Žádosti o výchovné k důchodu: Přehled lidí, kteří peníze za děti nezískají automaticky

Od září je možné podávat žádosti o výchovné ke starobnímu důchodu. Většina žen, které jsou již nyní v důchodu, získá 500 korun za každé dítě automaticky. Někteří lidé ale musí podat žádost na Českou správu sociálního zabezpečení. Využívají se k tomu speciální formuláře.

Foto: Adobe Stock
Žena připravuje žádost o výchovné. (ilustrační foto)

Na výchovné ke starobnímu důchodu má nárok každý muž nebo žena, kteří splní podmínku minimální délky výchovy. Není podstatné, zda jde o muže, či ženu, rodiče, pěstouna nebo jinou osobu, která si dítě osvojila nebo získala do péče. Rozhodující je, kdo se o dítě staral nejdéle, a ten také získá nárok na výchovné.

„Bude se vyžadovat, aby osoba před datem vzniku nároku na starobní důchod osobně pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti roků, s tím, že pokud se ujala výchovy dítěte po dosažení osmého roku jeho věku, postačí, pokud pečovala aspoň po dobu pěti roků a nepřestala o dítě pečovat před dosažením jeho zletilosti,“ uvádí v instrukcích k výchovnému ministerstvo práce a sociálních věcí.

Ženy, které jsou v důchodu

Ženy, které jsou již nyní v důchodu, získají výchovné ve většině případů automaticky. Pokud se jim děti zohledňovaly při výpočtu důchodového věku, tak se jim důchod od ledna 2023 automaticky zvýší.

Příklad: Paní Helena se narodila v roce 1958 a porodila a vychovala dvě děti. Díky tomu měla snížený důchodový věk na 61 let a do důchodu odešla v roce 2019. Paní Heleně se důchod zvýší o 1000 korun automaticky v lednu 2023, nemusí o nic žádat.

Ve všech ostatních případech je nutné o výchovné požádat, a to s využitím formuláře, který zveřejnila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Podávání žádostí začalo 1. září 2022.

Dokládání výchovy

Výchova se bude prokazovat čestným prohlášením, rodným listem dítěte nebo jiným dokladem o vztahu k dítěti (například rozhodnutím soudu o svěření do péče). „Rodný list bude vyžadován pouze, pokud nebude možné tuto skutečnost ze strany okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) ověřit z příslušného registru veřejné správy,“ doplňuje ministerstvo.

Podat žádost o výchovné musí všichni muži nebo všechny osoby, u kterých výchova dítěte není na první pohled zřejmá, tedy alespoň z pohledu státu. Může se totiž stát, že stát automaticky přizná výchovné ženě (matce), přestože nárok na výchovné má muž (otec). Pokud muž o výchovné požádá, bude mu přiznáno, a zároveň bude ženě odebráno. Pokud muž nepožádá, výchovné zůstane ženě.

Příklad: Pan Dušan měl s manželkou 2 děti. Po několika letech se rozvedli, jedno dítě připadlo do výchovy exmanželce, jedno jemu. Pan Dušan se o dítě staral od rozvodu, kdy bylo dítěti 5 let, až do dospělosti. Získá tedy nárok na výchovné za jedno dítě, zatímco exmanželka nárok za dítě druhé, které měla v péči ona. Dušan i jeho exmanželka jsou již v důchodu, takže stát automaticky přizná výchovné za obě děti exmanželce od ledna 2023. Pokud Dušan o výchovné požádá a doloží vše rozhodnutím soudu o svěření do péče, získá jedno výchovné on a druhé exmanželka. Pokud nepožádá, zůstanou obě výchovné exmanželce.

Klíčové je, že současní důchodci a ti, kterým bude důchod přiznán do konce roku 2022, musí o výchovné pomocí formuláře požádat nejpozději do konce roku 2024. Pokud tak neučiní, nárok na výchovné zanikne.

Budoucí důchodci, kteří půjdou do důchodu kdykoliv po 1. lednu 2023, musí o výchovné požádat současně při podání žádosti o důchod. „Jinak nárok na výchovné nevznikne. Žádost o výchovné bude součástí žádosti o důchod,“ konstatuje ministerstvo práce a sociálních věcí.

Spory rodičů o výchovné vyřeší správní řízení: Úředníci posoudí listiny a vyslechnou svědky

Lidé, kteří musí požádat

Na základě četných dotazů jsme připravili přehled současných nebo budoucích starobních důchodců, kteří musí o výchovné vždy požádat. Jde o následující skupiny:

  • Muži, kteří vychovávali děti – Pokud dítě vychovával převážně muž, musí o výchovné požádat vždy a zároveň výchovu doložit. Jak již bylo zmíněno, je nutné si tuto situaci ohlídat, jinak se výchovné automaticky přizná matkám dětí.
  • Ženy bez započítané výchovy – Důchodkyně, které nemají započítanou výchovu do důchodu, nezískají výchovné. Konkrétně se to týká žen, které výchovu nedoložily. Nebo žen narozených v roce 1962 s jedním dítětem, které již odešly do předčasného důchodu. Tyto ženy již nemají nárok na snížení důchodového věku z důvodu výchovy (postupně totiž dochází ke zvyšování věku odchodu do důchodu).
  • Ženy nebo muži, kteří nejsou rodiči – Pokud muž nebo žena vychovávali dítě v největším rozsahu, přestože nejsou jeho rodičem, mají na výchovné nárok. Může jít například o pěstounství, osvojení dítěte v druhém manželství nebo třeba případy prarodičů, kteří získali dítě do péče. Pro získání výchovného je nutné výchovu doložit, a to vhodnými doklady dle konkrétní situace.
  • Ženy a muži s transformovaným důchodem a potřebnou dobou pojištění – Starobní důchodci, kterým byl důchod takzvaně transformován z invalidního důchodu v 65 letech, mají na výchovné nárok pouze tehdy, pokud zároveň splnili podmínku minimální doby důchodového pojištění (dnes je 35 let, dříve byla méně).
  • Ženy a muži se zaniklým starobním důchodem – Lidé, kteří získali starobní důchod, ale zanikl jim z důvodu, že jejich stávající invalidní důchod byl vyšší, mají na výchovné také nárok. V takovém případě je nutné požádat, nicméně nárok vznikne až v 65 letech, kdy se tento invalidní důchod transformuje na starobní.

Důležité je, že nárok na výchovné vzniká pouze v případě starobního důchodu, žádné jiné typy důchodů nárok nemají. Například lidé, kteří pobírají invalidní důchod a vychovali děti, získají výchovné až ve chvíli přiznání starobního důchodu. Výchovné se bez rozdílu přiznává k řádnému i předčasnému starobnímu důchodu.

Formulář a postup žádosti

Při žádosti o výchovné je nutné využít speciální formulář. Ten ČSSZ zveřejnila na svém webu, konkrétně v rámci služby ePortál ČSSZ.

Pokud máte k dispozici elektronickou identitu (identitu občana) nebo datovou schránku, můžete žádost odeslat elektronicky. Pokud ne, žádost si stáhněte, vyplňte a poté ji osobně předejte na pobočce vaší příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. K dispozici jsou dva typy formuláře – pro výchovné týkající se vlastního dítěte a pro výchovné za nevlastní dítě.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu