Počty dětí, délka péče i žádosti: Časté nejasnosti kolem výchovného k důchodu

Výchovné za děti, které bude od ledna 2023 vypláceno k důchodu, má už jasné parametry. Řada současných i budoucích důchodců má ale stále nejasnosti ohledně způsobu vyplácení i toho, kdo má na výchovné nárok a kdo o něj bude žádat. Připravili jsme proto odpovědi na nejčastější otázky.

Foto: Adobe Stock
Přiznání výchovného má svá pravidla. (ilustrační foto)

Výchovné schválili politici v roce 2021 a začne platit od ledna příštího roku. Jde o pravidelný bonus ve výši 500 korun ke starobnímu důchodu za každé vychované dítě, a to vždy pro jednoho z rodičů, který se staral o dítě delší dobu. Samozřejmě na výchovné mají nárok i další lidé, kteří výchovu dítěte zajišťovali, například lidé, kteří si dítě osvojili nebo ho měli v pěstounské péči.

Legislativa k výchovnému je poměrně složitá a navíc obsahuje takzvané přechodné období, které řeší přiznání výchovného pro stávající důchodce. Výsledkem je řada podmínek a omezení vyvolávajících mezi lidmi nejasnosti. Vidíme to i na přibývajícím množství dotazů, které nám v souvislosti s výchovným přicházejí do redakční schránky.

Připravili jsme proto odpovědi na nejčastější otázky, které se výchovného týkají:

Jak dlouho musí trvat výchova, aby vznikl nárok na výchovné?

Abyste získali nárok na výchovné, musíte splnit jednu z podmínek takzvané výchovy, tedy doby, kdy se o dítě staráte (vychováváte ho). Musíte ho vychovávat alespoň 10 let před dosažením jeho zletilosti. Pokud se muž nebo žena ujme péče o dítě po dosažení 8 let věku dítěte, musí pečovat alespoň 5 let a nesmí péči přerušit až do jeho zletilosti. Podmínka výchovy je splněna také v případě zemřelého dítěte, pokud se dožije alespoň 5 let.

Mají na výchovné nárok pouze rodiče dětí?

Nikoliv. Nárok na výchovné může získat kdokoliv, kdo splní podmínky pro výchovu. Kromě samotných rodičů to může být také například pěstoun nebo příbuzní, kteří získají dítě do péče například kvůli úmrtí rodičů. Výchova se může počítat také u přivdaných nebo přiženěných dětí. Musí jít ale o právně uznanou výchovu.

Příklad: Paní Anna se podruhé vdala, její nový manžel má jedno 9leté dítě z předchozího manželství, které mu bylo svěřeno do péče. Pokud se Anna bude o toto dítě starat převážně ona alespoň až do jeho zletilosti, počítá se to, jako by ho vychovávala ona a získá i nárok na výchovné. Nárok na výchovné naopak ztratí matka dítěte, protože o něj nepečovala alespoň 10 let.

Příklad: Paní Jiřina je rozvedená a má jedno dítě svěřené do péče. Zároveň má nového partnera, se kterým žije a který má dvě dcery. Matka dcer se k dětem nehlásí a vůbec se o ně nestará, takže je v podstatě od 6 let vychovává paní Jiřina. Se svým partnerem ale není sezdána, takže právně nelze tuto výchovu uznat, a tudíž paní Jiřina nebude mít na výchovné za obě dcery nárok. Výchovné získá jen za své vlastní dítě, její partner získá výchovné za obě své dcery.

Kdo může ztratit nárok na výchovné?

Je stanovena skupina rodičů, kteří dítě sice vychovávali, ale na výchovné nakonec nárok nezískají. Jde zejména o rodiče, který se dopustil na svém dítěti trestného činu, ať už jako pachatel nebo spolupachatel. Dále výchovné nezískají lidé s transformovaným důchodem, kteří během života nezískali minimální dobu důchodového pojištění. Kompletní přehled lidí, kteří na výchovné nebudou mít nárok, najdete v tomto článku.

Příklad: Paní Marie má 66 let, je čerstvě vdova a zároveň pobírá starobní důchod, který získala transformováním z invalidního důchodu, když dosáhla 65 let. Za život má jen 23 let důchodového pojištění, protože si kvůli své nemoci nemohla dlouho najít práci. A přestože vychovala 2 děti, které vystudovaly, dnes pracují a mají své rodiny, nezíská nárok na výchovné.

