Ministerstvo zveřejnilo instrukce k výchovnému: Nároky, žádosti i spory rodičů

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo dlouho očekávané instrukce k výchovnému, které se začne přiznávat a vyplácet v lednu 2023. Úřad popsal běžné situace, které budou současní i budoucí důchodci řešit, a také upřesnil, jak se budou posuzovat sporné případy.

Foto: České důchody
Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Výchovné schválili politici v roce 2021 a začne platit od ledna příštího roku. Jde o pravidelný bonus ve výši 500 korun ke starobnímu důchodu za každé vychované dítě, a to vždy pro jednoho z rodičů, který se staral o dítě delší dobu. Na výchovné mají nárok i další lidé, kteří výchovu dítěte zajišťovali, například lidé, kteří si dítě osvojili nebo ho měli v pěstounské péči.

Legislativa k výchovnému je poměrně složitá a navíc obsahuje takzvané přechodné období, které řeší přiznání výchovného pro stávající důchodce. Výsledkem je řada podmínek a omezení vyvolávajících mezi lidmi nejasnosti.

Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní zveřejnilo instrukce a odpovědělo na nejčastější otázky týkající se nároků na výchovné, žádostí nebo třeba situací, kdy lidé pobírají (či v minulosti pobírali) invalidní důchody. Jde o šikovný a přehledný výčet otázek a odpovědí na různé životní situace.

Postup podání žádosti

Většina současných důchodkyň (matek) získá výchovné od ledna 2023 automaticky bez žádosti. „Ženám se již přiznaný starobní důchod zvýší automaticky bez nutnosti podávat žádost podle počtu vychovaných dětí při stanovení důchodového věku,“ uvádí ministerstvo v instrukcích.

Muži (otcové) a další lidé, kterých se výchovné týká a jsou již v důchodu, si musí podat žádost. Přehled lidí, kteří si musí požádat, jsme popsali v tomto článku. Podávání žádosti začne 1. 9. 2022 a lhůta skončí 31. 12. 2024. Po uplynutí lhůty nárok na výchovné pro tyto lidi zanikne.

„Předepsaný tiskopis pro podání žádosti a čestného prohlášení, které slouží k prokázání výchovy, bude od září 2022 k dispozici na ePortálu ČSSZ, jehož prostřednictvím je možno jej podat, pokud má žadatel k dispozici technické prostředky k prokázání své totožnosti (např. občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem nebo bankovní identitu). Jinak je možno žádost o výchovné podat u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení,“ konstatuje v této souvislosti ministerstvo.

Stejný postup platí pro budoucí důchodce, kteří požádají a budou mít přiznaný důchod do konce roku 2022.

Budoucí důchodci s přiznaným důchodem v roce 2023 a později budou žádost o výchovné podávat současně se samotnou žádostí o starobní důchod. Tuto skutečnost je nutné si ohlídat, abyste o výchovné nepřišli. „Při zvýšení za vychované dítě se přihlíží jen k výchově toho dítěte, které pojištěnec (žena/muž) uvedl jako vychované v žádosti o přiznání starobního důchodu; není-li tato podmínka splněna, výchovné nenáleží,“ uvádí ministerstvo.

Ministerstvo zároveň upřesňuje, že výchovné není možné převést na druhého rodiče v případě úmrtí. A zároveň popisuje situaci, kdy byl důchodkyni za výchovu dětí stanoven důchodový věk, ale reálně dítě ve věštím rozsahu vychovávala jiná osoba (to může být typická situace po rozvodu). „V takovém případě zvýšení důchodu za toto dítě nenáleží vám, ale této jiné osobě. Proto upozorněte na tuto skutečnost plátce důchodu nejlépe ještě předtím, než vám důchod automaticky zvýší. A to tak, že ideálně v září nebo říjnu 2022 podáte žádost o výchovné za správný počet dětí,“ stanovují instrukce k výchovnému.

Výjimky u výchovného k důchodu: Přehled lidí, kteří nezískají nárok na 500 korun za děti

Spory a invalidní důchody

Pokud budou mít rodiče nebo další lidé, kteří vychovávali, spor o tom, kdo má na výchovné za dítě nárok, proběhne správní řízení a úředníci ČSSZ rozhodnou, kdo ho získá.

„Takový spor, pokud výjimečně vznikne, bude řešit OSSZ ve speciálním správním řízení. Využije k tomu všechny důkazní prostředky, které jí správní řád nabízí, např. listiny nebo výslechy svědků. Jde o krajní řešení, proto je lepší, když jeho použití nebude nutné, tedy když se pečující osoby na rozsahu výchovy dohodnou. Rozhodnutí OSSZ je přezkoumatelné po správní i soudní linii,“ vysvětluje ministerstvo práce a sociálních věcí. Podrobněji se problematice sporů o výchovné věnujeme v samostatném článku.

Ministerstvo zároveň vysvětluje nejasnosti a postup v případě invalidních a transformovaných důchodů. Invalidní důchodci totiž nárok na výchovné nemají, ale mohou ho získat po přiznání řádného starobního důchodu nebo také takzvaného transformovaného důchodu, pokud zároveň mají dostatek let důchodového pojištění.

„Jestliže vám nárok na starobní důchod zanikl před 1. 1. 2023 jen proto, že invalidní důchod, který jste v té době pobíral/a, byl vyšší, vznikne vám nárok na výchovné k datu, kdy se váš invalidní důchod automaticky ze zákona změní na důchod starobní. Tedy k datu dosažení věku 65 let, nejdříve však k datu splátky důchodu splatné v lednu 2023. I v tomto případě je třeba o zvýšení starobního důchodu požádat,“ stojí v instrukcích.

Kompletní přehled instrukcí lze najít na oficiálním webu ministerstva práce a sociálních věcí. Pokud máte i po přečtení nějaké nejasnosti, můžete nám poslat dotaz, který položíme Marianu Jurečkovi v dalších dílech našeho pravidelného seriálu O důchodu s ministrem.

Foto: České důchody/David Budai

Více k tématu