Úředníci ČSSZ upozornili na seznam nezbytností před důchodem, týkají se každého

Pokud se v dohledné době chystáte požádat o starobní důchod, měli byste udělat několik důležitých věcí, aby vše proběhlo bez potíží. Česká správa sociálního zabezpečení upozornila, na co je nutné se připravit.

Foto: Adobe Stock
Žena přemýšlí o svém budoucím důchodu. (ilustrační foto)

Postup žádosti o důchod je přesně stanovený a není možné ho obcházet nebo zjednodušovat. Každý, kdo se do důchodu chystá ještě v tomto roce nebo během prvních měsíců roku 2022, by měl věnovat pozornost radám, které nyní zveřejnila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

„Nezapomeňte, že samotný nárok na důchod ještě neznamená, že vám důchod začne automaticky chodit na účet nebo na poštu. Je potřeba si o něj požádat, a to osobně na OSSZ podle místa vašeho trvalého bydliště. Žádost o důchod s vámi sepíše pracovník oddělení důchodového pojištění,“ upozornil úřad.

Zároveň připravil seznam nezbytností, které je nutné brát v potaz. Celkem jde o pět důležitých bodů, které se týkají všech budoucích důchodců:

1. Ověřte věk a minimální roky pojištění

Ověřte si, jaký je váš důchodový věk a jakou dobu musíte být důchodově pojištěni, abyste důchod mohli začít pobírat, radí úředníci ČSSZ. Pro zjištění důchodového věku připravil portál České důchody jednoduchou kalkulačku, kde si můžete věk spočítat. Minimální doby pojištění zase rozebíráme v tomto článku. Stručně řečeno: Potřebujete 35 let důchodového pojištění včetně náhradních dob nebo 30 let odpracovaných let (bez náhradních dob).

2. Sledujte své evidované doby

Měli byste sledovat odpracované roky i náhradní doby, které o vás ČSSZ eviduje. „Jednou ročně si můžete nechat zpracovat informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP). Zažádat o něj lze prostřednictvím ePortálu ČSSZ, případně formou písemné žádosti zaslané na adresu: ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5,“ uvedl k tomu úřad.

Důchodový výpis IOLDP odhalí mezery v pojištění a věci, které stát neeviduje

3. Shromážděte potřebné doklady

Vzhledem k tomu, že ne všechny doby pojištění stát eviduje, vyžaduje procedura žádosti o důchod i doložení nezbytných dokladů. „Pro podání žádosti o důchod budete potřebovat i další doklady, a to o dobách, které ČSSZ nemá ve své evidenci. Jde o takzvané náhradní doby pojištění. Týká se to například dob studia, vojenské a civilní služby a také péče o dítě, případně péče o osoby závislé na pomoci jiné osoby. Tyto doby je třeba dokládat prostřednictvím dokladů, které o těchto náhradních dobách pojištění svědčí,“ nabádá ČSSZ. Připravili jsme také užitečný článek, který vám s doklady poradí.

4. Načasujte žádost o důchod

„Žádost o důchod lze podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Fakt, že dosáhnete důchodového věku, neznamená, že si o důchod musíte zažádat. Lze tak učinit i později,“ uvádí ČSSZ s tím, že pokud se rozhodnete dál pracovat, toto „přesluhování“ se pozitivně odrazí na výši vašeho budoucího důchodu.

5. Zvolte si způsob vyplácení důchodu

Před samotnou žádostí o důchod byste už měli být rozhodnuti, jakým způsobem vám bude důchod doručován. Zvolit si můžete doručení složenkou přes Českou poštu, nebo zasílání na účet. „Pokud si chcete zařídit zasílání důchodu na účet, je třeba, aby byl veden na vaše jméno, případně na vašeho manžela/vaši manželku. V tomto případě je potřeba doložit ještě potvrzení od banky, že k účtu máte dispoziční oprávnění. Vyplácení důchodu na účet vašeho potomka ani vnuka či vnučky možné není,“ upozorňuje ČSSZ.

Rádce: Jak vznikají mezery v pojištění a proč mohou snižovat důchod

Užitečné rady k žádosti o důchod

Před tím, než se vydáte žádat o důchod, mějte na paměti i následující informace:

  • Podat žádost o důchod je možné kterýkoliv úřední den.
  • Je možné si dopředu sjednat konkrétní termín prostřednictvím služby online objednání na webu ČSSZ.
  • Sepsání žádosti může trvat docela dlouho. Je totiž nutné uvést a ověřit mnoho údajů, mimo jiné i to, zda jste pracovali v zahraničí, jestli máte exekuci nebo jste v insolvenci.
  • Pokud některé důležité doklady (kromě průkazu totožnosti) nemáte k dispozici, můžete o důchod požádat. Zbývající doklady, které předložíte dodatečně, budou také následně posouzeny a zohledněny.
  • Měli byste si dopředu naplánovat datum reálného odchodu do důchodu, protože se počítá vždy celých 365 dnů důchodového pojištění. Jaké dopady může mít nevhodně zvolené datum, rozebíráme v tomto článku.

Minimální doba pojištění pro získání nároku na důchod je vysoká a v případě dlouhé nemoci, pobírání invalidního důchodu nebo při dlouhodobé nezaměstnanosti může být problém této hranice dosáhnout. Je proto nutné dopředu počítat s tím, že do důchodu se některé životní situace vůbec nepočítají, a u některých náhradních dob navíc dochází k automatickému krácení na 80 procent.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu