Valorizaci důchodů čeká změna: Lednová částka se spočítá jinak

Přijetím zákona, podle kterého důchodci dostanou příspěvek 5000 korun, došlo také ke schválení změny pravidel každoroční lednové valorizace. Lednový důchod se od roku 2022 bude počítat jinak a důchodci v praxi dostanou o něco více peněz.

Unsplash/Elien Dumon
Senioři se těší na valorizaci důchodů. (ilustrační foto)

Nenápadná změna zákona o důchodovém pojištění přinese od ledna 2022 změnu ohledně výpočtu každoroční lednové valorizace důchodů. V současné době dochází k valorizaci vždy ke dni výplaty důchodů a u jednotlivých lidí se tak datum valorizace liší. Nově bude valorizace vždy od 1. ledna pro všechny a poměrné peníze mezi tímto datem a výplatou důchodu budou doplaceny navíc.

Legislativní změnu navrhl poslanec Mikuláš Ferjenčík (Piráti), politici ji schválili a je již platná, protože ji podepsal prezident republiky. Valorizace podle nových pravidel se bude počítat od 1. ledna 2022.

O co přesně jde?

Každý důchodce má výplatu důchodu v jiný den, někdo ho dostává už na začátku měsíce, jiný až v druhé polovině. Je to tak dáno zákonem, nicméně ten nijak nezohledňuje každoroční valorizaci. Ta je sice vždy od ledna, ale fakticky ji lidé dostávají až ke dni výplaty důchodů.

Představme si dva seniory:

Pan Josef má výplatu starobního důchodu stanovenou na 6. den v měsíci, a první valorizovaný důchod tak dostane už 6. ledna. Naproti tomu pan Adam má výplatu důchodu stanovenou na 24. den v měsíci, a valorizovaný důchod tak dostane až 24. ledna. Pan Adam tak podle některých názorů každý rok přichází o část peněz valorizace za leden, což je podle některých názorů nespravedlivé.

A právě tato nespravedlivost by se měla změnit. „Můj návrh toto napravuje. Za dny v lednu, kdy lidé nedostávají valorizaci, ji nově budou dostávat ve formě doplatku k novému důchodu. Důchodce, který ho dostává 4. ledna, dostane doplatek za 4 dny, ten kdo 20. ledna, dostane doplatek za prvních 20 dnů v měsíci. Půjde o poměrnou částku navýšení navíc,“ vysvětlil poslanec Ferjenčík pro České důchody.

Valorizace 2021: Spočítejte si, o kolik se vám zvýší důchod

Většina dostane v lednu více

Podívejme se, jak by to vypadalo v praxi u pana Josefa a Adama pro důchod 14 000 korun. Valorizace pro rok 2021 by činila 807 korun.

  • Podle současných pravidel by pan Josef dostal 6. ledna 14 807 korun a pan Adam by dostal 24. ledna také 14 807 korun.
  • Podle nových pravidel by pan Josef dostal ještě navíc 156 korun za prvních 6 dnů, celkem by tedy dostal 6. ledna důchod 14 963 korun. Naproti tomu pan Adam by dostal navíc 624 korun za prvních 24 lednových dnů. Tedy 24. ledna by dostal důchod celkem 15 431 korun. Od dalších měsíců by již bylo vše stejné, tedy oba by dostali standardní valorizovaný důchod 14 807 korun.

Změna se týká všech druhů důchodů, které jsou valorizované. Jde tedy o důchody starobní, invalidní, sirotčí i vdovské (vdovecké).

Více k tématu