ČSSZ popsala detaily, jak se od ledna začne vyplácet výchovné k důchodu

Současně s první výplatou v roce 2023 se důchody zvýší o takzvané výchovné, tedy bonus za každé vychované dítě. Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila podrobnosti k vyplácení výchovného a upřesnila, kdo by měl o peníze navíc požádat.

Foto: Adobe Stock
Důchodci řeší výchovné. (ilustrační foto)

Na výchovné k důchodu má nárok každý, kdo splní podmínky pro uznání výchovy. Aby se výchova počítala, je nutné splnit jednu z následujících podmínek:

  • Žena nebo muž musí o dítě pečovat alespoň 10 let před dosažením jeho zletilosti.
  • Pokud se žena nebo muž ujme péče o dítě po dosažení 8 let věku, musí pečovat alespoň 5 let a nesmí péči přerušit až do jeho zletilosti.
  • Pokud dítě zemře po dosažení věku 5 let a žena nebo muž o něj pečuje od narození do jeho smrti.

Nemusí jít pouze o vlastní dítě, ale počítá se také výchova nevlastních dětí, tedy dětí osvojených nebo převzatých do péče nahrazující péči rodičů. Nárok na výchovné může i zaniknout, a to v případě, že se pečující osoba dopustila na dítěti trestného činu, ať už jako pachatel, nebo spolupachatel.

V případě, že podmínku splní více lidí, například otec i matka, má nárok na výchovné ten, kdo o dítě pečoval delší dobu. Lidé by se na tom ideálně měli dohodnout, ale pokud to není možné a vznikne spor, rozhodne o nároku na peníze Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ve správním řízení. V rámci řízení úředníci shromáždí doklady od všech osob, které se na výchově podílely, a případně také vyslechnou svědky. Podrobně jsme o řešení sporu o výchovné psali v tomto článku.

Automatické přiznání

Výchovné se začíná vyplácet od ledna 2023 a úředníci ČSSZ již zveřejnili detaily, jak bude vše probíhat. Například ženy, které již pobírají starobní důchod nebo jim bude přiznán do konce roku 2022, nemusí o výchovné až na výjimky vůbec žádat. Jde o ty ženy, kterým byl snížen důchodový věk právě za výchovu dětí, a úředníci už tak údaje o jejich výchově mají k dispozici.

„Informaci o zvýšení starobního důchodu tyto ženy obdrží formou valorizačního oznámení, které bude ČSSZ rozesílat na přelomu roku. Poživatelky starobních důchodů proto nemusí být ohledně výchovného nijak aktivní, jelikož ČSSZ bude při zvyšování jejich starobních důchodů vycházet z údajů o počtu vychovaných dětí, které má ve své evidenci,“ upřesnila ČSSZ. A dodala, že žádost by měly tyto ženy podávat jen tehdy, pokud se jim od ledna důchod o výchovné nezvýší.

„V případech automatizovaného zvýšení starobního důchodu o výchovné může dojít k situaci, že se později prokáže, že se o dítě staral ve větší míře někdo jiný. V takovém případě bude výchovné odebráno a starobní důchod opětovně snížen na původní výši,“ uvedl dále úřad.

Poslanci schválili výchovné za děti i pro transformované důchody

Žádosti otců a dalších lidí

Muži, kteří již důchod pobírají a mají nárok na výchovné, musí požádat, a to nejpozději do konce roku 2024. V případě, že o výchovné nepožádají, tak jim nárok zanikne. Tiskopis žádosti je k dispozici na ePortálu ČSSZ a je možné ho podat papírově i elektronicky. K elektronickému podání je nutné mít bankovní identitu nebo datovou schránku. „Aby výchovné náleželo, je třeba prokázat, že muž zajišťoval osobní péči ve větším rozsahu než žena. Tato skutečnost se prokazuje čestným prohlášením,“ upřesnila ČSSZ s tím, že čestné prohlášení je součástí tiskopisu.

O výchovné musí žádat i další skupiny lidí, včetně těch, kteří pečovali o nevlastní děti. Podrobně jsme se těmto skupinám věnovali v tomto článku.

Žádat musí také všichni budoucí důchodci, kteří budou mít na výchovné nárok. „Budoucí poživatelé starobního důchodu budou svou žádost o zvýšení starobního důchodu za vychované dítě podávat současně s žádostí o přiznání starobního důchodu. Pracovník OSSZ, se kterým bude žádost o starobní důchod sepisována, na možnost podání této žádosti sám upozorní, tj. aktivně se dotáže, zda si žadatel přeje též podat žádost o výchovné,“ vysvětlila Česká správa sociálního zabezpečení.

Výchovné je momentálně stanoveno na 500 korun za každé vychované dítě a od roku 2024 se bude tato částka pravidelně valorizovat. Vždy od 1. ledna se částka výchovného zvýší o tolik, o kolik se zvýší procentní výměra důchodu (zásluhová část) v rámci řádné valorizace. Podrobně jsme o valorizaci výchovného psali v tomto článku.

TIP: Nově budou mít nárok na výchovné také lidé s transformovanými starobními důchody. Poslanci k tomu již schválili potřebnou legislativu, nyní se ještě čeká na další kroky. Více jsme o tom psali tady.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu