našem sociálním systému. A co nejrychleji je nutné přijít s dlouhodobým řešením.

Jsme rádi, že zákon bere v úvahu současnou tíživou situaci a po řádné a pravděpodobných dvou mimořádných valorizacích bude důchodcům během jednoho roku rekordně navýšen důchod v průměru s výrazným odstupem nejvíce v historii země. Naším úkolem je i v krizi zajistit na valorizaci prostředky v rozpočtu. 

Jak Piráti vnímají chystaný návrh ministra Mariana Jurečky ke snížení důchodů komunistických prominentů za minulého režimu?

Tento krok měl přijít hned po revoluci. Novela zákona by se dotkla důchodů, které pobírají členové tehdejší vlády, někdejší funkcionáři KSČ či důstojníci StB. Těmto osobám se důchody nebudou brát celé. Nově bude nastavena výše důchodu tak, že se až na výjimky nezohlední jejich příjem za období výkonu politické či jiné funkce pro stát za minulého režimu. Zákon byl v podobném znění schválen v minulém roce také na Slovensku.

Finální plány vlády s důchody: Tři složky, změny v dobách pojištění a novinky ve výpočtu

Důchody musí být férové

Momentálně již začaly práce na důchodové reformě. Jaké mají Piráti priority a jak se zapojují do přípravy?

Postoj Pirátů k důchodové reformě je v souladu s programovým prohlášením vlády, na jehož tvorbě jsme se intenzivně podíleli. Do činnosti poradního týmu ministerstva práce a sociálních věcí pro reformu důchodů je také zapojen náš zástupce Tomáš Martínek. Prioritou zůstává zajištění dlouhodobé finanční udržitelnosti důchodového systému a jeho férové nastavení.

Někteří ekonomové říkají, že příchod uprchlíků z Ukrajiny lze využít právě k řešení důchodové reformy. Pokud se zapojí do pracovního procesu a zůstanou, zlepší to výběr sociálního pojištění v dalších letech. Jak tuto teorii vnímáte?

Příchod uprchlíků v produktivním či dětském věku nám může pomoci, pokud se zapojí do pracovního procesu. V bezprecedentní situaci, v jaké se dnes nacházíme, však nemůžeme predikovat, jak bude jejich pobyt tady vypadat. Nemůžeme se spoléhat na to, že jejich příchod sám o sobě něco vyřeší, zároveň ale vidíme, že urychluje některé procesy.

Neměli bychom zapomínat ani na to, že se mladí Ukrajinci a Ukrajinky chtějí vrátit domů, pokud se situace na Ukrajině zlepší. Příliv uprchlíků nesmí být záminkou k tomu, aby byla důchodová reforma vymlčena tak, jak to udělala bývalá vláda Andreje Babiše.

Foto: Česká pirátská strana

Více k tématu