Jurečka chce snížit důchody předním komunistům. Věznění disidentů se započte jako pojištění

Prominentní komunisti a představitelé minulého režimu by mohli mít nižší důchod. Jde o opatření, které opět navrhne ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Napravit chce také situaci vězněných disidentů, kteří nemají nárok na starobní důchod.

Foto: Úřad vlády ČR
Ministr Marian Jurečka.

Vysoce postavení komunisté, straničtí pracovníci nebo lidé v bezpečnostních složkách za minulého režimu by mohli mít nižší důchod. Už minulý rok to navrhoval Marian Jurečka a nyní chce stejnou věc prosadit jako ministr.

„Je to důležité z hlediska elementárního principu spravedlnosti. Byť i mě osobně mrzí, že tento krok nepřišel dřív. Má to ale smysl pořád, protože tady máme jednotky tisíců lidí, kteří tenkrát byli aktivními činiteli orgánů totalitní komunistické moci,“ uvedl Jurečka v rozhovoru pro portál Aktuálně.cz s tím, že bude vycházet ze svého staršího návrhu.

Důchody přes 20 tisíc

Podle návrhu by se lidem, kteří pro komunistický režim vykonávali službu v určitých exponovaných pozicích, snižoval důchod. Jejich práce pro režim do roku 1989 by se vůbec nepočítala jako doba důchodového pojištění a reálně by tak nebyly započítány ani výdělky z této práce. „Nechceme, aby brali důchody na základě platů z doby, kdy je měli nadprůměrné, ale aby se to bralo jako doba vyloučená. To v důsledku znamená, že se jim důchod sníží,“ konstatoval ministr s tím, že tito lidé dnes běžně pobírají důchod 20 až 30 tisíc korun.

Loňský Jurečkův návrh zákona stanovuje, že snižování důchodů by se týkalo přesně vymezených okruhů lidí. Šlo by zejména o tyto osoby:

  • Vysoce postavení politici, například členové vlády, ministři a poslanci.
  • Zaměstnanci Ústředního výboru Komunistické strany Československa.
  • Zaměstnanci Ministerstva vnitra, Ministerstva národní bezpečnosti, Ministerstva národní obrany a další zaměstnanci odpovědní za řízení Sboru národní bezpečnosti, Státní bezpečnosti, Pohraniční stráže nebo Zpravodajské správy Generálního štábu Československé lidové armády.
  • Lidé působící ve Státní bezpečnosti, zpravodajských službách nebo v Pohraniční stráži.
  • Lidé působící ve státních orgánech nebo organizacích, které mohly zasahovat do života občanů.

Jurečka plánuje, že okruh osob bude podobný. Nyní chce návrh doladit, a proto pracovníkům svého ministerstva zadal, aby změny připravili a zapracovali do již připravované novely zákona o důchodovém pojištění. Na přípravě zákona se podílí také Ústav pro studium totalitních režimů, a pokud se vše stihne připravit, měla by novela začít platit už od začátku roku 2023. Zákon po předložení musí schválit poslanci, senátoři a podepsat prezident.

Marian Jurečka uvedl, že by snížení důchodů předním komunistickým představitelům mohlo přinést úspory v celkové výši 150 až 300 milionů korun. Samotné úspory však nejsou důvodem, proč chce situaci řešit. „Návrh nedávám proto, že bych chtěl hledat úspory v důchodovém systému, ale kvůli principu spravedlnosti. Ti lidé se podíleli na udržení režimu u moci a měli z toho mnoho benefitů – třeba nárok na dostupné bydlení, přeskakovali pořadníky při čekání na auto a podobně,“ upřesnil v rozhovoru.

Novinka pro disidenty

Nově by se také měla do důchodu jako důchodové pojištění počítat doba, kdy byli lidé vězněni z politických důvodů. To by mělo pomoci hlavně disidentům, kteří za minulého režimu nemohli sehnat práci nebo byli delší dobu ve vězení.

„Chci prosadit, aby se výkon trestu u vězněných odpůrců režimu započítal do doby, která je nutná k nároku na důchod,“ řekl Jurečka s tím, že by to mělo pomoci především perzekuovaným lidem, kteří v některých případech právě kvůli vězení ve stáří nezískali starobní důchod, protože jim chybí 35 let pojištění.

Všechna opatření z chystané novely zákona by se měla týkat jak stávajících, tak budoucích důchodců. Takže například bývalým významným komunistům, kteří jsou již v důchodu a opatření by se jich týkalo, by se důchod od roku 2023 snížil. A disidenti, kteří nyní nárok na důchod kvůli chybějícím odpracovaným rokům nemají, by nově získali nárok na důchod.

Foto: Úřad vlády ČR

Více k tématu