Výjimky u výchovného k důchodu: Přehled lidí, kteří nezískají nárok na 500 korun za děti

Proč nemají nárok na výchovné invalidní důchodci a důchodci s transformovaným důchodem, kteří vychovávali děti?

Jde o politické rozhodnutí, které má zajistit, aby výchovné získali jen lidé, kteří splní všechny podmínky pro přiznání řádného nebo předčasného starobního důchodu. Tento návrh prosadila vláda hnutí ANO a ČSSD a podpořili ho také poslanci KDU-ČSL, KSČM a hnutí SPD, otázky je proto nutné směřovat zejména na tyto politiky (kompletní přehled poslanců, kteří pro návrh v této podobě hlasovali, najdete na webu Poslanecké sněmovny). Změny těchto pravidel se momentálně nechystají.

Je počet dětí a tedy i počet vyplácených výchovných omezen?

Nikoliv. Když se legislativa k výchovnému připravovala, obsahovala omezení na maximálně 3 děti. Toto omezení bylo zrušeno a výchovné bylo schváleno bez omezení. Kdo tedy například vychová 5 dětí, získá výchovné ve výši 2500 korun.

Bude se výchovné valorizovat?

Ano. Částka 500 korun za dítě se bude od roku 2024 pravidelně valorizovat. Vždy od 1. ledna se částka zvýší o tolik, o kolik se zvýší procentní výměra důchodu (zásluhová část) v rámci řádné valorizace. Pokud se tedy procentní výměra zvýší o 5 %, zvýší se i bonus za dítě o 5 %. A v případě, že v předchozím roce proběhne i mimořádná valorizace, zvýší se bonus i o toto procento.

Kdo získá výchovné automaticky?

Automatický nárok získají současné ženy důchodkyně (s řádným i předčasným důchodem). Těmto důchodkyním přijde oznámení o zvýšení důchodu a od ledna 2023 se jim důchod automaticky zvýší. Stejné to bude u žen, které požádají o důchod do konce roku 2022.

Příklad: Paní Marie se narodila v roce 1958 a vychovala dvě děti. Díky tomu měla snížený důchodový věk na 61 let a do důchodu odešla v roce 2019. Paní Marii se důchod zvýší o 1000 korun automaticky v lednu 2023.

Velké zdražování řeší všichni: Praktické rady, jak od státu získáte vyšší důchod

Kdo musí o výchovné požádat?

O výchovné musí požádat muži, kteří mají na výchovné nárok, ženy bez započítané výchovy a také ženy nebo muži s transformovaným důchodem, kteří zároveň získali minimální dobu důchodového pojištění. Žádat musí také lidé, kterým zanikl starobní důchod z důvodu, že jejich invalidní důchod byl vyšší. Žádosti se začnou podávat od září 2022, ale přesný postup žádosti zatím nebyl zveřejněn. Důležité je, že žádosti se musí podat do konce roku 2024, jinak výchovné zanikne. Podrobně jsme se žádostem o výchovné věnovali v tomto článku.

Příklad: Paní Hana pobírala invalidní důchod 2. stupně ve výši 9000 korun. V 65 letech se jí tento důchod transformoval na důchod starobní ve výši 9000 korun. Paní Hana ale zároveň odpracovala 35 let, takže měla nárok i na řádný starobní důchod, ten jí ale vycházel jen ve výši 8500 korun, proto získala nárok na vyšší transformovaný důchod. V tomto případě tedy získá nárok na výchovné za všechny své děti, musí ale o výchovné požádat.

O výchovné budou muset žádat také všichni budoucí důchodci, kteří budou žádat o důchod s datem přiznání v roce 2023 a později. Tato žádost ale proběhne současně při samotné žádosti o starobní důchod, tedy osobně u úředníka na příslušné pobočce okresní správy sociálního zabezpečení.

V této souvislosti je dobré mít připraveny doklady o výchově dětí, zvláště pokud jde o muže nebo pokud záznamy o péči chybí ve vašem důchodovém výpisu (IOLDP). Dokladům, které se mohou hodit při žádosti o důchod, jsme se věnovali v tomto článku.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu